Zaprezentuję wyniki badań ruchu 2018 i wynikające z nich wnioski

Badania po raz pierwszy realizowaliśmy w roku 2010/2011, następnie przeprowadziliśmy kontrolne pomiary w 2015 i teraz, w roku 2018, wykonaliśmy je ponownie, aby sprawdzić tendencje rozwoju miasta i aglomeracji. Statystyki są bardzo ciekawe. Badania w głównej mierze polegały na ankietowaniu mieszkańców i pomiarów ruchu: liczby pojazdów, pieszych i rowerzystów oraz liczby pasażerów komunikacji zbiorowej.

Co ciekawe, dodatkowym elementem badań była analiza danych przemieszczeń kart SIM i sygnałów GPS. W trakcie analizy przeprowadzonych badań poznaliśmy wiele interesujących statystyk, które pomogą nam jeszcze intensywniej i odważniej myśleć o transporcie. Musimy jednak skupić się na całej aglomeracji, zasadach współpracy i obowiązujących regułach. Wówczas będziemy w stanie polepszyć życie mieszkańców. Komplet informacji na www.wroclaw.pl