Prezydent z absolutorium

Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 r. Za jego udzieleniem głosowało 21 radnych, przeciw 15, nikt nie wstrzymał się od głosu.


Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2015 r. – było dziś najważniejszym punktem w porządku obrad 23. sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie absolutorium oznacza, że prezydent wydał gminne pieniądze zgodnie z prawem i nie naruszył dyscypliny finansów publicznych.

Budżet 2015 i rok wyborczy

Zanim doszło do głosowania, radni wysłuchali sprawozdania Marcina Urbana, skarbnika miasta, z realizacji budżetu. Podkreślił, że ubiegłoroczny budżet wykonano z niższym deficytem niż planowano. – Wrocław z każdym rokiem ma większe wpływy z podatków. W 2015 r. po raz pierwszych przekroczyliśmy miliard złotych – dodał skarbnik.

Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślił, że ubiegły rok był okresem kumulacji aktywności wyborczej, po raz pierwszy od 10 lat wybierano w odstępie zaledwie kilku miesięcy zarówno prezydenta RP, jak i nowy parlament.

– Jednym z niekorzystnych, z perspektywy samorządowej, skutków zmian na scenie politycznej była poważna zwłoka w uruchamianiu programów z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Mimo upływu 2 lat od jej rozpoczęcia żaden program nie został w pełni uruchomiony. Ten stan rzeczy niezmiernie utrudnia planowanie działań na poziomie samorządowym. Ubiegły rok był jednak także czasem ożywienia gospodarczego, którego pozytywne skutki korzystnie wpłynęły na sytuację społeczno-gospodarczą Wrocławia – mówi Rafał Dutkiewicz.

Niskie bezrobocie

Prezydent podkreślił, że stopa bezrobocia, będąca w polskich warunkach swego rodzaju barometrem aktywności gospodarczej, spadła na koniec ubiegłego do historycznie najniższego poziomu 3,4%. Rok wcześniej wynosiła 4,1%.

– Tylko w Poznaniu sytuacja na rynku pracy była bardziej korzystna niż w stolicy Dolnego Śląska. Stopa bezrobocia w Warszawie miała identyczną wartość jak we Wrocławiu. Nie będzie zatem przesadą stwierdzenie, że brak pracy nie jest już w naszym Mieście poważnym problemem społecznym – mówi Rafał Dutkiewicz.

Wpływy z podatków PIT i CIT

Zdaniem prezydenta dowodem na dobrą kondycję gospodarczą Wrocławia jest poziom dochodów budżetu miasta z tytułu  udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. W 2015 r. po raz pierwszy wpływy z tego źródła przekroczyły miliard złotych, osiągając wartość 1 mld 61 mln zł. W porównaniu z 2014 r. była to kwota wyższa o 9,2%, a z rokiem 2013 o 18,5%.

Inwestycje 2015

Na wszystkie inwestycje miasto wydało 715 mln zł. Najwięcej (40%) przeznaczono na transport. Do najważniejszych zadań zaliczono rozpoczęcie budowy obwodnicy Leśnicy.

Do ważnych przedsięwzięć ukończonych lub będących w trakcie realizacji zaliczono: budowę ul. Racławickiej; przebudowę ulic: Nowowiejskiej, Grabiszyńskiej, Zamkowej, Okulickiego, Starogroblowej oraz przebudowę mostu Jagiellońskiego.

Dzięki środkom europejskim możliwy był zakup 14 nowych tramwajów. W 2015 r. miasto przeznaczyło rekordową pulę środków 16,5 mln zł na realizację Programu Rowerowego. Nowe drogi rowerowe utworzono przy ulicach: Legnickiej, Traugutta, Oławskiej, Kołłątaja, Skargi, Trzebnickiej, Świdnickiej, Piłsudskiego, Promenady Staromiejskiej (od Świdnickiej do Krupniczej), Okulickiego, Nowowiejskiej, Kamiennej, Mińskiej, Pawiej.

W sumie na inwestycje drogowe w 2015 r. miasto wydało 285 mln zł, a na transport publiczny 340 mln. Na wszystkie inwestycje oświatowe wyasygnowano kwotę 75 mln zł. Na WBO 2015 wydano 20 mln zł. W głosowaniu wzięło udział ok. 170 000 wrocławian. Do realizacji wybrali oni 79 projektów. Ze względu na przygotowania do pełnienia funkcji ESK inwestycje w obszarze kultury były traktowane jako jedno z najważniejszych przedsięwzięć w minionym roku. Nakłady na nie wyniosły aż 25% wszystkich wydatków inwestycyjnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2015 – tutaj.Zgłoś uwagę