Relacja ze spotkania GDS ds. Rodziny


SPOTKANIE GDS ds. RODZINY nr IV/2015

 

MIEJSCE SPOTKANIA: MOPS, ul. Strzegomska 6

UCZESTNICY:

 1. Katarzyna Janas – MOPS
 2. Elżbieta Olber - MOPS
 3. Agata Świerczyńska – MOPS CPSR
 4. Małgorzata Sawicka- Fundacja „Przystanek Rodzina”
 5. Anna Kosińska – Fundacja „Przystanek Rodzina”
 6. Maria Gajek – Fundacja „Evangelium Vitae”
 7. Katarzyna Jurkowska – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 8. Bożena Orłowska – Fundacja „Tobiaszki”
 9. Marta Lebiecka – Centrum Integracji Społecznej / Fundacja Wsparcia Społecznego
 10. Lucyna Pachciarz- Centrum Integracji Społecznej
 11. Dominik Golema –UMWr
 12. Ilona Gmytrasiewicz – Fundacja „Rodzina i Przedsiębiorczość”

CEL SPOTKANIA / LISTA TEMATÓW:

 1. Przedstawienie przez Panią Katarzynę Janas z MOPS prezentacji nt. „Gminnego Programu wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2015-2017
 2. Przedstawienie przez Panią Martę Lebiecką z CIS informacji o programie „Model wsparcia – etap testowania”

PODSUMOWANIE:

 1. 1.       Na spotkaniu przedstawiona została prezentacja dotycząca „Gminnego Programu wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2015-2017”. Adresatami systemu wsparcia są: rodziny wydolne, niewydolne oraz dysfunkcyjne. Uczestnicy GDS ds. Rodziny proszeni są o  przeanalizowanie celów i zadań zawartych w dokumencie i zastanowienie się, w jakim zakresie mogą pomóc w ich realizacji (link do dokumentu załączony jest w mailu wraz z notatką).  We wrześniu wrócimy do tego tematu.
 2. Prowadzony przez CIS projekt „Model wsparcia – etap testowania”  skierowany jest do osób doświadczających przemocy w rodzinie (95% przypadków ofiar stanowią kobiety) i niepracujących (bezrobotni lub nieaktywni zawodowo). Program ma pomóc takim osobom w powrocie na rynek pracy głównie poprzez uniezależnienie się ekonomiczne od sprawców. Czas trwania programu 01.04.2015 do 31.12.2015. Osoba prowadząca rekrutację do projektu: p. Beata Rybak Tel. 71/782-35-11, Beata.rybak@cis.wroclaw.pl . Rekrutacja trwa do 30 czerwca. Prośba do uczestników GDS ds. Rodziny o upowszechnienie tej informacji.
 3. Przekazano również informacje o nadchodzących wydarzeniach z prośbą o rozpowszechnienie ich w organizacjach:
  1. Pani Maria Gajek z Fundacji Evangelium Vitae poinformowała, że 19 czerwca 2015 roku przy ul. Rydygiera 22/28 (w podwórku) odbędzie się debata plenerowa nt. „Czy jest możliwy ruch społeczny na miarę Solidarności w obszarze wspierania rodziny. Debata poprzedzona będzie Mszą o godzinie 19 w kaplicy Św Jerzego.
  2. Pani Katarzyna Janas z MOPS poinformowała, że 06 września 2015 roku, na Wyspie Słodowej, o godzinie 13 odbędzie się Festyn z okazji pomocy dla Rodzin 2+3 i jeszcze więcej, piknik prowadzić będzie p. Anna Wilczyńska – solistka Filharmonii Wrocławskiej.

TEMATY NA KOLEJNE SPOTKANIE:

 1.  Do  28 sierpnia proszę przesłać na adres mailowy ilona.gmytrasiewicz@frip.org.pl propozycje tematów na kolejne, wrześniowe spotkanie GDS ds. Rodziny.
 2. CIS przygotuje przekrojową prezentację na temat aktualnych działań oraz podsumowanie projektu „Model wsparcia-etap testowania”.

SPRAWY OGRANIZACYJNE:

 1. Kolejne spotkanie w ramach GDS ds. Rodziny odbędzie się 14 września 2015 o godzinie 9.30 w CIS przy ul. Strzegomskiej 49.
 2. Fundacja „Rodzina i Przedsiębiorczość” chciałaby stworzyć „Bazę aktywów NGO” współpracujących w ramach GDS ds. Rodziny, w związku z tym uprzejmie prosimy o zastanowienie się, jakimi aktywami Państwa organizacje dysponują. Interesowały by nas informacje takie jak:
  1. Dane teleadresowe z krótką informacją o profilu działalności danej organizacji,
  2. Aktualności – wydarzenia organizowane przez Państwa (konferencje, warsztaty, szkolenia),
  3. Informacje o zasobach lokalowych – np. sala spotkań na ….osób, którą można ewentualnie udostępnić,
  4. Informacje o zasobach ludzkich – kompetencje, uprawnienia.


Zgłoś uwagę