Rekrutacja dzieci do dziennych opiekunów – komunikat

Wolne miejsca opieki dla dzieci we Wrocławiu, sprawowanej przez opiekuna dziennego.


„Konik ma biegunach”, ul. Ołtaszyńska

5 wolnych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 nad żłobkiem „Konik na biegunach”, sprawowanej przez opiekuna dziennego.

Adres: Konik na biegunach sp. z o.o.
53-010 Wrocław
ul. Ołtaszyńska 8
Numer REGON: 368141221, NIP: 8992826982
tel. 606612494, kontakt: Anna Matak
Termin rekrutacji: 13-19.09.2017
Rekrutacja: dzieci od 12. mies. życia.
Formularze rekrutacyjne po zgłoszeniu się na e-mail: zlobek@koniknabiegunach.eu
Termin rozstrzygnięcia rekrutacji 16.09.2017, godz. 16.00.Zgłoś uwagę