Rada Miejska: tylko zmiany w prawie pozwolą skutecznie walczyć z dopalaczami

Rada Miejska uznała większością głosów, że tylko kompleksowe zmiany w polskim prawie i przyspieszenie prac zespołu powołanego przez Radę Ministrów może ograniczyć zjawisko handlu tzw. dopalaczami. Wystosowano specjalny apel do rządu. 


Walka z tzw. dopalaczami była tematem Sesji Rady Miejskiej Wrocławia zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Dyskusję poprzedziły rzeczowe wystąpienia służb zajmujących się walką z handlem toksycznymi substancjami zastępującymi narkotyki. W Sali Sesyjnej pojawili się m.in. przedstawiciele policji, prokuratury, Państwowej Inspecji Sanitarnej, NIK, Straży Miejskiej. Po długiej dyskusji, ostatecznie radni miejscy większością głosów zdecydowali o wystosowaniu apelu do Rady Ministrów o kompleksowe zmiany w polskim prawie i przyspieszenie prac zespołu powołanego przez rząd, który zajmuje się tym zagadnieniem. 

Treśc apelu do Rady MinistrówZgłoś uwagę