Rekrutacja do żłobków – komunikat

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMW informuje, że do rekrutacji na miejsca w żłobkach niepublicznych z dotacją Gminy Wrocław (przyznaną na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.), zwalniające się w żłobkach niepublicznych w okresie od 01.08.2017 r. do 30.09.2017 r., mogą przystąpić wyłącznie dzieci, które nie zostały przyjęte do żłobka publicznego albo niepublicznego z dotacją Gminy w rekrutacji przeprowadzonej w dniach 02-14.06.2017 r., co zostało potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez właściwy żłobek publiczny albo niepubliczny.
Zgłoś uwagę