Przedsiębiorcy podejmują temat ożywienia Świdnickiej

Pierwsze warsztaty


10 kwietnia w restauracji Nalanda przy Placu Kościuszki odbyły się pierwsze warsztaty dla przedsiębiorców z ulicy Świdnickiej. Spotkanie stanowiło część projektu "Przestrzeń publiczna – doświadczenia polskie i niemieckie w kontekście budowania marki ulicy handlowej we Wrocławiu i Berlinie", współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Ich celem było przedstawienie działalności stowarzyszeń ulicy Nowy Świat w Warszawie i Friedrichstraβe w Berlinie oraz zainicjowanie wspólnych działań przedsiębiorców działających przy ulicy Świdnickiej na rzecz poprawy jej wizerunku. W zajęciach szkoleniowych uczestniczyło 25 osób reprezentujących przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji z ulicy Świdnickiej oraz centrum staromiejskiego, a także osoby z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Spotkanie poprowadził Mateusz Hartwich, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszeniem Interessengemeinschaft Friedrichstraβe e.V., a udział w nim wzięli zaproszeni eksperci: Katarzyna Urbaszek, negocjator w dziale powierzchni handlowych w firmie CBRE Sp. z o.o. oraz Witold Fizyta, założyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia Nowy Świat. Eksperci zwrócili uwagę na kilka aspektów, niezbędnych w procesie budowania wizerunku ulicy handlowej, istotnych dla budowania marki Świdnickiej.

Witold Fizyta przybliżył codzienne problemy przedsiębiorców prowadzących działalność na głównych ulicach handlowych w zderzeniu z polską rzeczywistością. Podkreślił wagę przemyślanej architektury ulicy i dobrej oferty handlowej, które mają skłaniać do odwiedzania miejsca (zadbana zieleń, ławki, odpowiednie oświetlenie, a w końcu ogródki). Ulice handlowe stanowią, w odróżnieniu od wielopowierzchniowych galerii, konkurencyjną przestrzeń, którą trzeba odpowiednio wykorzystać. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, dbanie o jej czystość i ujednolicenie sprzyjają odpoczynkowi, a jednocześnie zachęcają do robienia zakupów. W realizacji tych działań ważny jest odpowiedni dobór partnerów i perfekcjonizm w każdym calu – na etapie planowania, przygotowania, realizacji oraz działań marketingowych.

Katarzyna Urbaszek dostrzegła m.in. konieczność stworzenia rejestru lokali przy ulicy handlowej jako gotowej oferty dla potencjalnych najemców ("mapy drogowej" ulicy Świdnickiej). Podkreśliła, że warto stworzyć odpowiedni klimat do inwestowania w lokale, tworząc tzw. "kotwice", które przyciągałyby innych i generowały ruch. Ważnym, choć często niedocenionym elementem marketingu i wizerunku powierzchni handlowych i usługowych, jest kreacja ciekawych i przyciągających klienta witryn. Drobne elementy, takie jak np. oddziaływanie światłem w witrynie, są częścią przemyślanej całości – strategii tworzenia marki, wpływającej na sukces znanych firm. Ekspertka zaakcentowała, że warto obserwować zmieniające się tendencje zakupowe Polaków, aby dostosować swoją ofertę do rodzących się potrzeb.   

Mateusz Hartwich zachęcał do kreowania pozytywnego wizerunku miejsca w przekazach, pokazywania korzyści dla angażujących się partnerów i uczestniczących w projektach podmiotów, a także do organizacji wydarzeń, przemyślanych pod kątem tematycznym, które nie tylko promowałyby firmy i instytucje z ulicy handlowej, ale też służyłyby rozwiązaniu konkretnego problemu (np. zagospodarowaniu nieestetycznego miejsca czy zmiany nastrojów mieszkańców). Dyrektor berlińskiego stowarzyszenia przedsiębiorców podkreślił, że przedsiębiorcy, sami inicjując i realizując swoje projekty, wpływają na organizację takich aspektów jak kwestie komunikacji i transportu, bezpieczeństwa, reklamy, a także innych, ważnych elementów życia związanych z funkcjonowaniem na ulicy handlowej. Eksperci wspólnie zwrócili uwagę na konieczność stworzenia – określenia charakteru ulicy handlowej, po którym byłaby identyfikowana, podobnie jak w Warszawie ulica Mokotowska jako ulica designerów czy Chmielna – rzemieślników.   

W efekcie prezentacji i dyskusji obecni przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji podjęli rozmowy o współpracy w zakresie wspólnego budowania marki ulicy Świdnickiej. W trakcie kilkugodzinnego spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń i pomysłów, a także próba ustalenia ram wspólnego wydarzenia, które promowałoby Centrum Staromiejskie – ulicę Świdnicką, zaplanowanego na wrzesień 2014. Przedsiębiorcy zgodzili się co do potrzeby zorganizowania kolejnego spotkania, kontynuującego tak ważną dla nich problematykę zmiany wizerunku ulicy Świdnickiej i centrum staromiejskiego. Spotkanie odbędzie się już pod koniec kwietnia.  

 

 Zgłoś uwagę