Projekt Kolegium Europy Wschodniej dla nauczycieli historii. Trwa nabór

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz EU-Russia Civil Society Forum organizują dla nauczycieli historii z Polski – a także Białorusi, Niemiec, Rosji i Ukrainy – cykl webinariów, które zostaną poświęcone edukacji historycznej i prowadzone będą przez międzynarodowy zespół szkoleniowy. Do 18 kwietnia trwa nabór do projektu.

  • Kolegium Europy Wschodniej, Jan Nowak-Jeziorański

    Kolegium Europy Wschodniej obchodzi w tym roku 20-lecie. Fundacja została założona z inicjatywy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, legendarnego „Kuriera z Warszawy”, wieloletniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa


Projekt jest częścią programu historycznego „Confronting Memories”, który z powodzeniem realizowany jest przez EU-Russia Civil Society Forum. Oprócz szkoleń online, uczestnicy zostaną zaproszeni na wycieczkę studyjną do Krzyżowej, gdzie będą mieli okazję pozostałych kolegów z kursu, podjąć dyskusję i wymienić się opiniami na temat nauczania historii, a także wziąć udział w specjalnym programie kulturalnym.

Adresaci i cel projektu

Organizatorzy – EU-Russia Civil Society Forum i Kolegium Europy Wschodniej – zapraszają do uczestnictwa nauczycieli, edukatorów, metodyków i dydaktyków historii z Polski, zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych i naukowych oraz pracą w międzynarodowej grupie nauczycieli.

Celem projektu jest wspólny namysł metodami nauki historii z wykorzystaniem pojęcia „wieloperspektywiczności” lub „multinarracyjności” oraz przygotowanie materiałów i scenariuszy lekcyjnych o II wojnie światowej, wpisujących się w ten zamysł.

Propagowane będzie przyjęcie postawy „poznaj, zrozum i uszanuj” wobec wzajemnej wizji historii, która powinna zawitać na sale lekcyjne na Białorusi, w Niemczech, Polsce, Rosji i na Ukrainie. W ramach projektu przeanalizowane zostaną ponadto materiały lekcyjne, stworzone w ramach poprzedniej edycji projektu przez nauczycieli z Białorusi, Niemiec, Polski i Rosji.

Plan realizacji projektu

Cztery webinaria/szkolenia oraz praca nad nowymi materiałami lekcyjnymi będą trwały od końca kwietnia do końca lipca 2021 r.

Wyjazd studyjny do Krzyżowej planowany jest na połowę września, natomiast opracowanie materiałów lekcyjnych, ich promocja i zastosowanie w regionach poszczególnych krajów – od września do grudnia 2021 r.

Organizator zapewnia: 

  • webinaria/szkolenia dla nauczycieli historii prowadzone przez profesjonalny zespół
  • mentoring na wszystkich etapach projektu
  • przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie
  • atrakcyjny program dla nauczycieli z Białorusi, Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy
  • zwiedzanie miejsc związanych z historią II wojny światowej, np. obóz koncentracyjny Gross-Rosen.
  • międzynarodowe środowisko, w ramach którego będzie przestrzeń do wymiany doświadczeń dydaktycznych oraz poznania perspektywy multinarracyjnej w nauczaniu historii
  • certyfikaty szkoleniowe

Nabór do projektu

Kandydaci powinni przygotować CV (maks. 2 str.) oraz list motywacyjny, w którym znajduje się informacja o pomysłach na upowszechnienie opracowanych w trakcie trwania projektu materiałów dydaktycznych (maks. 1 str.). Wymagana jest znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego. 

Zgłoszenia wraz z ww. dokumentami należy przesyłać na adres: kamila@kew.org.pl – do 18 kwietnia 2021 r. Pod ten adres można również kierować pytania odnośnie do projektu oraz rekrutacji.Zgłoś uwagę