Programy profilaktyczne zdrowotne we Wrocławiu

Profilaktyczne programy zdrowotne realizowane są we Wrocławiu od lat, a mieszkańcy mają w czym wybierać. Sporo programów adresowanych jest do dzieci i młodzieży. Niektóre realizowane są od dawna (np. szczepienia przeciwko grypie dla osob w wieku 65 plus, profilaktyka raka piersi) i cieszą się wciąż sporą popularnością. 


Wszystkie wymienione programy profilaktyczne finansowane są przez miasto. W każdym przypadku należy kontaktować się indywidualnie z realizatorem programu.

Profilaktyczne programy zdrowotne we Wrocławiu dla dzieci i dorosłych

Profilaktyka raka piersi

Program edukacyjno-diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet pn. „Samobadanie piersi skierowany jest do wszystkich wrocławianek. Bezpłatna nauka samobadania piersi jest prowadzona przez specjalnie wyszkolone pielęgniarki i położne. Jak korzystać z programu? Trzeba zgłosić się do Punktu Nauki Samobadania Piersi.

Profilaktyka raka piersi

Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym

Celem programu jest zmniejszenie występowania choroby próchnicowej u dzieci w wieku 3-5 lat, poprzez zintegrowane działania edukacyjne i profilaktyczno-lecznicze realizowane w przedszkolu, gabinecie dentystycznym oraz w domu.Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym

Profilaktyka nadwagi i otyłości oraz innych zaburzeń okresu rozwojowego

Celem programu jest zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością, poprzez wzmacnianie świadomości zdrowotnej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Celem programu jest wczesne wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz podejmowanie działań leczniczych w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ.wady i schodzenia sluchu

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy u kobiet, poprzez prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonywanie szczepień ochronnych szczepionką przeciwko wirusowi HPV w populacji 13-letnich dziewcząt, mieszkanek Wrocławia.

Wrocławski program poprawy jakości opieki zdrowotnej nad matką, dzieckiem i rodziną: Zdrowa matka i dziecko

W ramach programu utworzono Wrocławskie Szkoły Rodzenia i Ośrodki Informacyjno-Edukacyjne dla rodziców. Celem programu jest przygotowanie kobiet do naturalnego porodu, przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym w okresie ciąży i połogu oraz opieka nad noworodkiem i niemowlęciem.Zdrowa matka i dziecko

Program profilaktyki cukrzycy

W ramach programu prowadzona jest edukacja zdrowotna, połączona z nauką samokontroli poziomu cukru, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy. Edukację zdrowotną prowadzą specjalnie przeszkolone pielęgniarki w tzw. Punktach Edukacyjnych.

profilaktyka cukrzycy

Wrocławska Akademia Cukrzycowa

Nowy program profilaktyki cukrzycy dla dorosłych mieszkańców Wrocławia, którzy już mają zdiagnozowaną cukrzycę typu I i II.

Profilaktyka zespołu stopy cukrzycowej

Uczestnikami programu mogą być osoby chore na cukrzycę, szczególnie zagrożone powikłaniami w tym zespołem stopy cukrzycowej.

stopa cukrzycowa

Program rehabilitacji kardiologicznej

Program skierowany jest do osób po przebytym zawale mięśnia sercowego i/lub po zabiegach wykonanych na naczyniach wieńcowych, jednak nie później niż w okresie do 12 miesięcy od zaistniałego incydentu.

Program rehabilitacji kardiologicznej

Zajęcia edukacyjno-kompensacyjne dla osób z obrzękiem limfatycznym i zagrożonych jego występowaniem

Celem zadania jest przeciwdziałanie zdrowotnym i społecznym następstwom obrzęku limfatycznego u osób z grup wysokiego ryzyka oraz z widocznym obrzękiem limfatycznym poprzez prowadzenie działań edukacyjnych oraz wykonywanie zabiegów udrażniających przepływ limfy.

Programy profilaktyki HIV

W ramach programu prowadzone jest poradnictwo w formie telefonu zaufania. Prowadzona jest też internetowa poradnia edukacyjna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz zainteresowanych profilaktyką zakażeń HIV. Działa też Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny.

profilaktyka HIV

Kampania pod hasłem „Więcej zdrowia – więcej życia” organizowana jest od września 2005 r. Ideą kampanii jest promowanie zdrowego stylu życia, motywowanie do zachowań służących zdrowiu poprzez działania edukacyjne oraz badania profilaktyczne w kierunku wczesnego diagnozowania zagrożeń zdrowotnych, chorób cywilizacyjnych i uzależnień.

 Zgłoś uwagę