Przybędzie przejść dla pieszych na ul. Kazimierza Wielkiego

Trzy skrzyżowania przy ul. Kazimierza Wielkiego zostaną przebudowane, aby ułatwić poruszanie się pieszym. Pierwsze nowe przejście zostanie wyznaczone na krzyżówce Kazimierza Wielkiego i św. Mikołaja. W przyszłości, kolejne powstaną u zbiegu z ul. Grodzką i Ruską.


Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił właśnie przetarg na przebudowę skrzyżowania przy ul. Kazimierza Wielkiego. Efektem tych prac ma być wyznaczenia dodatkowych przejść dla pieszych na krzyżówce z ul. św. Mikołaja.
– Jest to pierwsze z trzech skrzyżowań ul. Kazimierza Wielkiego, które zostaną przebudowane, by ułatwić poruszanie się pieszym. Kolejne to krzyżówki z ul. Ruską i ul. Grodzką. Przebudowa w tych lokalizacjach zaplanowana jest na kolejne lata – czytamy na stronie ZDiUM.

Projekt przebudowy pierwszego skrzyżowania zakłada wyznaczenie trzech nowych przejść dla pieszych. Jednego przez torowisko pomiędzy peronami przystankowymi, drugiego przez ul. Kazimierza Wielkiego (przed skrzyżowaniem z ul. św. Mikołaja) i trzeciego przez ul. św. Mikołaja (patrzy rysunek).

Drogowcy w ramach prac mają uzupełnić również przejścia na drodze rowerowej na ul. św. Mikołaja. Projekt zakłada także korektę śluzy i uzupełnienie pasów rowerowych na wlocie do ul. Białoskórniczej i skrzyżowaniu z ul. św. Mikołaja. Ze skrzyżowania zniknie też fragment bariery przystankowej a kilka znaków zmieni lokalizację.

ZDiUM na oferty wykonawców czeka do 10 kwietnia. Prace mają rozpocząć się w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy, czyli najpewniej w wakacje.

Zgłoś uwagę