Programy profilaktyki HIV

Program profilktyki HIV obejmuje prowadzenie poradnictwa w formie telefonu zaufania, prowadzenie internetowej poradni edukacyjnej dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz zainteresowanych profilaktyką zakażeń HIV. W ramach programu działa też Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny.

Realizatorzy:

Stowarzyszenie „Plus Minus”

Adres: ul. Reymonta 8

Kontakt: 71 329 10 39, e-mail: [email protected]

Strona: http://www.hivplus.pl/

Zakres: Prowadzenie telefonu zaufania, Prowadzenie internetowej poradni HIV

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień

Adres: ul. Wszystkich Świętych 2

Kontakt: 71 356 07 80,

Strona: http://www.spzoz.wroc.pl/, http://www.podwale-siedem.pl/

Zakres: prowadzenie bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku zakażenia wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, wraz z poradnictwem okołotestowym.Zgłoś uwagę