Zlecę audyt wrocławskich torowisk tramwajowych

58 procent wrocławskich torowisk jest w stanie bardzo dobrym i dobrym, 31 procent w stanie przeciętnym, a 11 procent w stanie złym i bardzo złym –  to wyniki audytu stanu torowisk przeprowadzonego na podstawie danych ZDiUM we Wrocławiu. Dzięki przeprowadzonemu audytowi oszacowano wysokość środków, jakie są niezbędne do wyremontowania wszystkich torowisk w stanie złym i bardzo złym – to około 120 mln zł, a do tego jeszcze dochodzą konieczne w tamtych miejscach remonty drogowe. Te pieniądze będą sukcesywnie zapisywane w budżetach na kolejne lata. Jak wielokrotnie podkreślałem, remonty torowisk to dla mnie priorytet. Zgodnie z zaleceniami przeprowadzonego audytu, najpilniejszymi zadaniami do wykonania w 2019 roku są:

  • zakup i wymiana dwóch rozjazdów i skrzyżowania torowego na pl. Legionów we Wrocławiu
  • remont torowiska na ul. Ślężnej – od ul. Wiśniowej do ul. Wiegla – II etap (od ul. Dębowej do ul. Wiegla)
  • remont torowiska na ul. Ślężnej –  od ul. Sanockiej do ul. Kamiennej
  • remont torowiska na ul. Ślężnej – od ul. Kamiennej do ul. Kuronia
  • zakup rozjazdów tramwajowych: Podwale – Sądowa – Orląt Lwowskich, Świdnicka - Piłsudskiego, Podwale - Muzealna, Świdnicka - Podwale.

Na te prace w 2019 roku zabezpieczono 16,4 mln złotych. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania i konserwacji torowisk na rok 2019 w budżecie ZDiUM zaplanowano 21 mln zł. W związku ze zdiagnozowanymi potrzebami remontowymi, na lata 2019-2023 zaplanowaliśmy już środki w wysokości ponad 53 mln złotych. Do czasu wykonania remontów ZDIUM będzie na tych odcinkach dokonywał napraw utrzymaniowych w ramach środków bieżących.