Przebudowa sieci wodociągowej na Karłowicach

7 sierpnia rozpoczęła się przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy na Placu Józefa Piłsudskiego, ulicy Micińskiego oraz ulicy Dygasińskiego. Prace związane z tą inwestycją maksymalnie potrwają 4 miesiące.


Zakres prac będzie obejmować wymianę starej sieci wodociągowej oraz przyłączy znajdujących się w pomieszczeniach technicznych piwnic.

W związku z inwestycją, na mieszkańców wspomnianych ulic czekają nieudogodnienia w postaci planowanych przerw w dostawie wody. Wykonawca, firma TOM-Instal, zobowiązał się każdorazowo umieszczać na tablicach ogłoszeń, bądź drzwiach wejściowych do budynków, informacji o utrudnieniach w dostępie do bieżącej wody.

Zgłoś uwagę