Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych 2020

12 marca 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 18 marca 2020 r. Po wskazanym terminie system elektroniczny będzie nieaktywny dla kandydatów. 


System elektronicznej rekrutacji przygotowany dla mieszkańców dostępny będzie pod adresem: rekrutacje.edu.wroclaw.pl w dniu uruchomienia rekrutacji do szkół podstawowych – 12 marca 2020 r.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019 we Wrocławiu [PYTANIA I ODPOWIEDZI]

UWAGA!

Rodzice od 20 do 25 marca powinni złożyć w placówce I wyboru wniosek rekrutacyjny, wygenerowany wraz z załącznikami, podpisany i pobrany z systemu elektronicznego.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne oprócz dostarczenia wniosku do placówki w formie papierowej zostanie uruchomiona możliwość złożenia w systemie wniosku w formie skanu/zdjęcia bez potrzeby wizyty w placówce.

Rekomendujemy składanie wniosków w pełni w formie elektronicznej.

Placówki będą przygotowane na zbieranie pojedynczych wniosków w formie papierowej w zaklejonych kopertach, aby ograniczyć zagrożenie.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dodawania skanów/zdjeć wniosków wraz z załącznikami w systemie na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Wybrane wnioski złożone w formie elektronicznej będą weryfikowane.

Szkoły podstawowe

12 marca 2020 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 18 marca 2020 r. Po wskazanym terminie system elektroniczny będzie nieaktywny dla kandydatów. 

W tym samym czasie rodzice muszą złożyć w szkole podstawowej I wyboru wydrukowane zgłoszenie rekrutacyjne lub wniosek rekrutacyjny z elektronicznego sytemu rekrutacji wraz z wymaganymi załącznikami.

Do rekrutacji przystępują dzieci mieszkające we Wrocławiu, urodzone w: 

  • 2013 r. – jako 7-latki, 

  • 2014 r. – jako 6-latki – jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2019/2020, wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

Kandydaci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, i przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole. W tym celu kandydaci podczas wyboru szkół w elektronicznym systemie rekrutacji wybierają wyłącznie szkołę obwodową.

W przypadku chęci ubiegania się o miejsce poza szkołą obwodową w elektronicznym systemie rekrutacji kandydat wypełnia wniosek, wskazując maksymalnie 3 szkoły, z czego ostatnią szkołą musi być szkoła obwodowa kandydata, w której ma on zagwarantowane miejsce. 

Mapę obwodów szkół podstawowych odnajdziesz TUTAJ.

1 kwietnia 2020 r. nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I w szkołach podstawowych, a  7 kwietnia 2020 r. szkoły upublicznią listy kandydatów przyjętych.

Kolejność zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji nie ma znaczenia. Ważne, aby zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wymagane dokumenty do szkoły I wyboru w dniach 12-18 marca 2020 r. 

Postępowanie uzupełniające do klas I szkół podstawowych:

W terminie 15-16 kwietnia 2020 r. ruszy nabór uzupełniający do klas I w publicznych szkołach podstawowych, które będą dysponować wolnymi miejscami.

Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona bez wykorzystania elektronicznego systemu rekrutacji. 

Pliki do pobrania:

  1. Zasady rekrutacji do klas I w SP – PDF

  2. Harmonogram rekrutacji do klas I w SP – PDF

  3. Kryteria rekrutacji do klas I w SP – PDF

  4. Oddziały integracyjne – klasy I w SP – PDF


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Wrocław

Postępowanie rekrutacyjne

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożyć w szkole I wyboru zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna wraz z wymaganymi załącznikami

12.03.2020

18.03.2020

od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I wyboru (Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

01.04.2020

od godz. 12:00

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

01.04.2020

02.04.2020

od godz. 12:00

do godz. 15:00

od godz. 8:00

do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole I wyboru (Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

07.04.2020

od godz. 10:00

Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

Niezwłocznie

Postępowanie uzupełniające do szkół, które dysponują wolnymi miejscami

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożyć zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna, wraz z wymaganymi załącznikami

15.04.2020

16.04.2020

Od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole podstawowej

(Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

22.04.2020

od godz. 10:00

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

22.04.2020

23.04.2020

od godz. 10:00

do godz. 15:00

od godz. 8:00

do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole podstawowej

(Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

27.04.2020

od godz. 10:00

Lista kandydatów przyjętych w podziale na klasy

31.08.2020

Uwaga!

Powyższe terminy dotyczą również postępowania rekrutacyjnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych.Zgłoś uwagę