Zaproponuję koncepcje czterech nowych Centrów Aktywności Lokalnej

Wrocławskie osiedla potrzebują miejsc służących aktywności społecznej i integracji międzypokoleniowej wrocławian – przestrzeni do prowadzenia zajęć promujących zdrowy styl życia, podnoszących umiejętności w dziedzinie sztuki, kultury fizycznej i edukacji, wzbogacających pozytywne relacje sąsiedzkie. Wraz z zespołem opracowaliśmy koncepcje ideowo-programowe oraz architektoniczno-urbanistyczne budowy nowych obiektów o szerokich funkcjach społecznych. Lokalizacje czterech nowych Centrów Aktywności Lokalnej to:

  • Dla Osiedla Księże Małe - ul. Rybnicka 39.
  • Dla osiedla Karłowice-Różanka - ul. Bałtycka 8.
  • Dla osiedla Maślice - ul. Suwalska
  • Dla osiedla Przedmieście Oławskie - ul. Kościuszki 184.

Podejmując się tego zadania, w pierwszym etapie konsultowaliśmy z radami osiedli koncepcje funkcjonalne. Chcieliśmy, żeby centra najlepiej odpowiadały potrzebom danych społeczności. Wypracowane z radami koncepcje zmienią się w dokumentacje projektowe. Na ich podstawie przystąpimy do budowy lub przebudowy wskazanych wyżej lokali. Harmonogram prac: Osiedle Księże Małe: zakończono opracowanie koncepcji (budowa nowego obiektu o powierzchni 224 metrów kwadratowych), która uzyskała akceptację RO. Do końca kwietnia potrwa projektowanie. Realizacja robót na przełomie lat 2019–2020. Osiedle Karłowice-Różanka: zawarto umowę na stworzenie dokumentacji projektowej. Opracowano koncepcję (przebudowa budynku o powierzchni 227 metrów kwadratowych), która uzyskała akceptację RO. Do końca marca potrwa projektowanie. Realizacja robót na przełomie lat 2019–2020. Osiedle Maślice: opracowano koncepcję ideową (budowa nowego obiektu o powierzchni 420 metrów kwadratowych), która uzyskała akceptację Rady Osiedla. W ramach CAL powstanie również Miejska Biblioteka Publiczna. 17 stycznia zawarto umowę na stworzenie dokumentacji projektowej do 17 września 2019 roku. Osiedle Przedmieście Oławskie: Powierzchnia użytkowa lokalu przy ul. Kościuszki 184 to około 140 metrów kwadratowych. Na podstawie przekazanych przez Radę Osiedla założeń funkcjonalnych przebudowy, 15 stycznia zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (do 15 maja). Realizacja robót przewidziana jest na przełom lat 2019-2020.

Wizualizacja Centrum Aktywności Lokalnej na Księżu

Wizualizacja Centrum Aktywności lokalnej na Maślicach