Wolne miejsca w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

W gimnazjach na uczniów czeka jeszcze 770 wolnych  miejsc. W szkołach ponadgimnazjalnych jest ich 1173. Trwa druga tura rekrutacji.

  • szkoła dzieci wrocław


Lista wolnych miejsc dostępna jest na stronie rekrutacji. Szkoły, które dysponują wolnymi miejscami, prowadzą II nabór (uzupełniający). Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkołach przeprowadzających II nabór będą ogłoszone w 9 lipca do godz. 16.00.

Uczniowie, którzy biorą udział w drugim etapie rekrutacji oryginały dokumentów muszą złożyć do godz. 12.00 w dniu 10 lipca. w tym samym dniu do godz. szkoły przeprowadzające II nabór są zobowiązane ogłosić ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w II naborze.

Pytania w sprawie rekrutacji można kierować bezpośrednio do:

 1. szkół i przedszkoli w godzinach ich pracy
 2. 71 777 77 77 - Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańca w godzinach 8.00-15.45 

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z ustawą o systemie oświaty i Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 8/2015 z dnia 2 lutego 2015r. Zgłoś uwagę