Zwiększę fundusz na realizację pomysłów zgłaszanych przez rady osiedli

We Wrocławiu mamy 48 osiedli. Jedne małe, inne duże. W jednych mieszka kilka, w innych kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Te bliżej centrum są dobrze skomunikowane, mają na swoim obszarze jedną lub więcej instytucji kultury, placówki edukacyjne, parki. Jednak są i takie, na obszarze których brakuje części infrastruktury. Każde osiedle to osobny zestaw potrzeb. W 2017 roku, podczas pierwszego w Polsce Kongresu Rad Osiedli zapowiedziałem, że budżet na realizację potrzeb zgłaszanych podczas spotkań z radnymi wyniesie 20 milionów złotych. Dzisiaj już wiemy, że wymaga on zwiększenia i że będzie to 20 mln „+”. O tym, o ile zostanie powiększony ten budżet i na jakich zasadach te dodatkowe sumy zostaną rozdzielone zdecydujemy wspólnie, tworząc założenia do nowego programu inwestycyjnego. Nowy program inwestycyjny dla osiedli ma za zadanie zwiększenie liczby i zakresów inwestycji osiedlowych. Powinien być realizowany według wskazań mieszkańców i pomysłów radnych osiedlowych. Dlatego o tym jak podzielić środki, jak powinien wyglądać proces zgłaszania pomysłów oraz ich weryfikacji, jak wyglądać będzie udział mieszkańców w tym procesie - to wszystko będziemy wiedzieć w ostatnim kwartale 2019 r. W wymyśleniu tych zasad wesprze nas zespół złożony z urzędników, radnych miejskich i osiedlowych. Powołam ten zespół w pierwszej połowie marca. Drugim z zagadnień, którym zajmie się Zespół, jest przygotowanie założeń reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych, a prace te powinny zakończyć się w I kwartale 2020 r. Więcej informacji