Przedwojenna WuWa i powojenne „sedesowce” – jak się tam mieszka?

Projekt „Kto widział… Modernizm? Re-aktywacja” dobiega finału. Na podsumowanie tej edycji Stowarzyszenie PAKT i program mikroGRANTY ESK Wrocław 2016 zostawili ciekawą wystawę, która ma udzielić odpowiedzi na pytanie: Jak mieszka się na przedwojennym osiedlu WuWa i w powojennych „sedesowcach”? 


Realizatorzy projektu wychodzą z założenia, że modernizm niczego nie ukrywał, nie odgrywał. Nawet jeśli w jakiejś mierze miał utopijne podłoże, to nie budował społeczno-politycznych iluzji, nie legitymizował zastanych stosunków władzy, nie bazował na podziałach ekonomicznych.

Był konkretny i dla wszystkich. Stanowił próbę optymalizacji życia codziennego (domu i pracy) mieszkańców przeludnionych dwudziestowiecznych miast. Architekci i planiści czynili starania na rzecz poprawy warunków bytowych, o prawo do mieszkania, o wygodę użytkowania, a także o estetykę wnętrz, bryły i otoczenia.

Na Żernikach i na „Manhattanie”

Właśnie wspomnianemu powyżej wymiarowi modernizmu poświęcony był projekt „Kto widział… Modernizm? Re-aktywacja”. Jego pomysłodawcy postanowili zapytać mieszkańców przedwojennego osiedla WuWa, jednego z sześciu wzorcowych projektów Werkbundu, oraz powojennych „sedesowców” (zaprojektowanych przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak) o to, w jakim stopniu przestrzenne realizacje modernistycznych koncepcji z lat 20. i 70. ubiegłego stulecia, spełniają obietnice twórców stylu.

Szukali zatem odpowiedzi na pytanie o to, czy czas zweryfikował ambitne hasła i zamierzenia nowoczesności. Oddali głos lokatorom, aby ukazać doświadczenia i spojrzenia na historie obu kompleksów. Album rozmaitych narracji, które udało się zebrać, to nie tylko uwiecznione na kilku krótkich filmach opowieści, ale też dokumentacja fotograficzna z domowych archiwów.

Dodatkowo zorganizowano również warsztaty dla dzieci z tworzenia poezji i kolaży inspirowanych sztuką DADA. Odbyły się one w kamienicy zlokalizowanej przy „sedesowcach”, co wobec idei swobodnego kojarzenia odległych znaczeniowo i wizualnie elementów przedstawia się bardzo inspirująco.

Efekty pracy najmłodszych wrocławian również zostaną zaprezentowane podczas wystawy, o której więcej informacji poniżej:

„Kto widział… Modernizm? Re-aktywacja” – wystawa

„Kto widział… Modernizm? Re-aktywacja” – wystawa

Wernisaż / Wystawa
Termin 13 grudnia 2017 19:00

Miejsce Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP

Zobacz

Stowarzyszenie PAKT zrzesza praktyków pracy projektowej w obszarze edukacji oraz organizacji wydarzeń kulturalnych. W ramach swojej działalności PAKT organizuje wystawy, przygotowuje publikacje oraz wdraża projekty w obszarze kultury. PAKT tworzą: Aleksandra Krupa, Joanna Panciuchin, Piotr Jakub Fereński, Ola Solińska, Anna Sztromwasser, Tomasz Nowak i Mateusz Stefaniak.

Zgłoś uwagę