O Radzie Miejskiej Wrocławia

37 radnych Rady Miejskiej Wrocławia rozpoczęło VII kadencję samorządu pierwszą sesją 1 grudnia 2014 r. Radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie.

Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został (stosunkiem głosów: 29 za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących) Jacek Ossowski, który pełni tę funkcję od 2009 r.Zgłoś uwagę