Dobre wiadomości dla przedsiębiorców

Uproszczenie i usprawnienie procedur związanych z wpisem do KRS to zadanie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie z początkiem grudnia. Dzięki temu przedsiębiorcy będą musieli zaczekać z rozpoczęciem działalności gospodarczej nie więcej niż siedem dni, a nie, jak doi tej pory – nawet miesiąc. 


Dotychczas wnioskodawca razem z wnioskiem o wpis do KRS składał również zgłoszenie identyfikacyjne skierowane do Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Po rozpoznaniu sprawy sąd rejestrowy wysyłał te dokumenty za pośrednictwem poczty do właściwych urzędów. To sprawiało, że procedura trwała tak długo.

Od początku grudnia, dzięki integracji systemów informatycznych, w których prowadzone są różne rejestry, wystarczy złożenie jednego formularza z kompletem załączników. Dane będą przekazywane za pomocą systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (KEP) i Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Na ich podstawie automatycznie będą nadawane REGON oraz NIP. Informacja o nich będzie z powrotem przekazywana do KRS, po czym automatycznie zostanie zamieszczona we wpisie.

Podmiot podlegający wpisowi do KRS nadal będzie musiał podać dane, które są wymagane do nadania REGON i NIP oraz rejestracji w ZUS, w tym numery rachunków bankowych czy przewidywaną liczbę pracowników. Nowelizacja jednak pozwala na dostarczenie tych informacji już po rozpoczęciu działalności, w ciągu 21 dni od wpisania do KRS.Zgłoś uwagę