Zadbamy o porządek w mieście

Zadbamy o porządek w mieście

Plany na przyszłość to walka z hałasem i nowa gospodarka odpadami.

  • Będziemy promować i wspierać budowę estetycznych osłon śmietnikowych, podziemnych kontenerów oraz nową gospodarkę odpadami komunalnymi w mieście. Postawimy na współpracę z organizacjami ekologicznymi i przedsiębiorcami, z którymi wypracujemy efektywne metody zagospodarowywania odpadów i ich recyklingu.
  • Podejmiemy skuteczną walkę z hałasem oraz z zanieczyszczeniami światłem.
  • Będziemy dbać o czystość miasta, w tym o sprawną gospodarkę odpadami, usuwanie graffiti, ograniczanie populacji szczurów.