Na Brochowie żyje smok...

„Stacja Wrocław-Brochów” to projekt, mający popularyzować wiedzę o jednej z najbardziej enigmatycznych i oddalonych od centrum dzielnic Wrocławia. Jego autorami są mieszkańcy Brochowa, a sam projekt otrzymał wsparcie w ramach programu mikroGRANTY ESK 2016. Dzięki projektowi powstały scenariusze gier miejskich, które mają być nie tylko okazją do spędzenia wolnego czasu, ale również będą pełnić funkcję przewodników prezentujących najciekawsze aspekty Brochowa. Gry miejskie odbędą się 7 i 14 grudnia.

  • Stacja Wrocław-Brochów, spotkanie z przedstawicielami projektu

    Projekt "Stacja Wrocław-Brochów" otrzymał wsparcie w ramach programu mikroGRANTY ESK 2016

  • Elżbieta Kasprzak i Katarzyna Słysz-Michońska

    W ramach projektu powstały scenariusze gier miejskich, które będą pełnić funkcję przewodników prezentujących najciekawsze aspekty Brochowa

  • mieszkańcy Brochowa zaangażowani w projekt Stacja Wrocław-Brochów

    Jego autorami są mieszkańcy, aktywiści i miłośnicy Brochowa


Poznamy historię, legendy, tajemnicze miejsca i ciekawe opowieści zaiązane z życiem codziennym mieszkańców tej części Wrocławia.  Projekt „Stacja Wrocław-Brochów” tworzymy wspólnie z brochowianami podczas spotkań i warsztatów – mówi Katarzyna Słysz-Michońska, pedagożka i koordynatorka projektu.  Angażują się w niego wszyscy, zarówno starsi, jak i młodsi mieszkańcy, oraz działające tu prężnie Towarzystwo Przyjaciół Brochowa. Pierwsze spotkania miały na celu uzupełnienie wiedzy historycznej dotyczącej tej dzielnicy, później z tutejszym Klubem Seniora odkryliśmy pewną tajemnicę, a mianowicie, że na Brochowie żyje smok – dodaje.  Wszystko to posłużyło do stworzenia scenariusza gier miejskich, które pomogą innym wrocławianom odkryć Brochów, jego tajemnice i ciekawe miejsca.

Grę będzie można odbyć samodzielnie oraz podczas zaplanowanych spotkań. Odbędą się one 7 i 14 grudnia o godzinie 12.00. Miejscem zbiórki będzie fontanna w parku Brochowskim.

Mikrowsparcie – z czym to się „je”?

Mikrowsparcie, w przypadku Wrocławia – mikroGRANTY, to instrument, poprzez który instytucje kultury zapraszają mieszkańców swoich miast do współorganizacji oddolnych inicjatyw kulturalnych i społecznych, a także do współtworzenia programów tych instytucji.  26 listopada we Wrocławiu odbyło się spotkanie przedstawicieli programów mikrowsparcia z Katowic, Torunia i Gdańska – mówi Natalia Zbroja, koordynatorka programu mikroGRANTY ESK 2016.  W każdym z miast, które zdecydowały się na ten rodzaj włączania mieszkańców do tworzenia kultury lokalnej, program ten wygląda nieco inaczej, ale ma wiele cech wspólnych. Wszystkie programy mikrograntowe mają formułę otwartego konkursu dla pomysłów na projekty kulturalne, artystyczne, edukacyjne i społeczne – dodaje. Wybrane projekty otrzymują wsparcie w wysokości od 500 do 5000 złotych oraz pomoc organizacyjną, merytoryczną, administracyjną, promocyjną oraz rzeczową.  W przyszłym roku zwiększymy budżet na ten rodzaj wsparcia. Do rozdysponowania będzie 200 tysięcy złotych i zorganizowane zostaną cztery nabory wniosków. Pierwszy rusza w lutym przyszłego roku, następne będą odbywać się w kolejnych miesiącach parzystych, w dniach od 1 do 15.

 

 

 Zgłoś uwagę