Zainicjuję prace nad strategią cyfryzacji Wrocławia

Dzięki strategii docelowo chcę rozszerzyć ofertę usług świadczonych mieszkańcom przez Urząd Miasta drogą elektroniczną. Powołany zostanie zespół ds. cyfryzacji, w którego skład wejdzie Dyrektor Centrum Usług Informatycznych, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami oraz Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Do zadań zespołu będzie należało m.in.:
 • Identyfikacja i analiza obszarów objętych strategią.
 • Oszacowanie kosztów i określenie źródeł finansowania.
 • Opracowanie i przedstawienie Strategii Cyfryzacji Wrocławia 2019-2021.
 • Opracowanie harmonogramu realizacji wraz ze wskaźnikami.
 • Realizacja i raportowanie wykonania Strategii cyfryzacji Wrocławia 2019-2021.
 • Przedstawienie raportu końcowego i rekomendacji z realizacji Strategii Cyfryzacji Wrocławia 2019-2021.
Po zdefiniowaniu zadań w ramach przyjętej strategii cyfryzacji, określiliśmy następujące cele strategiczne:
 • Dbałość o bezpieczeństwo danych oraz informacji.
 • Wsparcie idei SmartCity.
 • Budowa sprawnie działającej organizacji CUW (Centrum Usług Wspólnych).
Strategia cyfryzacji Wrocławia obejmie również następujące obszary związane z miejskim IT:
 1. E-Usługi.
 2. Bezpieczeństwo danych (w tym polityka RODO oraz rozwiązania wpływające na poprawę cyberbezpieczeństwa).
 3. Wsparcie budowy infrastruktury dla przemysłu 4.0.
 4. Rozwiązania IoT, Big Data, OpenData – m.in. rejestr przetargów oraz przedsięwzięć podejmowanych przez miasto.
 5. Wiedza, Edukacja i Komunikacja – wsparcie społeczeństwa informacyjnego.
 6. Budowa środowiska dla Startup’ów – stwarzanie szans oraz pozytywnego środowiska dla innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw.
 7. Utrzymanie wykorzystywanej przez miasto informatycznej infrastruktury oraz oprogramowania.
 8. Centralizacji rozwiązań (stworzenie tzw. chmury danych, rejestrującej dane w czasie rzeczywistym)
Komunikacja w ramach Gminy  – oparta o rozwiązania elektroniczne i informatyczne.