Droga z Berlina do Wrocławia będzie wreszcie autostradą - jest przetarg

Najbardziej wyboisty i znienawidzony przez kierowców fragment drogi nr 18 z Berlina do Wrocławia ma zostać przebudowany. GDDKiA ogłosiła już przetarg. Najszybciej pierwszymi odcinkami nowej drogi pojedziemy w 2021 roku.

 • Wyremontowany ma być południowy odcinek drogi A18 z Olszyny do granicy województwa dolnośląskiego.


To inwestycja, na którą kierowcy czekali od lat. Stan techniczny nawierzchni jezdni południowej trasy z Olszyny w stronę Wrocławia jest fatalny. Droga jest popękana, nawierzchnia płyt betonowych wykruszona a to przekłada się na komfort jazdy. 

 – Wykonywane na bieżąco zabiegi utrzymaniowe nie poprawiają długofalowo komfortu i bezpieczeństwa jazdy użytkowników drogi, dlatego konieczna jest gruntowna przebudowa tej trasy – powiedział w sierpniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podjął wtedy decyzję o skierowaniu do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie południowej jezdni przyszłej autostrady A18 na odcinku od węzła Olszyna – węzła Golnice. Zapowiedział również wówczas, że przetargi na pierwsze odcinki zostaną ogłoszone do końca 2018. 

Zgodnie z zapowiedzią 6 grudnia ogłoszony został przetarg na przebudowę pierwszych 22 km drogi i dostosowanie do parametrów autostrady. Poza przebudową trasy powstanie tam również Obwód Utrzymania Autostrady i nowe węzły autostradowe. Do tego 3 wiadukty, 3 przejścia dla zwierząt nad autostradą, 1 most i 1 przejście pod autostradą. 

Inwestycja ma sprawić, że ta droga krajowa nr 18, na odcinku Olszyna – Golnice będzie dostosowana do standardów sieci drogowej UE o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap (pierwszy stanowiła budowa jezdni północnej) realizacji autostrady A18.

Zadanie obejmuje budowę ponad 70 km nowej jezdni autostrady, w podziale na odcinki:

 • w. Olszyna – do km 11+860 (11,2 km);
 • od km 11+860 – w. Żary (12,04 km);
 • w. Żary – do km 33+760 (9,9 km);
 • od km 33+760 – gr. województwa (16,24 km);
 • gr. województwa – w. Golnice (21,5 km).

Zakres zadania, polegającego na budowie autostrady A18 na odcinku w. Olszyna – w. Golnice (przebudowa jezdni południowej), obejmuje m.in.:

 • dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady,
 • budowę miejsc obsługi podróżnych,
 • modernizację węzłów autostradowych,
 • budowę dwóch dróg powiatowych, budowę dróg poprzecznych i podłużnych (dojazdowych),
 • budowę obwodu utrzymania autostrady,
 • budowę systemów utrzymania i zarządzania autostradą,
 • budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej,
 • budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt), zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych
 • ochronę dóbr kultury.

Potencjalni wykonawcy mają czas do 15 stycznia na skłądanie ofert. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków południowej jezdni A18, z uwagi na różny stopień przygotowań, jest planowane na lata 2021-2023. Zgłoś uwagę