Miłoszycka z placykiem koło kościoła

Na ul. Miłoszyckiej największe zmiany czekają skrzyżowanie z ul. Swojczycką, gdzie ma powstać rondo, i okolice kościoła św. Jacka, zamieniane w strefę ruchu uspokojonego. We Wrocławskich Inwestycjach została podpisana umowa z firmą Skanska na przebudowę tej ulicy.

  • Wizualizacje ul. Miłoszyckiej po remoncie

    Wizualizacje ul. Miłoszyckiej po remoncie

  • Ul. Miłoszycka po remoncie

    Ul. Miłoszycka po remoncie


Ulica Miłoszycka ma być wyremontowana na całej długości 1300 metrów, a pracę drogowców poprzedzi budowa kanalizacji. Wartość kontraktu wynosi prawie 20,4 mln zł, w czym ok. 6,2 mln zł to udział MPWiK Wrocław. Roboty powinny rozpocząć się w październiku i zakończyć do lutego 2017 r. Mieszkańcy mogą spodziewać się utrudnień, ale ich szczegóły poznamy po przygotowaniu projektu zastępczej organizacji ruchu. Najprawdopodobniej ruch będzie utrudniany etapowo, na poszczególnych odcinkach drogi, w miarę postępu robót.

Oprócz kanalizacji, projekt przewiduje gruntowną przebudowę drogi na odcinki miedzy ulicami Ceglaną i Swojczycką. Powstaną chodniki i ścieżki rowerowe. W okolicach parafialnego kościoła pw. św. Jacka przybędzie miejsc parkingowych i zieleni. W tym miejscu ulica ma być strefą uspokojonego ruchu, a to oznacza pierwszeństwo dla pieszych. Aby podkreślić tę funkcję, jezdnia ma być tutaj nieco podniesiona, zostanie też poszerzony chodnik. W tym celu przesunięty ma być mur kościelny.

Natomiast z ronda planowanego na skrzyżowaniu z ulicami Swojczycką i Chałupniczą będzie zysk taki, że obecnie trudno włączyć się w tym miejscu do ruchu przebiegającego Swojczycką, a nowa organizacja powinna to uprościć.

Remont ul. Miłoszyckiej:

  • początek: października 2015
  • koniec: luty 2017
  • zakres prac: budowa kanalizacji, remont ulicy Miłoszyckiej i budowa ronda
  • koszt: 20,4 mln zł

ram

Zgłoś uwagę