Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży

Celem programu pn. "Profilaktyka nadwagi i otyłości oraz innych zaburzeń okresu rozwojowego" jest zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością poprzez wzmacnianie świadomości zdrowotnej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

W ramach programu we wrocławskich szkołach prowadzone są badania przesiewowe wyłaniające dzieci z nadwagą i otyłością, które następnie kierowane są na indywidualne konsultacje do: lekarza, rehabilitanta, dietetyka i psychologa.

Do szkół uczestniczących w programie przekazywane są materiały informacyjno- edukacyjne w celu przeprowadzenia kampanii zdrowotnej.

Dodatkowe informacje:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Ul. Gabrieli Zapolskiej 4 , 50-032 Wrocław
Tel. 71 777 89 82
Dni i godziny informacji: poniedziałek – piątek 8:00 – 15:45Zgłoś uwagę