Wciąż trwają rekrutacje na studia we Wrocławiu. Gdzie są miejsca?

Mimo, że większość chętnych na studia zgłasza się na wybrane kierunki na przełomie czerwca i lipca, dla osób, które z różnych przyczyn wstrzymały się z tą decyzją mamy dobrą wiadomość. Na części największych publicznych uczelni we Wrocławiu wciąż trwają dodatkowe rekrutacje, a oferta kierunków jest bardzo bogata. Sprawdźcie, co możecie studiować jeszcze w tym roku.

 • fot. Tomasz Lewandowski/UPWr

 • fot. Tomasz Lewandowski/UPWr

 • fot. Tomasz Lewandowski/UPWr


Politechnika Wrocławska

Na Politechnice Wrocławskiej do tej pory odbyły się już aż trzy etapy rekrutacji, podczas których do uczelni wpłynęło ponad 14 tys. zgłoszeń. W ramach naboru na rok akademicki 2017/2018 uczelnia przygotowała ponad 6,5 tysiąca miejsc na 51 kierunkach studiów.

Najpopularniejszym kierunkiem pod względem liczby kandydatów na PWr na jedno miejsce okazała się informatyka w języku angielskim na Wydziale Informatyki i Zarządzania – o jedno miejsce starało się tam ponad dziesięcioro chętnych. Na kolejnych pozycjach uplasowały się inżynieria systemów, informatyka na Wydziale Elektroniki oraz informatyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki - tam o jeden indeks walczyło prawie sześciu kandydatów. Sporym zainteresowaniem cieszyła się także geodezja i kartografia na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (5,18 osoby na jedno miejsce) oraz cyberbezpieczeństwo na Wydziale Elektroniki (5,22 osoby na jedno miejsce).

Obecnie na uczelni do piątku, 4 sierpnia trwa IV etap rekrutacji. Wśród kierunków na których kandydaci wciąż mogą ubiegać się o wolne miejsca są m.in.: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika czy fizyka techniczna, optyka, a także matematyka i statystyka. Uczelnia w planach ma jeszcze kolejny – piąty etap naboru, który odbędzie się we wrześniu – od 7 do 20 września.

Kierunki z wolnymi miejscami na stacjonarne studia I stopnia na Politechnice Wrocławskiej:

 • Budownictwo, Inżynieria Środowiska
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Mechatronika
 • Fizyka Techniczna
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Inżynieria Kwantowa
 • Informatyka
 • Optyka
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Mechatronika
 • Matematyka i Statystyka
 • Matematyka Stosowana
 • Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii (Wydział w Legnicy)
 • Budowa Maszyn i Pojazdów (Wydział w Legnicy)
 • Mechatronika Pojazdów (Wydział w Wałbrzychu).

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, fot. Tomasz Lewandowski/UPWr

Uniwersytet Przyrodniczy – najpopularniejsza dalej weterynaria

Wolne miejsca na studia znajdziecie również na Uniwersytecie Przyrodniczym. Wśród oferty uczelni do połowy września wciąż można się zgłaszać aż na 11 kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, w tym m.in. na: architekturę krajobrazu, biotechnologię stosowania roślin, inżynierię i gospodarkę wodną, inżynierię środowiska, ochronę środowiska, medycynę roślin, ogrodnictwo czy rolnictwo. – Na wszystkie obecnie dostępne kierunki mamy jeszcze 260 miejsc – komentuje Martyna Jabłońska, rzecznik prasowy uczelni i dodaje:

– Najpopularniejsza – jak co roku na UPWr – była weterynaria. Zaraz później tegoroczna nowość, czyli żywienie człowieka i dietetyka. Od kilku lat dostrzegamy, iż wszystkie kierunki żywnościowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Zdecydowanie więcej kandydatów niż w latach poprzednich mieliśmy również na ekonomię, zootechnikę oraz na odnawialne źródła energii i gospodarkę odpadami.

Kierunki z wolnymi miejscami na stacjonarne studia I stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczym

 • Agrobiznes
 • Aarchitektura krajobrazu
 • Biotechnologia stosowana roślin
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria i gospodarka wodna
 • Inżynieria środowiska
 • Medycyna roślin
 • Ochrona środowiska
 • Ogrodnictwo
 • Rolnictwo
 • Technika rolnicza i leśna

Uniwersytet Wrocławski, fot. Bartosz Moch

Uniwersytet Wrocławski – trwa rekordowa rekrutacja

Podstawowa rekrutacja na Uniwersytecie Wrocławskim na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie zakończyła się w lipcu. Okazała się ona rekordowa pod względem liczby rejestracji na kierunki – władze uczelni odnotowały aż blisko 27 tysięcy zgłoszeń, co stanowi o 1,5 tys. więcej niż w roku ubiegłym i aż o 4,5 tys. więcej niż podczas rekrutacji w 2015 r.

Ranking topowych kierunków na Uniwersytecie Wrocławskim od kilku lat jest dość stabilny. W tegorocznej rekrutacji, jak co roku, królują: psychologia, prawo czy dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Nowością jest to, iż po raz pierwszy od wielu lat to właśnie na psychologię, a nie na prawo zapisało się najwięcej kandydatów. Na 110 dostępnych miejsc było aż 2039 chętnych, a na prawo zgłosiło się 1790 osób przy limicie 270 miejsc. Wciąż dużym zainteresowaniem (21 osób na jedno miejsce) cieszy się także chemia i toksykologia sądowa, czyli kierunek, na który rekrutację Uniwersytet prowadzi po raz trzeci.

Nowością w tym roku w ofercie rekrutacyjnej na Uniwersytecie Wrocławskim jest kryminologia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Są to studia niestacjonarne, prowadzone w trybie zaocznym. Kierunek ten oferują jeszcze tylko dwie inne uczelnie publiczne w kraju. – Do tej pory w systemie IRK mamy zapisanych 500 osób na ten kierunek, mimo że można się na niego zapisywać aż do 22 października i nie wprowadziliśmy w nim limitu miejsc, czyli przyjmiemy wszystkich chętnych – tłumaczy Agata Sałamaj z Zespołu ds. Promocji Biura Rektora UWr. Koszt to 5100 zł za rok.

Obecnie najstarsza uczelnia we Wrocławiu prowadzi dodatkową rekrutacją na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach, które w czerwcu i w lipcu były mniej oblegane. – Dostosowaliśmy harmonogram tej rekrutacji w ten sposób, żeby zarejestrować się mogli również maturzyści, którzy w sierpniu będą pisać egzamin poprawkowy. Mogą wziąć w niej udział wszyscy chętni kandydaci, bez względu na to, czy brali udział w podstawowej rekrutacji czy nie – dodaje Sałamaj.

Jakie kierunki oferuje obecnie Uniwersytet? Choćby wiele różnych i nietypowych filologii: rosyjską, serbsko-chorwacką, czeską, ukraińską czy ukrainistykę z anglistyką. Wydział Nauk Społecznych także ma kilka ciekawych propozycji, np. politologię, dyplomację europejską, socjologię. Uczelnia w rekrutacji dodatkowej ma także jeden kierunek inżynierski - inżynierię geologiczną. – Oczywiście, jak UWr to też kierunki humanistyczne. Zapraszamy również na historię, kulturoznawstwo, muzykologię, judaistykę… – wylicza Agata Sałamaj.

Kierunki z wolnymi miejscami na stacjonarne studia I stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim:

 • Chemistry – rejestracja do 8 września, bez limitu
 • Dyplomacja europejska – do 14 września, limit miejsc 70
 • Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie - do 17 września, limit 124
 • Etnologia i antropologia kulturowa – do 20 września, limit 30
 • European Cultures – do 17 września, bez limitu
 • Europeistyka – do 17 września, limit 91
 • Filologia polska – do 14 września, limit 46
 • Filologia czeska – do 14 września, limit 14
 • Filologia rosyjska - do 14 września, limit 10
 • Filologia serbska i chorwacka – do 14 września, limit 21
 • Filologia ukraińska – do 14 września, limit 48
 • Judaistyka – do 13 września, limit 21
 • Ukrainistyka z anglistyką - do 14 września, limit 19
 • Filozofia – do 20 września, limit 80
 • Geologia – do 13 września, limit 88
 • Historia – do 17 września, limit 133
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – do 20 września, limit 12
 • Inżynieria geologiczna – do 13 września, limit 47
 • Kulturoznawstwo – do 14 września, limit 30
 • Militarioznawstwo – do 17 września, limit 142
 • Muzykologia – do 17 września, limit 18
 • Politologia specjalność comparative politics; global security; media and politics (w j. angielskim) – do 12 września, bez limitu
 • Politologia – do 12 września, limit 90
 • Praca socjalna – do 13 września, limit 85
 • Socjologia ekonomiczna – do 13 września, limit 84
 • Socjologia grup dyspozycyjnych – do 13 września, limit 135
 • Socjologia - do 13 września, limit 87
 • Studia środkowo-wschodnioeuropejskie – do 14 września, limit 49

fot. Tomasz Lewandowski/UPWr

Uniwersytet Ekonomiczny – brak wolnych miejsc we Wrocławiu

Na Uniwersytecie Ekonomicznym również zgłosiła się rekordowa liczba kandydatów – ponad 11 tysięcy, w tym na studia I stopnia 9637 osób. Spośród największych uczelni publicznych w stolicy Dolnego Śląska tylko na UE nie ma już zadnych wolnych miejsc na stacjonarne studia I stopnia. Takie we Wrocławiu znajdziecie jedynie na studiach niestacjonarnych lub drugiego stopnia. Wolne miejsca na ekonomii, zarządzaniu i turystyce uczelnia oferuje natomiast w swoim Wydziale Ekonomii Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. 

Więcej informacji: tutaj .

Zgłoś uwagę