Rafał Dutkiewicz - odpowiedzi na pytania

Prezentujemy pierwszą serię odpowiedzi na pytania, które zadali mieszkańcy prezydentowi Wrocławia przez formularz na naszej stronie. Pytania zostały pogrupowane tematycznie, część z nich dotyczyła tych samych spraw. Niektóre z nich były bardzo obszerne i dotykające wielu dziedzin życia miasta, dlatego przeszły do drugiej serii pytań, które zadamy prezydentowi za dwa tygodnie.


1. Jaki ma pan pomysł na ulicę Kazimierza Wielkiego i kiedy spodziewać się konkretnych decyzji? 

Ulica Kazimierza Wielkiego jednocześnie łączy i dzieli. Łączy jako ważna trasa komunikacyjna wschodnie i zachodnie dzielnice Wrocławia, dzieli zaś obszar Starego Miasta, separując rejon Rynku i Placu Solnego od obszaru związanego z Placem Wolności, Operą Wrocławską, Narodowym Forum Muzyki czy bulwarami nad fosą. Chcę w sposób ewolucyjny zmieniać tę sytuację.

Zamierzam umożliwić wygodne przemieszczanie się pomiędzy rozdzielonymi ulicą obszarami. Pewne przedsięwzięcia już się dokonały: przejście dla pieszych w ciągu ul. Gepperta; inne są planowane na najbliższy okres: przejście dla pieszych w poziomie terenu w ciągu ul. Świdnickiej (nie zamykając przejścia podziemnego). Zamierzam także przekształcać pracę ciągu komunikacyjnego, kładąc większy nacisk na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, rowerowej i pieszej. Będzie to jednak, jak wspomniałem, proces ewolucyjny, do którego nie ma jeszcze konkretnych terminów. Ulica Kazimierza Wielkiego ma być ulicą wielkomiejską, pozwalającą na swobodne przemieszczanie się samochodów, powinna jednak powoli tracić na znaczeniu jako trasa tranzytowa.

2. Przemiany ulic Oławskiej i Kuźniczej z całą pewnością podobają się niemal wszystkim wrocławianom. Które ulice na Starym Mieście należy zamknąć w następnej kolejności? Co myśli pan o przeznaczeniu ulicy Ruskiej, od Kazimierza Wielkiego do pl. Solnego, wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego? Kiedy możemy spodziewać się zmian?

Obecnie wydzielona jest już w rejonie Rynku duża przestrzeń publiczna, niedostępna dla pojazdów lub dostępna w ograniczonym zakresie. Ostatnio dołączył do niej plac Nowy Targ,  a w przyszłym roku pojawi się rejon Narodowego Forum Muzyki. W najbliższym czasie działania miasta skupią się na większym zaktywizowaniu i zagospodarowaniu już istniejących przestrzeni publicznych. Dalszemu uspokajaniu ulegnie ruch kołowy w Dzielnicy Czterech Świątyń.

3. Łączna liczba miejsc parkingowych pod NFM jest większa niż suma wszystkich w okolicy Rynku (nie licząc parkingów kubaturowych). Czy po otwarciu NFM miasto planuje likwidację parkingów na ulicach dookoła Rynku?

Po otwarciu parkingu pod Narodowym Forum Muzyki nie planujemy  zasadniczych zmian w liczbie dostępnych miejsc postojowych na ulicach. Niemniej przewidywane jest  wprowadzenie pewnych ograniczeń możliwości postoju na odcinkach ulic, gdzie jest potrzeba przeznaczenia części przestrzeni ulicy dla usprawnienia ruchu rowerowego (Św. Antoniego) lub pieszego (ul. Włodkowica, plac Franciszkański). Dotychczas  działania te nie były realizowane z powodu niedoboru miejsc postojowych w tym obszarze i czekają na oddanie do użytku nowego parkingu. 

4. Czy planowany jest remont nawierzchni ulicy Reymonta i/lub mostu Osobowickiego? 

W najbliższych planach remont nie jest przewidziany. Stan nawierzchni na ul. Reymonta jest kontrolowany i na bieżąco usuwane są uszkodzenia, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. Z uwagi na planowaną w rejonie tej ulicy nową zabudowę (również mieszkalną), obecnie na zlecenie miasta opracowywana jest koncepcja przebudowy tej ulicy na odcinku od mostu Osobowickiego do wiaduktu kolejowego. Termin jej opracowania to koniec stycznia 2015 roku. Koncepcja pozwoli określić zakres niezbędnych przekształceń komunikacyjnych tej ulicy, pozwalających obsłużyć planowaną wzdłuż ulicy nową zabudowę. Koncepcja będzie również stanowić podstawę do ustaleń z przyszłymi inwestorami tej zabudowy, niezbędnego zakresu przebudowy ulicy oraz zasad współdziałania i współfinansowania ze strony miasta.  
Remont mostu Osobowickiego planowany jest  po roku 2019, w roku 2018 przewidziano środki na opracowanie dokumentacji projektowej.

5. Czy nowe tramwaje muszą być tylko w jednym kolorze - ciemnoniebieskim? Powinny być biało – niebieskie

Nie ma żadnego dokumentu narzucającego wrocławskim tramwajom kolorystykę w kompozycji niebiesko-białej, aczkolwiek chcemy pozostać wierni kolorowi niebieskiemu, zakorzenionemu w tradycji naszego miasta. Niemniej przygotowując się do tego projektu uwzględnialiśmy również różne warianty malowania niebiesko-białego. Mając do wyboru kilka propozycji projektantów zdecydowaliśmy ostatecznie, że jednolity kolor prezentuje się najlepiej na tym modelu tramwaju. Pasuje do jego prostej, minimalistycznej formy. Ponadto jednolita kolorystka jest bardziej funkcjonalna, gdyż w przypadku uszkodzeń poszycia lakieru można łatwiej, szybciej i taniej przeprowadzić naprawę, co pokazują doświadczenia innych miast, również stosujących jednolitą kolorystkę na swoich pojazdach.

6. Panie prezydencie, kiedy powstanie obwodnica Psiego Pola (tzw. ul Nowolitewska)?

Ulica Nowolitewska nie jest ujęta w obecnych planach inwestycyjnych. Obecnie w budowie jest nowe połączenie ulicy Gorlickiej z rondem przy skrzyżowaniu ulic Kiełczowska - Bierutowska - Bolesława Krzywoustego. Termin zakończenia inwestycji to maj 2015 r. Nowe połączenie powinno usprawnić wyjazd z osiedla Psie Pole (rejon ulic: Gorlickiej, Litewskiej i Szewczenki)  w kierunkach do i z centrum miasta. Zwracam również uwagę, że niedawno zbudowaliśmy łącznik, stanowiący swoistą obwodnicę Psiego Pola, przebiegający obok fabryki Boscha, między ulicami Bierutowską, a Kiełczowską.

7. We Wrocławiu tkanka miejska jest strasznie mocno rozerwana. Nowe osiedla powstają na obrzeżach miasta, oddalone od centrum, w którym toczy się życie kulturalne i społeczne mieszkańców. Czy i w jaki sposób zamierza Pan połączyć na nowo centrum miasta z dzielnicami i osiedlami oddalonymi o kilka kilometrów od Rynku? Dlaczego nie udało się zachować pewnej ciągłości terytorialnej? 

Struktura każdego miasta składa się z centrum i obszarów peryferyjnych. Dostrzegamy jednak problem ciągłości terytorialnej i skutecznie łączymy tkankę miejską np. na Maślicach, gdzie wybudowanie stadionu i okolicznej infrastruktury przyczyniło się do tego procesu, wypełniając przestrzeń pomiędzy centrum, a Leśnicą. Najskuteczniejsze działania w tej kwestii podjęte zostały na południu Wrocławia. Są dwa miejsca gdzie ta „łączność tkanki miejskiej” jest najmniejsza – to Psie Pole i osiedle Leśnica. Wynika to przede wszystkim z uwarunkowań geograficznych, własnościowych i historycznych. Pamiętajmy jednak, że w niektórych częściach miasta brak takiej spójności nie jest wadą, przez mieszkańców może być traktowana nawet jako zaleta.

Nasze działania służące integracji osiedli peryferyjnych, z obszarem śródmiejskim oparte są także o rozwój systemu powiązań transportowych. Dążymy do ukształtowania tej sfery funkcjonowania, w sposób zrównoważony, dający możliwość wyboru różnych środków komunikacji: rozwój połączeń kolejowych w oparciu o system zintegrowanego biletu, pozwalający realizować podróże łączone koleją i miejską komunikacją publiczną czy też system parkingów Park&Ride i Bike&Ride, dający możliwość łączenia podróży samochodem i rowerem z komunikacją miejską.

8. Czy w centrum dużego miasta mają prawo działać kluby nocne z muzyką? Czy powinny być zwalczane przez policję i władze miejskie z uwagi na ciszę nocną? 

Samorząd nie posiada instrumentów prawnych pozwalających na ograniczanie działalności lokali tego typu w mieście. Mieszkańcom przysługuje natomiast prawo zgłaszania zakłócania porządku odpowiednim służbom, głównie państwowym. Ewentualnych zmian można domagać się wobec zarządców nieruchomości, w których działa uciążliwy klub. Pomimo tego na początku listopada złożyliśmy pozew w sądzie przeciwko działalności klubów nocnych jednej z sieci, która to posiada lokale w wielu polskich miastach. W pozwie wniesiono o nakazanie pozwanym zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji m.in. poprzez namawianie przechodniów do korzystania z usług klubów czy zaprzestania sprzedaży alkoholu bez wymaganych prawem decyzji, zezwalających na ich sprzedaż oraz posługiwanie się cofniętymi decyzjami zezwalającymi na sprzedaż alkoholu. W pozwie mowa także o dopuszczaniu się i doprowadzeniu do aktów przemocy przez pracowników lub innych osób zatrudnionych przez pozwanych wobec klientów klubów. Od dłuższego czasu przeciwstawiam się funkcjonowaniu tego typu lokali w centrum miasta. Policja i straż miejska na moją prośbę, podjęły działania kontrolne i interwencyjne, z których notatki służbowe stały się elementem materiału dowodowego we wniesionym pozwie.

Uporządkowaniu przestrzeni centrum służyć będzie także wejście w życie przepisów dotyczących Parku Kulturowego we Wrocławiu. Park Kulturowy to pomysł na uporządkowanie przestrzeni miejskiej w czterech obszarach: eksponowania reklam, prowadzenia handlu poza budynkami, prowadzenia robót budowlanych i korzystania z przestrzeni objętej parkiem jak m.in. organizacji koncertów czy wystaw okolicznościowych.

Ochroną (od wiosny 2015 roku) objęty będzie obszar ok. 210 hektarów uznany za pomnik historii, czyli Stare i Nowe Miasto, ale także Wyspy Odrzańskie, ogród botaniczny, Ostrów Tumski, park Słowackiego, cała Promenada Staromiejska, a także plac Kościuszki. 

9. Dlaczego Prezydent Wrocławia wzbrania się przed udostępnieniem protokołów z kolegiów prezydenta? Czy wrocławianie nie mają prawo wiedzieć, co robią urzędnicy opłacani z ich podatków?  

Kolegium Prezydenta jest ciałem doradczym prezydenta miasta. Jego obrady (obrady Kolegium) nie są protokołowane, ani też nie powinny być protokołowane, ponieważ najczęściej są częścią procesu dyskusyjnego, poprzedzającego podejmowanie poszczególnych decyzji. Jeśli dyskusja prowadzi do sugestii, że należy podjąć jakąś decyzję, to jest sporządzana notatka. Nie stanowi ona jednak materii administracyjnej. Dopiero odrębnie (i we właściwym, opisanym w przepisach trybie) podejmowana decyzja administracyjna staje się przedmiotem obiegu administracyjnego i publicznego, podlegając rygorom prawa (w tym odwołaniom i krytyce zewnętrznej).

10. Dlaczego zamknięto ulicę Meliorancką, pozwalając aby cały ruch z Obornik i okolic do AOW i centrum, szedł ulicą Kominiarską? Kominiarska nie ma chodnika, a nasze dzieci chodzą nią na przystanek żeby jechać do szkoły, na boisko. Z ulicy osiedlowej nagle stała się przelotówką. 

Ulica Meliorancka została  przekształcona w drogę bez przejazdu (ustawiono słupki na jej połączeniu z drogą technologiczną, obsługującą AOW) na wniosek mieszkańców poparty opinią Rady Osiedla Widawa. Ulica ta nie posiada nawierzchni twardej (istniejąca nawierzchnia jest nietrwała). Ulica Kominiarska stanowi główną oś osiedla Widawa, posiada nawierzchnię asfaltową i prowadzi nią linia autobusowa nr 305. Ulica usytuowana jest w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h. Ponadto, poprzez oznakowanie, wyeliminowany został z niej tranzyt pojazdów ciężarowych. W ramach realizowanych obecnie prac, związanych z budową kanalizacji na osiedlu  Widawa, ulica Kominiarska zostanie wyposażona w chodniki i progi zwalniające. Dotychczas nie docierały do nas sygnały o wzmożonym ruchu na tej ulicy, ale niebawem przeprowadzone zostaną pomiary ruchu celem oceny sytuacji na tej ulicy.

11. Mam pytanie o budynki przy Nowym Targu. Mieszkam tutaj od ponad 2 lat (ul. Piaskowa 11). Wciąż niewyjaśniona pozostaje kwestia elewacji tych budynków i ewentualnej dotacji na ten cel. Nie chodzi tu tylko o balkony ale o kompleksowy remont mocno postarzałej elewacji i dachu. Zdaję sobie sprawę, że jako właściciele mieszkań musimy wyłożyć na ten cel pieniądze, ale nie stać nas na kompleksowy remont - mieszka tu dużo starszych ludzi. Plac znajduje się w ścisłym centrum przy samym urzędzie miasta, a budynki zamiast być atrakcją turystyczną (jedno z pierwszych modernistycznych powojennych osiedli w mieście) - straszą. Czy jest planowana jakaś dotacja? Czy urząd miasta planuje coś z tym zrobić? Jak dotąd, jako mieszkańcy, mamy jedynie sprzeczne komunikaty od administratora (raz miała być dotacja, raz nie - sprawa de facto stoi w miejscu). 

Temat odnowy elewacji wokół placu Nowy Targ realizowany jest wspólnie z zarządcami nieruchomości. Część zadań leży bowiem po stronie właścicieli mieszkań w okolicach Nowego Targu. Spółka Wrocławska Rewitalizacja opracowała dokumenty, pozwalające wstępnie oszacować zakres prac i koszty remontu elewacji,  a także dachów wszystkich budynków wokół placu. Chodziło też o to, by sprawdzić, czy na przykład można w tym celu wykorzystać pieniądze z Unii Europejskiej. Na razie szczegółowe wytyczne związane z możliwością dofinansowania prac remontowych ze środków UE są w trakcie opracowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Dokumentacja powinna być gotowa na początku przyszłego roku. Planujemy wystąpić o środki UE m.in. na prace związane z termomodernizacją budynków. Rozmawiamy także z zarządcami, by wspólnie wypracować scenariusz postępowania w tej sprawie.  

12. Kiedy i w jaki sposób rozwiązana zostanie kwestia bałaganu na ogródkach na Sępolnie? Wiele z nich, wbrew umowom łączącym mieszkańców z miastem (Wrocławskie Mieszkania) została zamieniona na parkingi, na części wybudowano nawet prowizoryczne wiaty i garaże. Miasto od lat obiecuje rozwiązanie tego problemu, ale bez rezultatów. Właściciele prowizorycznych budowli do dziś nie dostali nawet wezwań do ich usunięcia (wiem, bo sprawdzałem). Kiedy zniknie ten bałagan? Jak rozwiązany zostanie problem braku miejsc parkingowych na Sępolnie? 

Porządkujemy tę sprawę. W tej chwili prowadzona jest inwentaryzacja ogródków warzywno–kwiatowych, wprowadzane są także nowe umowy dzierżawy.

Inwentaryzacja prowadzona jest po to, by ustalić faktyczne położenie ogródków warzywno-kwiatowych wraz z ich aktualnym pomiarem w stosunku do umów dzierżaw, które zostały podpisane głównie w latach 90 –tych. Umów, które należy zaktualizować jest ok. 70%. Z uwagi na dość duży obszar i liczbę  ogródków warzywno – kwiatowych (ok. 2900 szt.), usytuowanych głównie w rejonach Biskupina i Sępolna, inwentaryzacja  jeszcze nie została zakończona.

Jednym z wprowadzanych rozwiązań służących dyscyplinowaniu dzierżawców ogródków są  właśnie nowe umowy dzierżawy.

Zawierają one zapis dotyczący zakazu wznoszenia budowli tzw. małej architektury ogrodowej bez pozwolenia wydzierżawiającego. Wg zapisów umowy w przypadkach, gdy dzierżawca nie zastosuje się do pisemnego wezwania o usunięcie obiektu (np. wiata, garaż), upoważnia wydzierżawiającego do przywrócenia stanu pierwotnego nieruchomości na koszt i ryzyko dzierżawcy. Skutkiem naruszania takiej umowy może być też naliczenie kary i wypowiedzenie umowy.

W przypadkach ogródków wolnych od tytułu prawnego, które są oddawane w drodze przetargowej lub bezprzetargowej, a na których usytuowane są obiekty przeznaczone do rozbiórki, obowiązek ich usunięcia należy do przyszłego dzierżawcy. Przyszły dzierżawca w terminie 8 miesięcy od dnia protokolarnego wydania mu nieruchomości zobowiązuje się do rozbiórki obiektu budowlanego.  

13. Jakie działania są planowane i jakie środki finansowe zostaną przeznaczone w najbliższej Pana kadencji na redukcję tzw. niskiej emisji pyłów?

Działania wprost to program KAWKA, realizowany przez Wydział Środowiska i Rolnictwa w latach 2014-2018, w ramach którego właściciele i najemcy mieszkań położonych we Wrocławiu mogą otrzymać dotacje na wymianę węglowych źródeł ogrzewania na proekologiczne (np. gazowe, elektryczne, podłączenie do sieci ciepłowniczej, odnawialne źródła ciepła). Na ten cel zostało przeznaczone 20mln zł. Obecnie trwa procedura rozpatrywania kolejnego wniosku Wrocławia o przyznanie dalszych środków w kolejnych edycjach programu KAWKA, by zwiększyć pulę środków przeznaczonych na dotacje. W tym roku w ciągu kilku miesięcy do programu przystąpiło 300 właścicieli mieszkań. 

Urząd Miejski prowadzi też dodatkowe działania, których celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza: prace związane z termomodernizacją budynków oświatowych czy podłączanie budynków zarządzanych przez jednostki miejskie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W ramach wrocławskiej polityki mobilności zajmujemy się także ochrona środowiska - to jedno z poważniejszych zagadnień towarzyszących rozwojowi transportu. W jej ramach m.in. rozwijamy i uzupełniamy sieć ścieżek rowerowych, wymieniamy tabor transportu zbiorowego na nowy i bardziej ekologiczny.

14. W jaki sposób zamierza Pan zwiększyć ochronę starych drzew w mieście i ograniczyć wycinki?

Drzewa najczęściej są wycinane przez właścicieli gruntów lub inwestorów, nie przez miasto. Miasto wydaje decyzje zezwalające na wycięcie, ale jedynie wtedy, gdy jest to uzasadnione przyczynami sanitarnymi lub koliduje z inwestycjami. Wtedy też z reguły zobowiązuje inwestora do nasadzeń zastępczych, czyli posadzenia nowych drzew w zamian za wycięte. Przed wydaniem zgody każde drzewo jest dokładnie oglądane pod kątem stanu sanitarnego, z właścicielami drzew prowadzone są rozmowy i za każdym razem staramy się ograniczyć liczbę wycinanych drzew.

95 procent usuwanych drzew to topole i robinie akacjowe, szybko rosnące drzewa, których obecnie się już nie sadzi (wcześniej topole sadzone były jako nasadzenia tymczasowe), Zamiast tego sadzi się drzewa o większej wartości m.in. dęby, klony, lipy graby.

Chronimy drzewa obejmując je specjalną ochroną - tworząc pomniki przyrody, będziemy jeszcze dokładniej przyglądać się składanym wnioskom (ostatnio ocalony został wnioskowany od usunięcia dąb szypułkowy ok. 500 cm w obwodzie przy al. Kasprowicza). W najbliższych latach będziemy sadzić kolejne drzewa - około 30 tysięcy w obszarze zurbanizowanym, znajdując nowe miejsca i uzupełniając istniejące miejsca zielone. Takie działania już podjęliśmy np. w Parku Tysiąclecia. Do tego posadzimy ok. 300 tysięcy sadzonek w obszarach leśnych w granicach miasta.Zgłoś uwagę