Zwiększę środki na remonty w zasobie komunalnym

Oprócz zapowiedzianego audytu, pierwszym etapem moich działań w polityce mieszkaniowej będzie zwiększenie środków na remonty i poprawę stanu technicznego kamienic. Budżet miasta na 2019 rok uwzględnia już większe środki na ten cel o 20 mln zł, czyli o 20 procent więcej niż w ubiegłym roku.