Zadbamy o dzieci

Zadbamy o dzieci

Skupimy się na działania profilaktycznych, większej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach.

  • Obejmiemy programem profilaktyki dentystycznej wszystkich uczniów w naszych szkołach podstawowych.
  • Zadbamy o opiekę żłobkową, otwierając 2000 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Oznacza to otwarcie kilku nowych żłobków – zarówno miejskich, jak i prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, np. przy ul. Sołtysowickiej, ul. Maxa Berga, ul. Sygnałowej.
  • Rozbudujemy część żłobków, jak np. placówkę na Złotnikach, która zyska 100 nowych miejsc dla maluchów. W sumie będziemy dysponować bazą ponad 7500 miejsc, co pozwoli nam objąć opieką 45% dzieci (dla porównania średnia krajów Unii Europejskiej to 33% dzieci objętych opieką żłobkową).
  • Dokonamy zdecydowanych zmian w zasadach finansowania miejsc żłobkowych – wszyscy zainteresowani będą płacić tyle samo za miejsce w żłobku (niezależnie od tego, czy będzie to placówka miejska, społeczna czy prywatna).
  • Uzupełnimy opiekę przedszkolną, tworząc 2000 nowych miejsc w przedszkolach miejskich i prywatnych z dofinansowaniem z budżetu miasta, m.in. przy SP nr 91, ul. Sempołowskiej, SP nr 28, ul. Okulickiego, SP nr 39, ul. Przedwiośnie.
  • Do końca pierwszej kadencji uruchomimy przynajmniej 5 nowych przedszkoli, zaspokajając w tym zakresie potrzeby mieszkańców.
  • Każde dziecko w wieku przedszkolnym będzie miało, tak jak do tej pory, zapewnioną opiekę, jeśli tylko rodzice zdecydują się wysłać je do przedszkola. Dzięki naszym inwestycjom przedszkola znajdą się bliżej nowych osiedli. Jeśli rząd kolejnymi nierozważnymi reformami zmieni regulacje dotyczące opieki przedszkolnej, to tak pokierujemy naszym programem miejskim, aby wrocławskie rodziny tego nie odczuły.
  • Będziemy przekonywał inwestorów, by tworzyli i prowadzili własne żłobki, przedszkola, punkty opieki zdrowotnej, zwłaszcza poza centrum miasta.