Rada ds. Przedsiębiorczości

Nadzór nad radą pełni skarbnik Marcin Urban

Dokumenty potwierdzające powołanie rady: Zarządzenie nr 338/15 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 26 stycznia 2015 r

Zadania rady:

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości. Kluczowymi zadaniami jest wskazywanie możliwości budowania stabilnej gospodarki lokalnej, poprzez poszukiwanie instrumentów zachęcających przedsiębiorców do rozwoju, wspierających ich aktywność, kreowanie warunków do wykorzystania potencjału przemysłowego oraz naukowego Miasta, ale także zachęcanie do inwestycji, generujących nowe miejsca pracy. Członkowie rady reprezentują lokalne stowarzyszenia przedsiębiorców, parków przemysłowych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz kluczowe dla rozwoju przedsiębiorczości komórki w urzędzie.

Przewodniczący - nie ma
Osoby do kontaktu - Marcin Kieżyński, Janina Woźna

marcin.kiezynski@um.wroc.pl; janina.wozna@um.wroc.pl

Skład rady:

 • Marcin Urban - Skarbnik Wrocławia
 • Janina Woźna – dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego UM Wrocławia
 • Marcin Kieżyński – dyrektor Wydziału Zarządzania Należnościami UM Wrocławia
 • Dominika Haladin-Zawiślak – dyrektor Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Radosław Zagrodnik – dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego
 • Piotr Kubiński – dyrektor Biura Marketingu i Zarządzania Relacjami z Klientem, DOZAMEL
 • Małgorzata Dynowska - zastępca dyrektora Generalnego ds. Inkubacji i Rozwoju Firm - Wrocławski Park Technologiczny
 • Sławomir Popłoński - prezes zarządu, Dolnośląski Fundusz Gospodarczy
 • Zbigniew Sebastian – prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej
 • Ewa Mokrzycka – wiceprezes zarządu, Wrocławska Izba Gospodarcza
 • Marek Ignor – prezes zarządu, Grupa Finansowa Ignor
 • Marek Sadowski – prezes Stowarzyszenia Kupców ARENA
 • Zbigniew Dobek – prezes Stowarzyszenia Nasz Rynek
 • Marek Śmiechowski – Prezes Stowarzyszenia Ulicy Świdnickiej
 • Łukasz Lergetporer – Manager Business Link Wrocław
 • Tomasz Sajewski – dyrektor Regionalny Akademickiego Inkubatora  Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu


Zgłoś uwagę