Przeprowadzka kliniki dziecięcej na ul. Chałubińskiego

Pacjenci opuścili budynek przy ul. Hoene -Wrońskiego

  • budynek dyrekcji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr. 1 we Wrocławiu

    Źródło: facebookowa strona Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr. 1 we Wrocławiu


 

Mali pacjenci z Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, która dotąd mieściła się w budynku przy ul. Hoene-Wrońskiego, od środy tj. 11 września 2013, leczeni będą w lepszych warunkach. Klinika przeniosła się do budynku przy ul. Chałubińskiego 2 (tuż przy skrzyżowaniu z ul. Curie-Skłodowskiej, w pobliżu przystanku MPK). Budynek po dawnej klinice okulistyki nie jest nowy, ale przeszedł gruntowny remont.

– Pacjenci będą tam mieć o wiele lepsze warunki do leczenia niż w starej siedzibie, w tym szybszy dostęp do diagnostyki obrazkowej. W nowym budynku są już spełnione europejskie standardy. Będą tam też wkrótce pokoje pobytu dla rodziców, na co nie było szans przy Hoene-Wrońskiego- opowiada Sebastaian Lorenc, rzecznik prasowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 1 we Wrocławiu ( tzw. „Kliniki”). W ciągu miesiąca do nowej siedziby przeprowadzi się też z Hoene-Wrońskiego Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii. A na początku nowego roku z ul. Bujwida przeniesie się na ul. Chałubińskiego. Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych.

Budynek szpitala przy ul. Hoene-Wrońskiego od lat nie był remontowany i jest w bardzo złym stanie technicznym. Uniwersytet Medyczny zamierza go wystawić na sprzedać.

Dyrekcja szpitala prosi rodziców i opiekunów dzieci, aby na umówioną wizytę lekarską i badania udawali się już pod nowy adres. Tam też hospitalizowani będą najmłodsi pacjenci. Dotychczasowe numery telefonów nie ulegną zmianie: centrala tel. : (71)770 31 41, rejestracja do poradni tel. : (71) 770 31 25, poradnia endokrynologiczna tel. : (71) 770 31 25, poradnia diabetologiczna tel. : (71) 770 31 26.

 Eliza Głowicka

Zgłoś uwagę