Biogramy

Przewodniczący

Jacek Ossowski 

(ur. we Wrocławiu w 1947 roku). Doktor nauk technicznych, hydrogeolog. Wieloletni wykładowca geologii i hydrogeologii na Politechnice Wrocławskiej. Pracował także w uczelniach w Afryce północnej, uczestnicząc jednocześnie w projektach dotyczących eksploatacji oraz ochrony wód podziemnych. m.in., przy finansowanym przez OPEC programie przeciwdziałania procesowi pustynnienia w krajach suchego klimatu (Sudan).

Na zlecenie europejskiego funduszu PHARE uczestniczył w projektowaniu rekultywacji zbiorników pouranowych w Czechach, na Węgrzech, w Bułgarii oraz w Estonii.

Radny Rady Miejskiej Wrocławia od 2002 r. Wiceprzewodniczący w kadencji 2002-2006 oraz w kadencji 2006–2010. Od stycznia 2009 r. jest Przewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia.

Wiceprzewodniczący

Jerzy Władysław Skoczylas 

(ur. w Olkuszu w 1948 roku). Satyryk i założyciel Kabaretu Elita, polityk samorządowy. Od lat 60. mieszka we Wrocławiu, gdzie ukończył automatykę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Od lat 70. jest redaktorem Polskiego Radia Wrocław.

Radny Rady Miejskiej Wrocławia od 1998 r. Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki w kadencji 2002-2006 oraz w kadencji 2006-2010. Od stycznia 2014 r. jest Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia.

 

Rafał Czepil 

(ur. we Wrocławiu w 1975 roku)Magister ekonomii na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz magister administracji Uniwersytetu Wrocławskiego - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Ukończył Podyplomowe Studium Komunikowania i Kreowania Wizerunku Publicznego -  Uniwersytet Wrocławski, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją w Katedrze Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Innowacjami i Projektami w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Rozpoczęta dysertacja doktorska poświęcona problematyce nadzoru KNF nad rynkiem kapitałowym ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi i towarzystwami funduszy inwestycyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim w Katedrze Prawa Finansowego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

Był też przedstawicielem dolnośląskiego wojewody w dwóch radach społecznych:
Dziecięcym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
we Wrocławiu. Aktualnie od 2011 r.  jest Członkiem Rady Społecznej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Wspiera świetlice środowiskowe, aktywnie działa na rzecz rad osiedli. Ambasador Fundacji „Potrafię Pomóc’”

Radny Rady Miejskiej Wrocławia od 2006r. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia.

Dorota Galant 

(ur. we Wrocławiu w 1983 roku). Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Członkini zarządu powiatu Wrocławskiego. Była koordynatorką przygotowań międzynarodowej konferencji Europejskiej Parti Ludowej EPP. Inicjatorka i organizatorka wielu akcji charytatywnych, społecznych i pomocowych.

Radna Rady Miejskiej Wrocławia od 2014 r. Obecnie jest Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Wrocławia.Zgłoś uwagę