Wrocław wśród najlepszych samorządów

Wrocław zajął trzecie miejsce w tegorocznym Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Wyróżniono w nim samorządy, które najskuteczniej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, w zgodzie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. 11. edycja rankingu opublikowana została we wtorek, 14 lipca.

  • wroclaw


Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” to coroczny projekt redakcji dziennika "Rzeczpospolita", którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych gmin w Polsce. W tegorocznej edycji Wrocław zajął trzecie miejsce w kategorii miast na prawach powiatu. Gala wręczenia dyplomów laureatom odbyła się 13 lipca w Warszawie.

– Wrocław doceniono m.in. za dobrze prowadzone finanse miasta, nakłady na inwestycje i jakość życia w mieście – mówi Marcin Urban, skarbnik miasta.

Laureaci tegorocznego Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" to: Gdańsk w kategorii miast na prawach powiatu, Kołobrzeg pośród gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz Zielonki wśród gmin wiejskich.

"Rzeczpospolita" sporządza ranking samorządów na podstawie danych przesłanych przez poszczególne miasta i gminy oraz z Ministerstwa Finansów. Na tej podstawie kapituła ekspertów pod przewodnictwem premiera Jerzego Buzka, oceniana kondycję poszczególnych samorządów.

Wybór laureatów odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym wybierane są miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2010–2014 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, oceniane są m.in. takie kwestie jak wydatki na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi, ile organizacji pozarządowych złożyło wniosek o dofinansowanie z budżetu gmin, jakie były łączne nakłady na gospodarkę mieszkaniową poniesione przez samorząd, jaka była średnia liczba punktów z testu szóstoklasistów oraz z testu gimnazjalnego, jaka była stopa bezrobocia, ile podmiotów gospodarczych zostało zarejestrowanych, jakie nagrody otrzymał Urząd Miejski, czy samorząd ma przyznany rating, jaki procent terytorium gminy posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy istnieje program rozwoju gospodarczego, czy samorząd stosuje preferencje podatkowe i programy pomocowe dla przedsiębiorców, inwestycje na terenie gminy itd.

"Rzeczpospolita" Ranking Samorządów publikuje od 2005 roku. W ubiegłym roku Wrocław zajął drugie miejsce w kategorii miast na prawach powiatu – czytaj więcej. W zestawieniu najlepszy Samorząd X-lecia Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2005-2014, Wrocław miał czwarte miejsce.

Zgłoś uwagę