Autostrada z Berlina do Wrocławia będzie remontowana

Najbardziej wyboisty i znienawidzony przez kierowców fragment trasy A 18 z Berlina do Wrocławia ma zostać przebudowany. Zapowiada to minister infrastruktury. Najwcześniej pierwszymi odcinkami nowej drogi pojedziemy w 2021 roku.

 • Wyremontowany ma być południowy odcinek drogi A18 z Olszyny do granicy województwa dolnośląskiego.


– To inwestycja, na którą kierowcy czekali od lat. Stan techniczny nawierzchni jezdni południowej na trasie Olszyna – Golnice jest zły. Na całym odcinku występują spękania podłużne i poprzeczne, a także wykruszenia i ubytki w płytach betonowych, co jest odczuwalne podczas podróży. Nawierzchnia jest niejednorodna, ponieważ najbardziej zniszczone płyty betonowe pokryto masą bitumiczną. Wykonywane na bieżąco zabiegi utrzymaniowe nie poprawiają długofalowo komfortu i bezpieczeństwa jazdy użytkowników drogi, dlatego konieczna jest gruntowna przebudowa tej trasy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ministerstwo podjęło decyzję o skierowaniu do realizacji inwestycji, polegającej na budowie południowej jezdni autostrady A18 w. Olszyna – w. Golnice z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Zadanie obejmuje budowę ponad 70 km nowej jezdni autostrady, w podziale na odcinki:

 • w. Olszyna – do km 11+860 (11,2 km);
 • od km 11+860 – w. Żary (12,04 km);
 • w. Żary – do km 33+760 (9,9 km);
 • od km 33+760 – gr. województwa (16,24 km);
 • gr. województwa – w. Golnice (21,5 km).

Zakres zadania, polegającego na budowie autostrady A18 na odcinku w. Olszyna – w. Golnice (przebudowa jezdni południowej), obejmuje m.in.:

 • dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady,
 • budowę miejsc obsługi podróżnych,
 • modernizację węzłów autostradowych,
 • budowę dwóch dróg powiatowych, budowę dróg poprzecznych i podłużnych (dojazdowych),
 • budowę obwodu utrzymania autostrady,
 • budowę systemów utrzymania i zarządzania autostradą,
 • budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej,
 • budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt), zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych
 • ochronę dóbr kultury.

Ogłoszenie postępowania przetargowego dla pierwszych odcinków A18 jest planowane jeszcze w 2018 r. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków południowej jezdni A18, z uwagi na różny stopień zaawansowania prac przygotowawczych, jest planowane na lata 2021-2023. 

W 2007 r. dobudowano jezdnię północną o parametrach autostrady i ruch poprowadzono oddzielnie dla każdego kierunku. 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

 

Zgłoś uwagę