Rekrutacja do przedszkoli 2015 Wrocław. Zasady naboru, punktacja

Rekrutacja do przedszkoli 2015 Wrocław. Sprawdź zasady i punktację naboru po przedszkoli publicznych we Wrocławiu

  • Rekrutacja do przedszkoli we Wroclawiu rozpocznie sie w marcu 2015.

    Rekrutacja do przedszkoli we Wrocławiu ma rozpocząć się w marcu 2015.


Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych rozpocznie się w marcu 2015 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szczegółowa informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie www.wroclaw.pl i www.edu.wroclaw.pl w drugiej połowie lutego 2015 r.

Rekrutacja do przedszkoli

W 2015 roku rekrutacja do przeszkoli dotyczy tylko dzieci 3 i 4 –letnich. Dzieci, które już chodzą do przedszkola mają zapewnioną kontynuację. – Wystarczy, że rodzice złożą w przedszkolu oświadczenie o woli kontynuacji – informuje dyrektor Ewa Przegoń z Departamentu Edukacji.

Pięciolatki mają obowiązek uczęszczania przez ostatni rok do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, więc miejsce mają zapewnione. Jest jednak pewna grupa dzieci pięcioletnich, które dotąd nie chodziły do przedszkola. Rodzice tych dzieci mogą wziąć udział w rekrutacji, ale tylko do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

6-latki do szkoły w 2015

W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej dotyczy wszystkich dzieci w wieku 6 lat, bez względu na to, czy urodziły się w I czy II połowie roku. W wyjątkowych sytuacjach można starać się o odroczenie obowiązku szkolnego dla sześciolatka, ale decyzja należy do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Kryteria i liczba punktów w rekrutacji do przedszkoli

  • Dziecko 4-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (zgodnie z zapisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) – 100 pkt.
  • Dziecko, którego oboje rodzice / prawni opiekunowie pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 50 pkt.
  • Dziecko, którego rodzic / prawny opiekun pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 40 pkt.
  • Dziecko, którego oboje rodzice / prawni opiekunowie lub jeden rodzic / prawny opiekun złożyli / złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu) -  30 pkt.
  • Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły podstawowej – 10 pkt.
  • Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej położony najdogodniej dla rodziców / rodzica - opiekuna prawnego. Z wybranych placówek można wskazać tylko jedną placówkę najdogodniej położoną – 5 pkt.

Wolne miejsca w przedszkolach

W związku z koniecznością posłania 6-latków do szkół w przedszkolach przybędzie więc miejsc. Dodatkowo w tym roku przybędzie 500 nowych miejsc  w przedszkolach, związanych z zakończeniem kilku inwestycji, takich jak budowy i rozbudowy przedszkoli przy ul. Januszowickiej / Kutnowskiej, Wałbrzyskiej, Kurpiów  i Sołtysowickiej.

Na wiosnę ruszą dwa oddziały przedszkola przy ul. Januszowickiej, do którego trwa rekrutacja (w grudniu były tam jeszcze 64 wolne miejsca).Zgłoś uwagę