Program profilaktyki osteoporozy

Celem programu profilaktyki schorzeń narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy jest prewencja pierwotna i wtórna osteoporozy poprzez poprawę ogólnej sprawności fizycznej i modyfikację diety.

Miejsce realizacji:

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Przychodnia „Celmed”

Adres: ul. Dziadoszańska 29

Kontakt: 71 353 73 52

Strona: http://www.spzoz.wroc.pl/pl/centra_aktywnosci_ruchowej

Zakres: zajęcia ruchowe, instruktaż ćwiczeń pozwalający na utrwalenie nawyku samodzielnego wykonywania wyuczonych ćwiczeń.

 Zgłoś uwagę