Rada ds. partycypacji

Nadzór nad radą pełni Dyrektor Biura Prezydenta Barbara Radomska

Dokumenty potwierdzające powołanie rady: Zarządzenie nr 679/15 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 10 marca 2015 r.

Zadania rady

Rada  pełni  funkcję  organu  opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia oraz forum prowadzenia dyskusji na temat polityki konsultacyjnej miasta, kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i demokracji deliberatywnej. Kadencja Rady trwa 2 lata.

Skład rady

Przewodniczący - nie ma
Osoba do kontaktu – Maurycy Graszewicz

maurycy.graszewicz@gmail.com

1) Piotr Czekierda - Prezes Zarządu Collegium Wratislaviense;

2) Robert Drogoś - Prezes Stowarzyszenia "Tratwa";

3) dr Maurycy Graszewicz - Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego; 

4) Jerzy Michalak – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego;

5) dr Karina Stasiuk-Krajewska – Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej;

6) Joanna Wajda – Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99.Zgłoś uwagę