Zwiększymy ilość zielony miejsc we Wrocławiu

Zwiększymy ilość zielony miejsc we Wrocławiu

Chcemy tworzyć lub rozbudowywać nowe parki i zieleńce, wrócić do projektu zielonych tętnic Wrocławia, czy poprawić dostępność parku Wschodniego.

  • Zadbamy o miejsce dla zieleni. Utworzymy lub rozbudujemy 42 parki i zieleńce. Zlokalizujemy je m.in. przy ulicach: Avicenny, Zwycięskiej, Kraszewskiego, na Pilczycach, Maślicach i Żernikach. Zieleńce powstaną m.in. przy ulicach: Stawowej, Ślężnej, Żmudzkiej.
  • Utworzymy wielohektarowy zielony Klin Wojszycki na południu Wrocławia.
  • Poprawimy dostępność parku Wschodniego.
  • Będziemy udostępniać kolejne tereny miejskie na rzecz programu WROśnij we WROcław, który popularyzuje sadzenie drzew z okazji narodzin dzieci.
  • Wrócimy do projektu zielonych tętnic miasta.
  • Utworzymy specjalny fundusz dla tych ogródków działkowych, które zdecydują się otworzyć swoje alejki dla wszystkich mieszkańców. Wrocław nie zlikwiduje swoich terenów działkowych. Będą one w specjalny sposób chronione planami zagospodarowania przestrzennego.