Profilaktyka kardiologiczna dla osób po zawale serca

Program rehabilitacji kardiologicznej skierowany jest do osób-mieszkańcow Wrocławia po przebytym zawale mięśnia sercowego i/lub po zabiegach wykonanych na naczyniach wieńcowych, jednak nie później niż w okresie do 12 miesięcy od zaistniałego incydentu.

Celem programu jest zapobieżenie pogorszenia stanu zdrowia i ochrona przed kolejnym zawałem serca.

W ramach programu prowadzone są:

- zajęcia ruchowe połączone z instruktażem do samodzielnego wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych,

- konsultacje kardiologiczne i badanie EKG wysiłkowe,

- zajęcia grupowe i indywidualne z dietetykiem oraz psychologiem.

Dodatkowe informacje: do udziału w programie wymagane jest skierowanie do poradni kardiologicznej wystawione przez lekarza: oddziału kardiologicznego, oddziału kardiochirurgii, oddziału chorób wewnętrznych lub podstawowej opieki zdrowotnej.

Miejsce: Centrum Kardiologiczne „PRO CORDE”

Adres: ul. Nowowiejska 64-66/1a

Kontakt: tel.71 322 60 08

Strona: www.procorde.com.plZgłoś uwagę