Rekrutacja 2014 do przedszkoli

Decydują punkty, nie kolejność zgłoszenia

 • Przedszkole we Wrocławiu.

  Rekrutacja do przedszkoli we Wrocławiu ma się rozpocząć w połowie kwietnia. Fot.Tomasz Walków


W dniu 14 maja 2014r. zostały opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • w dniach 14-16 maja 2014r. należy złożyć w placówce, do której dziecko się zakwalifikowało oświadczenie woli korzystania z jej usług,
 • w dniu 21 maja 2014r. należy sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji,
 • w dniu 21 maja 2014 r. opublikowana ostała lista wolnych miejsc w placówkach na stronie www.edu.wroclaw.pl,
 • od 21 maja 2014r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Wniosek dostępny będzie na stronie www.edu.wroclaw.pl  w zakładce „Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej” – „Pliki do pobrania instrukcje”.
 • W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział dzieci, które:
 1. nie dostały się do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rekrutacji elektronicznej;
 2. nie brały udziału w rekrutacji elektronicznej.

 

 Tutaj sprawdzisz listę wolnych miejsc

18 stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa, która wprowadza zmiany w rekrutacji do przedszkoli. Obowiązują one również w rekrutacji do przedszkoli we Wrocławiu. Oprócz siedmiu kryteriów podstawowych, czyli ustawowych, każda gmina może wprowadzić do sześciu zasad dodatkowych. W tym roku ustalają je dyrektorzy przedszkoli z urzędem miejskim. Oprócz kryteriów dodatkowych ustalają też punktację i terminy.

 

Rekrutacja do przedszkoli Wrocław - kryteria

Jakie kryteria będą na pewno obowiązywać w rekrutacji do przedszkoli we Wrocławiu?

Kryteria podstawowe (najważniejsze):

 • Wielodzietność 200 pkt
 • Niepełnosprawność dziecka (kandydata) 200 pkt
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 200 pkt
 • Niepełnosprawność obojga rodziców 200 pkt
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200 pkt
 • Samotne wychowywanie dziecka (kandydata) 200 pkt
 • Objęcie kandydata opieką zastępczą 200 pkt

 Kryteria dodatkowe (zaproponowane przez dyrektorów wrocławskich placówek). Wśród nich są:

 • Zatrudnienie rodziców dziecka. Rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub studiują dziennie 50 pkt
 • Złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) rocznego zeznania podatkowego PIT w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu 30 pkt
 • Dziecko posiada rodzeństwo, które uczęszcza do danego przedszkola lub szkoły podstawowej 10 pkt
 • Lokalizacja przedszkola w stosunku do miejsca zamieszkania dziecka 5 pkt
 • Lokalizacja przedszkola w stosunku do miejsca pracy rodziców lub rodzica 5 pkt
 • Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci 1 pkt

Wyjaśnienie kryteriów, zasady, punktacja  - do pobrania w pliku doc.

 

Terminy naboru do przedszkoli we Wrocławiu

Terminy

Zadania

21-23.05.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć wniosek do przedszkola/szkoły podstawowej, które
po rekrutacji elektronicznej dysponuje wolnymi miejscami

02.06.2014 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

02-04.06.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola/szkoły podstawowej

06.06.2014 r.

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w placówce, do której dziecko zostało przyjęte (Lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych)

Od 06.06.2014 r. rekrutacja uzupełniająca odbywa się do placówek, które dysponują wolnymi miejscami bez narzędzi elektronicznych na podstawie kryteriów z rekrutacji uzupełniającej

29.08.2014 r.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej
w podziale na grupy

 

Czytaj też o zasadach i terminach rekrutacji do pozostałych placówekZgłoś uwagę