Prezydium rady

Prezydium radytworzy przewodniczacy – dr. Jacek Osowski (Klub Radnych Rafała Dutkiewicza) – oraz troje wiceprzewodnicżacyh: Dorota Galant (Klub Radnych .Nowoczesna), Jerzy Skoczylas (Klub Radnych Rafała Dutkiewicza) oraz  Rafał Czepil (Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości)Zgłoś uwagę