Remont mostów Uniwersyteckich - zobacz postępy prac

Trwa remont mostów Uniwersyteckich. Prace są już mocno zaawansowane. Inwestycja ma zakończyć się do 30 września.

  • fot. ZDiUM

  • fot. ZDiUM

  • fot. ZDiUM


Postęp prac remontowych na mostach Uniwersyteckich:
- na moście południowym trwa demontaż starej oraz przygotowanie nowej dylatacji mostowej od strony ul. Grodzkiej, wyrównywana jest płyta betonowa pod ułożenie izolacji mostu; 
- na odcinku znajdującym się miedzy mostami wykonywana jest podbudowa betonowa pod torowisko; 
- na moście północnym wykonawca układa nowe krawężniki oraz czyści płytę betonową. 
- na odcinku od mostu do rozjazdu ułożono stabilizację oraz rozpoczęto układanie zbrojenia pod podbudowę betonową torowiska.
Przypominamy, że remont mostu zakończy się 30 września. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Zakład Sieci i Zasilania oraz TAUMER, a ich koszt to blisko 4 700 tys. zł

źródło: ZDiUM

Zgłoś uwagę