Kwartały Wrocławia

Mija kolejny kwartał 2019 roku. Poniżej znajdą Państwo zestawienie zadań zrealizowanych w II kwartale tego roku. Od lipca zaczynamy pracę również na kolejnymi i one także trafiły do poniższej listy. 
Chcę, przykładem ostatnich prac na 100 dni, w takim kwartalnym trybie informować o realizacji miejskich przedsięwzięć oraz mojego programu. Te kilkadziesiąt zadań to zaledwie ułamek naszej pracy w urzędzie, cały czas mój zespół realizuje bieżące sprawy, ale także kontynuuje te zainicjowane w pierwszych 100 dniach mojej prezydentury i kolejnych miesiącach. 
 
 
80

Rozpocznę przygotowania do Biegu Niepodległości

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Sport i rekreacja

Opis Zadania

I Wrocławski Bieg Niepodległości to propozycja aktywnego uczczenia święta 11 Listopada. Trasa zostanie wyznaczona w centrum miasta. Impreza będzie przeznaczona zarówno dla aktywnych sportowców, jak i kibiców-mieszkańców.
Bieg będzie stanowił element obchodów Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada i na stałe wpisze się do kalendarza wrocławskich imprez.

Odpowiedzialny:

Młodzieżowe Centrum Sportu
Marcin Janiszewski
tel. 71 733 40 60
marcin.janiszewski@mcs.wroc.pl

 

Aktualności

79

Udostępnię szerokopasmowy internet dla gości otwartej przestrzeni kultury w Parku Szczytnickim

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Innowacje i przedsiębiorczość

Opis Zadania

Wybudowaliśmy przyłącze umożliwiające objęcie monitoringiem miejskim wyremontowanego kościoła p.w. św. Nepomucena w Parku Szczytnickim. Dzięki temu już niebawem kościół będzie dodatkowo chroniony kamerami podłączonymi do systemu monitoringu miejskiego oraz powstanie multimedialny Punkt Informacyjny (Infokiosk) wspierający zwiedzanie kościoła.

Odpowiedzialny:

Centrum Usług Informatycznych
Dagmara Zabolska
tel. 71 777 90 92
dagmara.zabolska@cui.wroclaw.pl
 

 

78

Oddam do testowania mieszkańcom system ułatwiający parkowanie

 • Kwartał III/2019
 • W trakcie
 • Innowacje i przedsiębiorczość

Opis Zadania

Firma Tauron Polska Energia (wykonawca) przekazała aplikację w ramach przeprowadzanych testów detekcji miejsc postojowych na ul. Bałuckiego do sklepów internetowych (google play, apple store), z których mieszkaniec będzie mógł ją pobrać. Aplikacja będzie przekazywała informację o wolnych i zajętych miejscach postojowych na ul. Bałuckiego.

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Smart City i Zarządzania Projektami
tel. 71 777 73 83
Tomasz Śpiewak
tomasz.spiewak@um.wroc.pl

 

77

Oddam do testowania mieszkańcom system monitoringu jakości powietrza w parkach miejskich

 • Kwartał III/2019
 • W trakcie
 • Innowacje i przedsiębiorczość

Opis Zadania

Firma Tauron Polska Energia, która jest odpowiedzialna za dostarczenie bezpłatnej aplikacji przekazującej dane ze stacji pomiarowych w ramach realizacji projektu badawczego poinformowała, iż termin oddania został przesunięty na IV kwartał 2019 r. (planowany termin koniec października - początek listopada).


W parkach na terenie miasta zostały już zamontowane wszystkie prototypowe stacje badające jakość i inne parametry powietrza: pyły PM2,5, PM10, SO2, O3 (pomiar ważny szczególnie latem), ciśnienie, temperaturę, opady. Stacje zbierają dane i przekazują na odpowiednią platformę. Bezpłatna aplikacja oddana mieszkańcom w IV kwartale 2019r. umożliwi pełen dostęp do danych.

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro SmartCity i Zarządzania Projektami
tel. 71 777 73 83
Tomasz Śpiewak
tomasz.spiewak@um.wroc.pl

 

76

Opracuję aplikację do elektronicznego zgłaszania wniosków i prowadzenia ewidencji miejsc noclegowych w obiektach niebędących obiektami hotelarskimi

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Innowacje i przedsiębiorczość

Opis Zadania

Jednym z zadań Prezydenta Wrocławia i Urzędu Miejskiego Wrocławia jest prowadzenie ewidencji obiektów oświadczających usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencji pól biwakowych.

Poprzez opracowanie i wdrożenie aplikacji do elektronicznego zgłaszania wniosków i prowadzenia ewidencji miejsc noclegowych w obiektach niebędących obiektami hotelarskimi, realnie usprawniliśmy komunikację między podmiotami prowadzącymi taką działalność, a samym Biurem, czyli Urzędem. Od teraz wniosek o dodanie do bazy podmiot prowadzący może wypełnić i złożyć elektronicznie. Oprócz tych udogodnień wdrożenie aplikacji pozwoliło zautomatyzować i ustandaryzować codzienne czynności pracowników Biura – zarządzanie ewidencją jest teraz dużo prostsze, przyspieszyły procesy wymiany informacji, zwiększyła się przejrzystość działań, ponieważ wszystkie czynności wykonywane przez pracowników Biura w aplikacji mają od teraz odzwierciedlenie w trakcie procedowania poszczególnych spraw.

 

Odpowiedzialny:

Centrum Usług Informatycznych
Dagmara Zabolska
tel. 71 777 90 92
dagmara.zabolska@cui.wroclaw.pl
 

 

75

Zaprojektuję nową wersję webowej aplikacji Giełda Nieruchomości

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Przestrzeń

Opis Zadania

Zwiększenie efektywności zarządzania nieruchomościami, w tym ich sprzedaży, to główny cel nowej wersji aplikacji Giełda Nieruchomości opracowanej dla Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia.  Dostosowano aplikację do potrzeb pracowników Wydziału oraz innych użytkowników korzystających z serwisu – najczęściej mieszkańców miasta i inwestorów.

Aplikacja znacząco zoptymalizuje prace Wydziału oraz zdecydowanie poprawi jakość i wartość strony internetowej. Wykonano również rebranding strony w zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta, wprowadzono responsywność aplikacji. Oferty miasta będą zaprezentowane również na mapach Systemu Informacji Przestrzennej. 

Odpowiedzialny:

Centrum Usług Informatycznych
Dagmara Zabolska
tel. 71 777 90 92
dagmara.zabolska@cui.wroclaw.pl
 

 

74

Opracuję projekt aplikacji do obsługi zamiany mieszkań komunalnych

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Przestrzeń

Opis Zadania

W ramach prac wspierających zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu opracowaliśmy projekt aplikacji "Zamiana mieszkań komunalnych". Aplikacja znacząco zoptymalizuje prace i czynności pracowników Wydziału Lokali Mieszkalnych UMW oraz zdecydowanie usprawni proces składania ofert zamiany mieszkań komunalnych przez mieszkańców. Aplikacja umożliwi mieszkańcom elektroniczne zgłaszanie ofert zamiany mieszkań oraz publikowanie zgłoszonych ofert w ogólnodostępnym elektronicznym katalogu. W efekcie pozwoli to na sprawniejsze umieszczanie ofert i lepszy przegląd umieszczonych mieszkań bez konieczności wielokrotnych wizyt w urzędzie.

Odpowiedzialny:

Centrum Usług Informatycznych
Dagmara Zabolska
tel. 71 777 90 92
email: dagmara.zabolska@cui.wroclaw.pl
 

 73

Wdrożę program restrukturyzacji zobowiązań finansowych z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Wrocław

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Przestrzeń

Szczegóły

Program ma na celu ułatwienie dłużnikom, którzy zalegają z należnościami wobec Gminy Wrocław za lokale mieszkalne, użytkowe, dzierżawione tereny lub garaże, uregulowanie zaległości. Z jednej strony program oferuje pomoc osobom, które nie mogą poradzić sobie z wieloletnim zadłużeniem, jednocześnie skłaniając do regularnego wnoszenia opłat, z drugiej strony Gminie Wrocław daje możliwość odzyskania części środków finansowych z tytułu zaległych opłat oraz części lokali, a także przyczynia się do urealnienia stanu wierzytelności gminnych.

Program restrukturyzacji zadłużenia obejmuje częściowe umorzenie zadłużenia pod warunkiem spłaty pozostałej części zadłużenia lub umorzenie całości zadłużenia pod warunkiem zdania zajmowanej nieruchomości na rzecz Gminy Wrocław. Zasady uczestnictwa w programie restrukturyzacji zadłużenia zostały określone w uchwale nr VI/117/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Wrocław.

Wnioski w sprawie przystąpienia do programu mogą być składane w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Nieruchomości i Eksploatacji
tel. 71 777 71 97
dnr@um.wroc.pl

 

Aktualności

72

Przedstawię projekt wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020-2025

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Przestrzeń

Szczegóły

Prace nad Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020-2024 są na ukończeniu.

Obecnie projekt dokumentu - uchwały został przedłożony do zaopiniowania przez Sekcję ds. Legislacji. Projekt zostanie przedłożony pod obrady Rady Miejskiej Wrocławia  na sesję w październiku 2019 r.


Aktualny Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 - 2019 obowiązuje do 31.12.2019 r., zatem do końca roku nowy program zostanie uchwalony.

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Nieruchomości i Eksploatacji
tel. 71 777 71 97
dnr@um.wroc.pl

 

71

Przygotuję wytyczne dotyczące funkcjonowania lokali gastronomicznych oraz jarmarków okolicznościowych na lata 2020 - 2023 w centrum staromiejskim

 • Kwartał III/2019
 • W trakcie
 • Przestrzeń

Opis Zadania

Została przygotowana wstępna koncepcja dotycząca ogródków gastronomicznych i lokalizacji jarmarków okolicznościowych.
Ze względu na konieczność uwzględnienia uwag merytorycznych jednostek organizacyjnych UMW i przeprowadzenie konsultacji środowiskowych, aneksowano umowę w zakresie terminu ostatecznego odbioru do 15 listopada 2019.

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Strategii i Rozwoju
Zuzanna Morska
tel. 71 777 86 41
email: zuzanna.morska@um.wroc.pl

 

70

Poprawię obsługę komunikacyjną osiedli w pn-zach części Wrocławia oraz komunikację międzygminną Wrocław – Miękinia

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Transport i infrastruktura

Szczegóły

W ramach nowego 6-letniego kontraktu na obsługę komunikacyjną komunikacji międzygminnej Wrocław - Miękinia usprawnimy komunikację w okresie przejściowym na 8 liniach autobusowych, a po okresie przejściowym na 11 liniach autobusowych na terenie obu Gmin. Okres przejściowy rozpoczniemy uruchomieniem nowego kontraktu w dniu 7.07.2019 a docelową komunikację uruchomimy od 02.09.2019 r. Zmiany w stosunku do obecnej obsługi komunikacyjnej polegają na uruchomieniu dodatkowych 3 linii autobusowych - 2 na terenie Wrocławia i Miękini i 1 wyłącznie na terenie Miękini, zmianie trasy linii 123 i 923 (wydłużenie do Stadionu Wrocław przez ul. Królewiecką), zmiana trasy linii 117 (wybrane kursy pojadą do Cmentarza w Jerzmanowie), zwiększenie częstotliwości na linii 123 (od września co 15 minut zamiast co 30 minut). Linie obsługiwane będą docelowo przez nowe pojazdy, umożliwimy pasażerom zakup biletów pojazdach równie w formie bezgotówkowej.
Planujemy również wydłużenie linii 127 do pętli przy ul. Koziej przez ul. Maślicką, pod warunkiem ukończenia modernizacji pętli przy ul. Koziej. W ramach nowego 6-letniego kontraktu na obsługę komunikacyjną komunikacji międzygminnej Wrocław - Miękinia usprawnieniu ulegnie komunikacja w okresie przejściowym na 8 liniach autobusowych, a po okresie przejściowym na 11 liniach autobusowych na terenie obu Gmin. Okres przejściowy rozpoczniemy uruchomieniem nowego kontraktu w dniu 7 lipca, a docelową komunikację uruchomimy od września.

2 września 2019 roku uruchomiono nowe strefowe linie autobusowe nr 948 i 958, które zapewniają połączenie Wrocławia z podwrocławskimi miejscowościami na terenie Gminy Miękinia oraz linię strefową 940, która obsługuje wyłącznie miejscowości na terenie Gminy Miękinia.

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Infrastruktury i Rozwoju
tel. 71 777 88 80
e-mail: wtr@um.wroc.pl

 

69

Oddam do użytku ul. Buforową

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Transport i infrastruktura

Szczegóły

W ramach I etapu tej wielkiej inwestycji na drodze wojewódzkiej przebudowaliśmy ok. 3 km ulicy Buforowej, wybudowane zostało też rondo. Powstały drogi rowerowe na długości 3,4 km i 3,9 km chodników. Wybudowany został nowy trzyprzęsłowy wiadukt kolejowy, nowa kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny, oświetlenie drogowe, odbyła się także przebudowa sieci elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci MKT, sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych.

Rozszerzając zakres prac przeprowadziliśmy remont nawierzchni 2,25 km tzw. „starej Buforowej".

Szczegóły realizacji

Odpowiedzialny:

Wrocławskie Inwestycje
Bartosz Nowak
tel. 71 771 09 69
bartosz.nowak@wi.wroc.pl

 

68

Oddam do użytku trasy rowerowe: Janickiego-Piaskowa, Solskiego, Piłsudskiego

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Transport i infrastruktura

Szczegóły

Trasa rowerowa na ul. Janickiego, Piaskowej oraz św. Katarzyny to uzupełnienie ważnej luki w systemie tras rowerowych w centrum miasta. Droga dla rowerów w ciągu ul. Solskiego podłączy Oporów do wybudowanej w ubiegłym roku drogi dla rowerów w ciągu ul. Grabiszyńskiej. Trasy rowerowe w ciągu ul. Piłsudskiego doprowadzą ruch rowerowy do Głównego Dworca kolejowego.

 

Odpowiedzialny:

Wrocławskie Inwestycje
Bartosz Nowak
tel. 71 771 09 69
bartosz.nowak@wi.wroc.pl

 

67

Przedstawię koncepcję reorganizacji nocnej komunikacji zbiorowej

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Transport i infrastruktura

Szczegóły

Na podstawie przeprowadzonych badań napełnień autobusów nocnych stwierdzono wzrost zainteresowania wśród pasażerów wybranymi kursami, dlatego wskazane jest wprowadzenie zmian w organizacji komunikacji zbiorowej w porze nocnej wybranych linii tramwajowych i autobusowych.

Więcej autobusów i wydłużone kursowanie tramwajów - urząd szykuje zmiany w komunikacji nocnej 

Od 28 września zostanie wydłużone kursowanie pięciu głównych linii tramwajowych. Tramwaje linii nr 7, 9, 10, 11 i 31 będą kursowały z częstotliwością co 30 minut w godz. od 23.00 do 0.30. W pierwszym etapie przede wszystkim w nocy z piątku na soboty oraz z soboty na niedziele. Jeżeli zmiany okażą się korzystne, wydłużone czasy kursowanie tramwajów zostanie przeniesione na cały tydzień. 

Pakiet działań usprawniających komunikację 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Infrastruktury i Rozwoju
tel. 71 777 88 80
e-mail: wtr@um.wroc.pl

 

66

Wybiorę wykonawcę Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Ełckiej

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Społeczeństwo i rodzina

Opis Zadania


Zaprojektujemy i wybudujemy Centrum Aktywności Lokalnej o łącznej powierzchi 140 m2 z siedzibą Rady Osiedla Kowale przy ul. Ełckiej we Wrocławiu.

W ramach projektu zagospodarujemy teren oraz infrastrukturę techniczną.

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie prac projektowych i budowlanych  27 czerwca 2019 r.

Oferty można składać do 16 lipca 2019 roku. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Prace rozpoczną się w sierpniu 2019 r. i planowo mają potrwać do grudnia 2020 r.

 

Odpowiedzialny:

Zarząd Inwestycji Miejskich
Bartosz Nowak
tel. 71 771 09 69
bartosz.nowak@wi.wroc.pl

 

65

Zaktualizuję wyszukiwarkę niepełnosprawnik.pl poprzez audyt dostepności obiektów

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Społeczeństwo i rodzina

Opis Zadania

Niepełnosprawnik.pl działa we Wrocławiu od 2012 roku.

To unikatowa, internetowa wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Co ważne ocena dostępności tych miejsc pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami przeprowadzana jest na podstawie audytu.

Obecnie w Niepełnosprawniku oznaczonych jest 2679 obiektów (stan na czerwiec 2019 r). W ramach realizacji kolejnego etapu rozwoju usługi planuje się dokonanie minimum kilkuset audytów dostępności i upublicznienie ich wyników w wyszukiwarce www.niepelnosprawnik.pl.

Audytowane obiekty to m.in. urzędy, biblioteki, pływalnie, kina, teatry, stadiony, sklepy, restauracje itp.

Fundacja TUS na zlecenie MOPS  wykonała audyty i zaktualizowała pod względem dostępności 400 obiektów opisanych w Niepełnosprawniku. Do końca roku zaplanowano aktualizację kolejnych 300 obiektów, a także audyty w nowych lokalizacjach.

Odpowiedzialny:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łukasz Kocur
tel. 71 799 90 36
lukasz.kocur@mops.wroclaw.pl

 

 

64

Uruchomię dwa Dzienne Domy Pomocy nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Społeczeństwo i rodzina

Opis Zadania

Dzienne Domy Pomocy nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej zapewnią usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej dla 60 osób niesamodzielnych (po 30 miejsc na każdy DDP). Zapewniona zostanie również pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami.


31 lipca 2019 r., oficjalnie działać dwa dzienne domy pomocy. Zapewnią one opiekę 60 osobom w wieku senioralnym, niesamodzielnym m.in. z powodu choroby. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki funduszom europejskim oraz wsparciu miasta. Placówkami zarządza Miejskie Centrum Usług Społecznych we Wrocławiu.

Odpowiedzialny:

Miejskie Centrum Usług Socjalnych
Patrycja Karpicz
tel. 71 376 99 00
e-mail patrycja.karpicz@mcus.pl

 

Aktualności

63

Stworzę program pilotażowy CENTRUM ZWALCZANIA NUDY na osiedlu Nowe Żerniki

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Społeczeństwo i rodzina

Opis Zadania

Zadanie polega na stworzeniu miejsca pn. CENTRUM ZWALCZANIA NUDY oraz oferty spędzania czasu wolnego i innych form wspomagających rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej z terenu Nowych Żernik i okolic we Wrocławiu.

Program jest ważnym narzędziem realizacji zarówno programu rozwoju społeczności lokalnych w tym tworzenia Centrów Aktywności Lokalnej, jak też realizacji działań zgodnych z dokumentem programowym Kultura - Obecna!

Program pilotażowy będzie trwał w okresie 15 lipca – 31 grudnia 2019 r.

Termin realizacji w kolejnych latach będzie możliwy do określenia po przeprowadzeniu programu pilotażowego.

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych
Małgorzata Łuczak
tel. 71 777 79 42
malgorzata.luczak@um.wroc.pl

 

62

Będę promował Program „Yellow Ribbon Project” przeciwdziałający pogryzieniom ludzi przez psy

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Środowisko

Opis Zadania

W okresie wakacyjnym roznosić będziemy naklejki „PETS WELCOME” do sklepów, restauracji, firm taksówkarskich i innych, które chcą wziąć udział w naszej akcji. Naklejki informują klientów, że mogą wejść do środka z dobrze wychowanym zwierzęciem.

 

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Wrocław Bez Barier
tel. 71 777 89 61
bwb@um.wroc.pl

 

61

Wdrożę program zajęć szkoleniowo - terapeutycznych z psami dla różnych kategorii wiekowych osób i dzieci

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Środowisko

Opis Zadania

Zajęcia z psami to spotkania kilka razy w tygodniu w okresie wakacyjnym oraz po rozpoczęciu roku szkolnego.

Program adresowany jest do wielu różnych środowisk, a spotkania dostosowane są do konkretnych potrzeb uczestników i obejmują:


- Rozmaite dedykowane formy zajęć szkoleniowo - terapeutycznych z udziałem psów, w tym: zajęcia z zakresu higieny kontaktu z psem, zasad opieki oraz sposobów treningu i użytkowania psów prowadzone podczas półkolonii miejskich na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice;

- Zajęcia z zakresu higieny kontaktu z psem, zasad opieki oraz sposobów treningu i użytkowania psów prowadzone w przedszkolach i szkołach na terenie całego Wrocławia;

- Zajęcia terapeutyczne z udziałem psów (Canine Assisted Therapy) dla seniorów w Domach Pomocy Społecznej. Zajęcia z psami mające na celu przerwanie rutyny, poprawę pamięci, aktywizację motoryczną i umysłową mieszkańców DPS;

- Zajęcia z psami dla grupy osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu;

- Zajęcia z psami dla mieszkańców Wrocławia w Centrach Aktywności Lokalnej (CAL);

- Prowadzenie programu „Pies dobry mieszkaniec Wrocławia";

Ponadto w ramach zajęć planowana jest kontynuacja programu „Service DOG – Zapraszamy”.

Program polega na odwiedzaniu miejsc publicznych z certyfikowanym psem alterującym problemy ze zdrowiem i edukacja mieszkańców na temat funkcji i praw takich psów i ich opiekunów.

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Wrocław Bez Barier
tel. 71 777 89 61
bwb@um.wroc.pl

 

60

Oddam do użytkowania kładkę łączącą Park Wschodni z osiedlem Księże Małe (ul. Rybnicka/Opolska)

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Środowisko

Opis Zadania

Inwestycja obejmuje wykonanie kładki łączącej Park Wschodni z Osiedlem Księże Małe od ul. Rybnickiej/Opolskiej.


Plan działań przewiduje oddanie do użytkowania kładki łączącej Park Wschodni z osiedlem Księże Małe (ul. Rybnicka/Opolska).

Zakończenie prac zaplanowano na sierpień/wrzesień 2019 r.

 

Odpowiedzialny:

Zarząd Zieleni Miejskiej
Aleksandra Zienkiewicz
tel. 71 323 50 31
aleksandra.zienkiewicz@zzm.wroc.pl

 

 

59

Zamontuję zdroje wody pitnej w pięciu szkołach publicznych we Wrocławiu

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Edukacja i kultura

Opis Zadania

Celem zadania jest wyposażenie wrocławskich szkół w pitniki - urządzenia umożliwiające uczniom łatwy, szybki, higieniczny i bezpieczny dostęp do wody pitnej z sieci wodociągowej zaopatrywanej przez MPWIK. Zamontowanie pitników nie tylko spowoduje, że dzieci będą chętniej sięgać po wodę, która jest zdecydowanie zdrowsza niż napoje gazowane, ale także przyczyni się do kształtowania świadomych postaw proekologicznych (m.in. ograniczenie użycia butelek plastikowych).

Plan działań:

Zamontowanie pięciu urządzeń w placówkach oświatowych tj. SP nr 84 (ul. Górnickiego 20), SP nr 107 (ul. B. Prusa 64), SP nr 97 (ul. Pawłowa 15), SP nr 1 (ul. Nowowiejska 78), LO nr XII (pl. Orląt Lwowskich 2A).

Oferty w przetargu można składać do godz. 10:00 30 lipca 2019 r. 

 

Odpowiedzialny:

Zarząd Inwestycji Miejskich
Bartosz Nowak
tel. 71 771 09 69
bartosz.nowak@wi.wroc.pl

 

58

Rozbuduję zieleniec oraz oświetlenie przy ul. Kiełczowskiej

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Środowisko

Opis Zadania

ZZM zagospodarował istniejące tereny zielone o pow. 1 ha w okolicach ul. Kiełczowskiej. Powstały nowe ścieżki, oświetlenie, ławeczki, kubły, plus kolejne nasadzenia drzew. 

 

Odpowiedzialny:


Zarząd Zieleni Miejskiej
Aleksandra Zienkiewicz
tel. 71 323 50 31
aleksandra.zienkiewicz@zzm.wroc.pl

 

 

57

Oddam do użytkowania zieleniec przy ul. Buczackiej/Stanisławowskiej – Oaza Buczacka

 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
 • Środowisko

Szczegóły

Zagospodarowaliśmy teren przy ul. Buczackiej i Stanisławowskiej o powierzchni blisko 1500 m2. Wybudowaliśmy ścieżkę spacerową, zamontowaliśmy ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne oraz stworzyliśmy ogród deszczowy. To będzie piękne miejsce, szczególnie, gdy już się zazieleni! 

 

Opis Zadania

Inwestycja obejmowała zagospodarowanie nieurządzonych działek o pow blisko 1500m2. W zakresie znajdowało się zagospodarowanie terenu poprzez budowę ciągów komunikacyjnych, montaż elementów małej architektury: ławek, kosze na śmieci, tablic informacyjnych oraz budowę ogrodu deszczowego.

 
Odpowiedzialny:

Zarząd Zieleni Miejskiej
Aleksandra Zienkiewicz
tel. 71 323 50 31
aleksandra.zienkiewicz@zzm.wroc.pl

 

56

Wprowadzę pilotaż programu dotacyjnego dla mieszkańców „Złap deszcz”

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Środowisko

Opis Zadania

Pilotażowy program dotacyjny "Złap deszcz" pomoże mieszkańcom Wrocławia efektywniej gospodarować wodą opadową na własnej posesji. Dzięki temu więcej gospodarstw zacznie wykorzystywać wodę opadową do celów gospodarczych, np. do podlewania własnych ogrodów, jednocześnie ograniczając zużycie wody pitnej. Projekt uchwały trafi na majową sesję Rady Miejskiej.

Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi i troska o zatrzymanie deszczu w miejscu jego opadu jest jednym z działań ujętych w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu.

W ramach programu można m.in.:

- założyć ogród deszczowy w pojemniku albo w gruncie
- wybudować muldę lub studnię chłonną czy podziemny zbiornik na wodę opadową
- postawić naziemny wolnostojący zbiornik na wodę opadową z dachu

Dofinansowanie:
Do 80% udokumentowanych, zweryfikowanych przez gminę wydatków związanych z realizacją zadania, maksymalnie 5 tys. zł.
Program pilotażowy zrealizowano w sierpniu 2019 r.

Więcej informacji tutaj

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia

Departament Zrównoważonego Rozwoju
Biuro Wody i Energii
tel. 71 777 86 88
bwe@um.wroc.pl

 

Aktualności

55

Zwiększę częstotliwość letniego oczyszczania miasta

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Środowisko

Opis Zadania

Dwa razy więcej dróg, czterokrotnie częstsze mycie mechaniczne i zamiatanie. Decyzją Prezydenta Wrocławia zmieniły się zasady letniego oczyszczania miasta. W tym sezonie po raz pierwszy wyjedzie też na wrocławskie ulice w pełni elektryczna zamiatarka.

Zmiana harmonogramu oczyszczania miasta latem wynika głównie z troski o lepszą jakość powietrza. Pył, który leży na ulicach, unosząc się po przejeżdżających samochodach lub po prostu od wiatru, wpływa na komfort oddychania. Stałym oczyszczaniem we Wrocławiu objęte są również przystanki, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, trasy rowerowe, parkingi, przejścia podziemne, zieleńce, torowiska i pętle.

Dbając o lepszą jakość powietrza – objęliśmy oczyszczaniem dwa razy więcej kilometrów ulic niż w ubiegłych latach. W poprzednim sezonie zamiataliśmy i myliśmy 180 km dróg. Teraz polewaczki będą dbały o czystość blisko 360 km dróg we Wrocławiu.


Zwiększyliśmy także częstotliwość zamiatania oraz zmywania jezdni. Dotychczas ulice były myte raz w miesiącu, teraz w sezonie letnim drogi będą oczyszczane co tydzień, czyli cztery razy częściej.

 

Odpowiedzialny:

Ekosystem Sp. z o.o.
tel. 71 75 86 958 (oczyszczanie jezdni, chodników, przystanków)
Dorota Witkowska
rzecznik@ekosystem.wroc.pl

 

 

Aktualności

54

Rozpocznę pracę nad zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej, Hallera i Racławickiej we Wrocławiu

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Środowisko

Opis Zadania

Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej, Hallera i Racławickiej rozpoczniemy od zlecenia opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji. Ma ona objąć m.in. budowę ciągów pieszych, placu zabaw, oświetlenia, montaż elementów małej architektury - ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, a także urządzenie zieleni oraz nasadzenie drzew i krzewów.

 

Odpowiedzialny:

Zarząd Zieleni Miejskiej
Aleksandra Zienkiewicz
tel. 71 323 50 31
aleksandra.zienkiewicz@zzm.wroc.pl

 

 

 

 

53

Uruchomię kampanię "Wrocław nie marnuje" wpisującą się w nurt "ZERO WASTE"

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Środowisko

Opis Zadania

W kampanii edukacyjno-informacyjnej zachęcimy właścicieli wrocławskich lokali gastronomicznych do eliminacji plastiku: słomek, sztućców, talerzy czy kubków. Będziemy wspierać działania propagujące korzystanie z osiedlowych pchlich targów i wyprzedaży garażowych.

Podczas kampanii będziemy głośno mówić o korzyściach wynikających z prowadzenia zbiórek i selektywnej segregacji odpadów, by dążyć do ograniczania generowanych przez nas odpadów, szczególnie tych szkodliwych dla środowiska.

Proponujemy zajęcia edukacyjne w tym zakresie i działania praktyczne. Będziemy odchodzić od używania plastiku w urzędzie i spółkach miejskich. Duże wrocławskie imprezy będą też bardziej eko. 
Powstał specjalny serwis, na którym można w prosty sprawdzić, gdzie oddać niepotrzebne ubrania i zabawki, albo gdzie zostawić zbędną żywność, pokazujemy też też są lokale, które idą w kierunku zero waste.

Od maja na rachunkach od MPWiK znajduje się informacja o parametrach jakości wody. 

 

Odpowiedzialny:

Departament Zrównoważonego Rozwoju
Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu
tel.  71 777 76 13
bpk@um.wroc.pl

 

Aktualności

52

Rozstrzygnę przetarg na „Zadanie inwestycyjne w ramach projektu Grow Green - zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk. Adaptacja do zmian klimatu – etap I”

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Środowisko

Opis Zadania

Dzięki projektowi Grow Green w miejskiej przestrzeni możemy tworzyć oazy zieleni, dające schronienie przed upałem, zapewniające cień i lokalne obniżenie temperatury, a także umożliwiające zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych. Wszystko po to, by zwiększyć odporność miasta na zmiany klimatu i poprawić jakość powietrza.

Siedem podwórek na wrocławskim Ołbinie oraz jedna ulica zostaną zazielenione. 

9 kwietnia 2019 r. Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na wykonanie zadania.

13 maja 2019 r. rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawcę.

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia

Departament Zrównoważonego Rozwoju
Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu
tel.  71 777 76 13
bpk@um.wroc.pl

 

Aktualności

51

Wypracuję nowe rozwiązania w programie miejskim "Kawka Plus"

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Środowisko

Opis Zadania

Chcemy uprościć procedury uzyskania dotacji z programu Kawka Plus, by jak najwięcej osób zdecydowało się na likwidację pieców węglowych w swoich domach. W oparciu o doświadczenia zgromadzone w trakcie dotychczasowej realizacji programu, przygotujemy nowe zasady, które najpierw poddamy wewnętrznym procedurom. Następnie, przedstawimy je w IV kwartale Radzie Miejskiej w postaci projektu uchwały, dołączając projekt budżetu na kolejny rok.

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia

Departament Zrównoważonego Rozwoju
Wydział Środowiska i Rolnictwa
tel.  71 799 67 00
wsr@um.wroc.pl

 

50

Powołam koordynatora do spraw wymiany pieców

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Środowisko

Opis Zadania

Uchwała „antysmogowa” nakłada na mieszkańców Wrocławia obowiązek wymiany ogrzewania na ekologiczne. Aby pomóc mieszkańcom w uzyskaniu wszelkich informacji i maksymalnie ułatwić im wymianę pieców, wyznaczę koordynatora odpowiedzialnego za te procesy. 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Nieruchomości i Eksploatacji
tel. 71 777 71 97
dnr@um.wroc.pl

 

49

Wdrożę kampanię informacyjną na temat dzikich zwierząt we Wrocławiu

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Środowisko

Opis Zadania

Analiza setek interwencji zgłaszanych do urzędu świadczy o braku wiedzy z zakresu biologii i ekologii zwierząt. Mieszkańcy często kierują się stereotypami, oczekując całkowitego wyeliminowania stwarzanego przez nie zagrożenia. Wydamy folder informacyjny o zachowaniach dzikich zwierząt oraz ich roli w ekosystemie miejskim. Folder będzie zawierał wytyczne, jak postępować w sytuacji kontaktu z dzikim zwierzęciem lub w sytuacji wypadku komunikacyjnego z udziałem zwierzęcia.

Kampania informacyjna 

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia 

Departament Zrównoważonego Rozwoju
Wydział Środowiska i Rolnictwa
tel. 71 799 67 00
wsr@um.wroc.pl

 

48

Poszerzę obszar całorocznej, kompleksowej deratyzacji gminnych terenów w centrum Wrocławia o rejon Starego Miasta i Przedmieścia Oławskiego

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Środowisko

Opis Zadania

W 2018 roku wdrożono pilotażową usługę całorocznej, kompleksowej deratyzacji gminnych terenów zlokalizowanych w ścisłym centrum Wrocławia. Usługa ta przyniosła zadowalające efekty. W drugim kwartale 2019 roku obszar objęty deratyzacją zostanie poszerzony o rejon Starego Miasta i Przedmieścia Oławskiego (ul. Piłsudskiego, ul. Świdnicka, ul. Podwale, ul. Komuny Paryskiej, ul. Krasińskiego, ul. Traugutta, ul. Pułaskiego oraz ul. Małachowskiego) 

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na terenach gminnych, które nie są objęte umowami dzierżawy lub najmu, spoczywa na:

 • Zarządzie Zieleni Miejskiej – w przypadku terenów zieleni miejskiej i lasów będących w zarządzie Gminy Wrocław,
 • Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – w przypadku dróg publicznych i wewnętrznych, miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz kanałów technologicznych,

oraz

 • Zarządzie Zasobu Komunalnego i Spółce Wrocławskie Mieszkania – w przypadku zarządu nad zasobem komunalnym Gminy Wrocław.

Więcej szczegółów tutaj

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Zrównoważonego Rozwoju
Wydział Środowiska i Rolnictwa
tel. 71 799 67 00
wsr@um.wroc.pl

 

 

47

Rozpocznę opracowanie koncepcji zagospodarowania Klinu Wojszyckiego

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Środowisko

Opis Zadania

Zielony Klin Wojszyce zaplanowano jako miejsce integracji, wypoczynku, rekreacji. Aby pozyskać teren pod Zielony Klin Wojszycki (Klin Południa Wrocławia) od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należy spełnić wszystkie wymogi stawiane przez KOWR, w tym opracowanie koncepcji zagospodarowania dla tego terenu.

19 kwietnia 2019 r. ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie koncepcji.
24 maja 2019 r. wybór wykonawcy koncepcji.

 

Odpowiedzialny:


Zarząd Zieleni Miejskiej
Aleksandra Zienkiewicz
tel. 71 323 50 31
aleksandra.zienkiewicz@zzm.wroc.pl

 

46

Przyjmę standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Środowisko

Opis Zadania

Standardy poprawią zabezpieczanie zieleni podczas procesów inwestycyjnych i wprowadzą procedury dotyczące organizacji placu budowy na terenach zadrzewionych.

Zarządzenie dotyczące standardów ochrony drzew jest dostępne tutaj

 

Odpowiedzialny:


Zarząd Zieleni Miejskiej
Aleksandra Zienkiewicz
tel. 71 323 50 31
aleksandra.zienkiewicz@zzm.wroc.pl

 

 

Aktualności

45

Ogłoszę przetarg na realizację Swojczyckiego Parku "Czarna Woda"

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Środowisko

Opis Zadania

Teren porośnięty ściśle starodrzewem wymaga uporządkowania. W ramach środków WBO opracowana została dokumentacja projektowa na zagospodarowanie całego obszaru. W pierwszym etapie inwestycji zaplanowano prace porządkowe, budowę ścieżki edukacyjnej i kładki łączącej ścieżkę z ul. Ludową, a także nasadzenia nowych krzewów, bylin i pnączy oraz traw. Inwestycję przeprowadzi Zarząd Zieleni Miejskiej, przetarg ogłoszono 12 kwietnia 2019. 

Szczegółowy zakres przetargu

14.05.2019 r. wybrano wykonawcę zadania.

 

Odpowiedzialny:


Zarząd Zieleni Miejskiej
Aleksandra Zienkiewicz
tel. 71 323 50 31
aleksandra.zienkiewicz@zzm.wroc.pl

 

 

 

44

Uruchomię nowe gabinety dentystyczne w ramach programu profilaktyki dentystycznej w szkołach podstawowych

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Społeczeństwo i rodzina

Opis Zadania

Program polityki zdrowotnej będzie realizowany od czerwca 2019 roku w łącznie 10 szkołach podstawowych.

Poniżej lista placówek, w których realizowany jest program mający na celu zapobieganie próchnicy zębów:

 1. Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Kleczkowska 2 
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Wieczysta 105 
 3. Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Szczęśliwa 28 
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Inflancka 13 
 5. Szkoła Podstawowa 97, ul. Pawłowa 15 
 6. Szkoła Podstawowa nr 83, ul. Boya –Żeleńskiego 32 
 7. Szkoła Podstawowa nr 85, ul. Traugutta 37 
 8. Szkoła Podstawowa Integracyjna 103 ul. Nowodworska 70 
 9. Szkoła Podstawowa nr 77, ul. Św. Jerzego 4 
 10. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1, ul. Zemska 16c 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia

Departament Spraw Społecznych
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
tel.  71 777 77 60
wzd@um.wroc.pl

 

43

Ogłoszę konkurs na realizację zadania pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia w wieku 65+”

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Społeczeństwo i rodzina

Opis Zadania

W czerwcu ogłoszony zostanie konkurs na realizację programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia w wieku powyżej 65 lat. Planujemy zaszczepić w każdym roku realizacji programu o tysiąc osób więcej niż w roku poprzednim (licząc od 5 tys. osób zaszczepionych w sezonie epidemiologicznym 2018 / 2019).

26.07.2019 r. o godz. 12:00 upływa termin składania ofert w otwartym konkursie.

Więcej informacji nt. zadania znajdziecie Państwo tutaj

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia

Departament Spraw Społecznych
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
tel.  71 777 77 60
wzd@um.wroc.pl

 

42

Utworzę kąciki niemowlaka w wybranych budynkach użyteczności publicznej

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Społeczeństwo i rodzina

Opis Zadania

Utworzyliśmy specjalne stanowiska i pomieszczenia dla rodziców pragnących nakarmić swoje dzieci, podczas załatwiania spraw w budynkach użyteczności publicznej.

Lista kącików niemowlaka: 

1. Nowy Targ 1-8, p.21 parter  (klucz na portierni oraz w punkcie informacyjnym na parterze) 

ul. G.Zapolskiej 4, pokój bez numeru na przeciwko pokoju nr 8 na parterze  (klucz na portierni oraz
w pokoju nr 5) 

ul. Hubska 8-16, p.31 parter (klucz na portierni) 

2. "przewijak" dla dziecka: 

pl. Nowy Targ 1-8, toaleta dla niepełnosprawnych (parter obok kas) 

ul. G.Zapolskiej 4, toaleta dla niepełnosprawnych (parter - sala S3)
 
al. M. Kromera 44, toaleta na parterze 

ul. P.Włodkowica 20, toaleta na I piętrze 

ul. Kotlarska 41, toaleta dla niepełnosprawnych (parter obok portierni) 

 

41

Udostępnię "Otwarty klub Seniora"

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Społeczeństwo i rodzina

Opis Zadania

Idea Otwartego Klubu Seniora pozwoli także na realizację tego pomysłu w Centrach Aktywizacji Lokalnej i będzie ofertą dla tych osób, które nie chcą uczestniczyć w sformalizowanych strukturach tworzących Kluby Seniora (np. w Radach Osiedla, czy Organizacjach Pozarządowych).

26 czerwca 2019 r. otwarto "Przestrzeń Trzeciego Wieku" Wrocławskiego Centrum Seniora przy pl. Solidarności 1/3/5.

Otwarcie "Przestrzeni Trzeciego Wieku"

 

Odpowiedzialny:

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Wrocławskie Centrum Seniora
Robert Pawliszko
tel. 71 77 24 900
robert.pawliszko@wcrs.wroclaw.pl

 

Aktualności

40

Wyłonię wykonawcę budowy dwóch nowych Centrów Aktywności Lokalnej

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Społeczeństwo i rodzina

Opis Zadania

Dwa nowe Centra Aktywności Lokalnej powstaną na osiedlach Księże i Karłowice-Różanka. To osiedla, które nie posiadają infrastruktury społeczno-kulturalnej. W CAL-ach będą przestrzenie wielofunkcyjne do organizacji imprez i wydarzeń dedykowanych mieszkańcom osiedla, swoje siedziby zyskają tam rady osiedli.
Centra pozwolą zintegrować wielopokoleniowe lokalne społeczności poprzez angażowanie mieszkańców w życie osiedla. Będą miejscami spotkań.

Wyłoniono wykonawców obu inwestycji.

CAL Księże

CAL Karłowice - Różanka

 

Odpowiedzialny:


Zarząd Inwestycji Miejskich

tel. 71 771 09 69
bartosz.nowak@wi.wroc.pl

www.zim.wroc.pl

 

39

Wyposażę Rady Osiedla w sprzęt biurowy

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Społeczeństwo i rodzina

Opis Zadania

W 2018 roku wyposażyliśmy Rady Osiedla w sprzęt komputerowy oraz internet (łącznie 96 urządzeń). Kontynuujemy doposażanie jednostek pomocniczych Wrocławia. W tym roku każda Rada otrzyma wysokiej jakości drukarki. Usprawni to ich pracę i wykonywanie działań statutowych.

Rady Osiedla zostały wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy. Proces doposażania Rad w drukarki i komputery zakończył się w kwietniu.

38

Wesprę organizację i wezmę udział w 3. edycji Kongresu Organizacji Pozarządowych

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Społeczeństwo i rodzina

Opis Zadania

W organizację 3. już edycji Kongresu, podobnie jak w poprzednich latach, zaangażowanych jest kilkanaście organizacji pozarządowych z Wrocławia. 

W 3. Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych udział wzięły fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i ruchy miejskie. Łącznie ponad 400 przedstawicieli. Tegorocznym motywem przewodnim kongresu był jubileusz 30-lecia działania organizacji społecznych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w wolnej Polsce. Z tej okazji gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Ewa Kulik-Bielińska, dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego, działaczka opozycji w okresie PRL, oraz Henryk Wujec, również opozycjonista w Polsce Ludowej. Kongres odbywa się pod hasłem „Dialog. Współpraca. 

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych
Wydział Partycypacji Społecznej
tel. 71 777 86 68
wss@um.wroc.pl

 

Aktualności

37

Powołam nowych członków Rad Społecznych przy Prezydencie Wrocławia

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Społeczeństwo i rodzina

Opis Zadania

Rady społeczne działają we Wrocławiu od kilku lat. Są – obok Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Mikrograntów, Programu Inicjatyw Lokalnych i innych projektów partycypacyjnych – jednym z narzędzi, dających mieszkańcom wpływ na rozwój miasta. Każda z nich reprezentuje konkretną grupę wrocławian, m.in.: seniorów, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, rowerzystów czy przedsiębiorców, a w ich gronie zasiadają przedstawiciele instytucji naukowych, badawczych, organizacji pozarządowych, aktywiści, radni miejscy oraz przedstawiciele prezydenta.

W kwietniu zostali powołani członkowie pięciu wrocławskich rad społecznych w zakresie przedsiębiorczości, mobilności, polityki rowerowej, ekologii i sportu.

W maju powołano kolejnych członków rad społecznych: Wrocławskiej Rady Kobiet, Wrocławskiej Rady Edukacji, Rady Społecznej przy Prezydencie Wrocławia oraz Rady ds. Rozwoju Społecznego.

Aktualności

36

Zwiększę środki na program "WROśnij we WROcław"

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Społeczeństwo i rodzina

Opis Zadania

WROśnij we WROcław to kontynuacja projektu, który został rozpoczęty w 2017 roku. W ramach poprzednich edycji posadzono 418 drzew. Tegoroczna wiosenna edycja cieszyła się ogromną popularnością wrocławian. Zapisy skończyły się w niecałą dobę i już 13 kwietnia w Parku Mamuta wrocławianie posadzą kolejnych 200 drzew, upamiętniając w ten sposób narodziny swoich dzieci. Wszyscy chętni, którzy nie zdążyli się zapisać, mają szansę w kolejnej edycji, którą zaplanowano na jesień 2019 roku.

W nowej edycji programu zwiekszyliśmy pulę do 300 dostępnych do nasadzenia drzew.

35

Rozpocznę realizację pakietu zadań związanych z remontem torowisk

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Transport i infrastruktura

Opis Zadania

W oparciu o audyt torowisk powstał harmonogram, który pozwoli na rozpoczęcie pierwszych prac remontowych w sposób skoordynowany. Zapewni on sprawne oraz maksymalnie funkcjonalne poprowadzenie objazdów i komunikacji zastępczej. 

ZDiUM znalazł już wykonawców w przetargach na remont torowisk na pl. Legionów oraz na ul. Ślężnej. Prace mają zakończyć się jeszcze w wakacje. 

 

Odpowiedzialny:

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Ewa Mazur
tel. 71 355 90 76
ewa.mazur@zdium.wroc.pl

 

Aktualności

34

Przedstawię pakiet usprawnień informacji pasażerskiej na przystankach

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Transport i infrastruktura

Opis Zadania

Urząd Miejski Wrocławia przygotował pakiet usprawnień informacji pasażerskiej na przystankach. Pierwsze zmiany Wrocławianie zauważą już z początkiem nowego roku szkolnego

Umieścimy pasek informacyjny w języku polskim oraz angielskim, na którym zapiszemy takie informacje jak: strona WWW, telefon kontaktowy oraz kod QR odsyłający do serwisu internetowego.

Dużym ułatwieniem dla mieszkańców będzie również wprowadzenie jednego numeru infolinii, jako informacji dla pasażerów komunikacji miejskiej. To oznacza, że pasażerowie dzwoniąc pod jeden numer będą mogli zgłosić swoje uwagi lub problemy związane z całą komunikacją miejską. Trwają prace nad jego uruchomieniem. 

Zmianie ulegnie również sposób prezentacji informacji o kursach realizowanych pojazdami niskopodłogowymi. 

Pilotażowo na pl. Jana Pawła II wdrożymy rozwiązanie polegające na wyznaczeniu na kluczowych przystankach stref oczekiwania dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi. 

 

Odpowiedzialny: 

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Infrastruktury i Rozwoju
tel. 71 777 88 80
wtr@um.wroc.pl

 

Aktualności

33

Przedstawię raport z konsultacji społecznych dot. koncepcji Promenady Krzyckiej

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Transport i infrastruktura

Opis Zadania

Projekt koncepcji Promenady Krzyckiej, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, został poddany konsultacjom społecznym w lutym 2019 r. Zakończono zbieranie uwag i opinii po spotkaniu prezentacyjnym dla zainteresowanych mieszkańców. Trwają prace nad Raportem zawierającym wnioski z konsultacji. Wydział Partycypacji Społecznej gotowy raport przedstawi na stronie Wrocław Rozmawia.

Aktualności

32

Ogłoszę przetarg na remonty cząstkowe poszczególnych jezdni i chodników

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Transport i infrastruktura

Opis Zadania

Ogłoszono przetarg oraz wyłoniono wykonawców remontów cząstkowych. 

 

Odpowiedzialny:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Ewa Mazur
tel. 71 355 90 76
ewa.mazur@zdium.wroc.pl

 

Aktualności

31

Wyłonię wykonawcę budowy przystanków wiedeńskich na ul. Traugutta

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Transport i infrastruktura

Opis Zadania

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu wyłonił wykonawcę budowy przystanków wiedeńskich przy ul. Traugutta.

Obecnie,  przystanek jest już prawie gotowy - od 21 sierpnia kierowcy mogą korzystać ze swojego pasa ruchu. Zamontowana została wiata przystankowa, która czeka na oszklenie.

Więcej informacji na stronie:

 

Odpowiedzialny:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Ewa Mazur
tel. 71 355 90 76
ewa.mazur@zdium.wroc.pl

 

 

Aktualności

30

Rozpocznę realizację I etapu budowy trasy tramwajowej Długa – Popowicka

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Transport i infrastruktura

Opis Zadania

Budowa pierwszego etapu trasy tramwajowej na Popowice rozpoczęła się 25 maja 2019 r. od przebudowy wiaduktu kolejowego nad ul. Długą. To wiąże się ze zmianami w ruchu oraz w komunikacji miejskiej.

Powstanie trzy razy dłuższa niż w tej chwili przeprawa dla pociągów, a przy niej zintegrowany węzeł przesiadkowy. To jest zakres prac, za który odpowiada PKP PLK.

Jednocześnie rozpoczęła się przebudowa jezdni na odcinku od marketu Tesco do zjazdu na teren Politechniki Wrocławskiej. Poza nową nawierzchnią i torowiskiem powstaną ścieżki rowerowe, chodniki i cała infrastruktura.

Zmieni się organizacja ruchu i trasy autobusów – Wyłączenie przystanku „Poznańska” w kierunku Popowic

Inwestycja w liczbach:

 • 7,4 km pojedynczego nowego toru
 • 5,4 nowych i przebudowanych dróg
 • 17 przebudowanych skrzyżowań
 • 5,7 nowych lub przebudowanych ścieżek rowerowych
 • 31 przystanków (w tym 21 nowych)
 • 120 mln zł koszt prac w I etapie
Wykonawcą inwestycji jest Budimex Budownictwo. 

 

Więcej szczegółów na stronie

Odpowiedzialny:

Wrocławskie Inwestycje

Bartosz Nowak
tel. 71 771 09 69
bartosz.nowak@wi.wroc.pl

 

29

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Jagodna

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Przestrzeń

Opis Zadania

Stworzenie wytycznych przestrzennych ma na celu wzmacnianie kompleksowości osiedla i tworzenie jego autonomii. Szczególny nacisk położony będzie na współpracę z mieszkańcami, radami osiedla i przedsiębiorcami. Wyposażymy osiedla w obszary zielone, tereny usługowe, przestrzenie publiczne, w tym lokalne centra, a także powiązania lokalne, umożliwiające swobodne poruszanie się pieszo pomiędzy domem a skupiskami usług, terenami zieleni i przystankami komunikacji zbiorowej.

Dla Jagodna przygotowane zostały wytyczne przestrzenne z konsultacji społecznych, w ramach pilotażowej fazy programu "Osiedla Kompletne".

Zamieszczony materiał stanowi streszczenie, zapowiedź opracowania.

Ze względu na swoją treść i objętość wymaga ono szerszej prezentacji wraz z komentarzem. Nastąpi ona jeszcze w lipcu.

Kontynuacją i kolejnym etapem programu dla czterech osiedli będzie część projektowa.

Program "Osiedla Kompletne", będący rozwinięciem określonej w Studium idei "doskonalenia miasta", ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, rozumianą jako poszukiwanie kierunków rozwoju ale także działania na rzecz wzmacniania lokalnej integracji i współpracy mieszkańców.

Finalnie cały materiał zredagowany zostanie w postaci czterech broszur.

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Strategii i Rozwoju
Biuro Rozwoju Wrocławia
tel. 71 777 86 60, 777 73 25
brw@um.wroc.pl

 

 

Aktualności

28

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Maślic Małych

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Przestrzeń

Opis Zadania

Stworzenie wytycznych przestrzennych ma na celu wzmacnianie kompleksowości osiedla i tworzenie jego autonomii. Szczególny nacisk położony będzie na współpracę z mieszkańcami, radami osiedla i przedsiębiorcami. Wyposażymy osiedla w obszary zielone, tereny usługowe, przestrzenie publiczne, w tym lokalne centra, a także powiązania lokalne, umożliwiające swobodne poruszanie się pieszo pomiędzy domem a skupiskami usług, terenami zieleni i przystankami komunikacji zbiorowej.

Dla Maślic Małych przygotowane zostały wytyczne przestrzenne z konsultacji społecznych, w ramach pilotażowej fazy programu "Osiedla Kompletne".

Zamieszczony materiał stanowi streszczenie, zapowiedź opracowania.

Ze względu na swoją treść i objętość wymaga ono szerszej prezentacji wraz z komentarzem. Nastąpi ona jeszcze w lipcu.

Kontynuacją i kolejnym etapem programu dla czterech osiedli będzie część projektowa.

Program "Osiedla Kompletne", będący rozwinięciem określonej w Studium idei "doskonalenia miasta", ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, rozumianą jako poszukiwanie kierunków rozwoju ale także działania na rzecz wzmacniania lokalnej integracji i współpracy mieszkańców.

Finalnie cały materiał zredagowany zostanie w postaci czterech broszur.

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Strategii i Rozwoju
Biuro Rozwoju Wrocławia
tel. 71 777 86 60, 777 73 25
brw@um.wroc.pl

 

Aktualności

27

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Jerzmanowa i Jarnołtowa

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Przestrzeń

Opis Zadania

Stworzenie wytycznych przestrzennych ma na celu wzmacnianie kompleksowości osiedla i tworzenie jego autonomii. Szczególny nacisk położony będzie na współpracę z mieszkańcami, radami osiedla i przedsiębiorcami. Wyposażymy osiedla w obszary zielone, tereny usługowe, przestrzenie publiczne, w tym lokalne centra, a także powiązania lokalne, umożliwiające swobodne poruszanie się pieszo pomiędzy domem a skupiskami usług, terenami zieleni i przystankami komunikacji zbiorowej.

Dla Jerzmanowa i Jarnołtowa przygotowane zostały wytyczne przestrzenne z konsultacji społecznych, w ramach pilotażowej fazy programu "Osiedla Kompletne".

Zamieszczony materiał stanowi streszczenie, zapowiedź opracowania.

Ze względu na swoją treść i objętość wymaga ono szerszej prezentacji wraz z komentarzem. Nastąpi ona jeszcze w lipcu.

Kontynuacją i kolejnym etapem programu dla czterech osiedli będzie część projektowa.

Program "Osiedla Kompletne", będący rozwinięciem określonej w Studium idei "doskonalenia miasta", ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, rozumianą jako poszukiwanie kierunków rozwoju ale także działania na rzecz wzmacniania lokalnej integracji i współpracy mieszkańców.

Finalnie cały materiał zredagowany zostanie w postaci czterech broszur.

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia 
Departament Strategii i Rozwoju
Biuro Rozwoju Wrocławia 
tel. 71 777 86 60, 777 73 25
brw@um.wroc.pl

 

Aktualności

26

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Śródmieścia Południowego

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Przestrzeń

Opis Zadania

Stworzenie wytycznych przestrzennych ma na celu wzmacnianie kompleksowości osiedla i tworzenie jego autonomii. Szczególny nacisk położony będzie na współpracę z mieszkańcami, radami osiedla i przedsiębiorcami. Wyposażymy osiedla w obszary zielone, tereny usługowe, przestrzenie publiczne, w tym lokalne centra, a także powiązania lokalne, umożliwiające swobodne poruszanie się pieszo pomiędzy domem a skupiskami usług, terenami zieleni i przystankami komunikacji zbiorowej.

Dla Śródmieścia Południowego przygotowane zostały wytyczne przestrzenne z konsultacji społecznych, w ramach pilotażowej fazy programu "Osiedla Kompletne".

Zamieszczony materiał stanowi streszczenie, zapowiedź opracowania.

Ze względu na swoją treść i objętość wymaga ono szerszej prezentacji wraz z komentarzem. Nastąpi ona jeszcze w lipcu.

Kontynuacją i kolejnym etapem programu dla czterech osiedli będzie część projektowa.

Program "Osiedla Kompletne", będący rozwinięciem określonej w Studium idei "doskonalenia miasta", ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, rozumianą jako poszukiwanie kierunków rozwoju ale także działania na rzecz wzmacniania lokalnej integracji i współpracy mieszkańców.

Finalnie cały materiał zredagowany zostanie w postaci czterech broszur.

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia 
Departament Strategii i Rozwoju
Biuro Rozwoju Wrocławia 
tel. 71 777 86 60, 777 73 25
brw@um.wroc.pl

 

Aktualności

25

Przedstawię Raport o stanie Wrocławia

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Przestrzeń

Opis Zadania

Zgodnie z nowym obowiązkiem, wynikającym z "Ustawy o samorządzie gminnym" przygotuję, a podczas sesji absolutoryjnej przedstawię Radzie Miejskiej raport o stanie Wrocławia. 

Raport został zaprezentowany podczas X sesji Rady Miejskiej Wrocławia 13 czerwca 2019 roku.

Aktualności

24

Przygotuję Założenia polityki społeczno-gospodarczej na przyszły rok

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Przestrzeń

Opis Zadania

Przygotowaliśmy dokument „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2020 r.”. Następnie przeprowadzimy konsultacje społeczne nad nim i podejmiemy działania zmierzające do uchwalenia tego dokumentu przez Radę Miejską.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Strategii i Rozwoju
Biuro Rozwoju Wrocławia
tel. 71 777 86 60, 777 73 25
brw@um.wroc.pl

 

23

Przygotuję przestrzeń pod targowisko na terenie po dawnym V LO przy ul. Grochowej

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Przestrzeń

Opis Zadania

Uruchomimy bazarek targowy przy ul. Grochowej (dawny teren V LO, po boisku szkolnym) jako miejsce spotkań lokalnej społeczności.

Zagospodarowaliśmy teren poprzez m.in.: rozbiórkę istniejących utwardzeń nawierzchni, fragmentów ogrodzenia terenu i wyposażenia sportowego. Wykarczowaliśmy pozostałości po wycince pni drzew. Utwardziliśmy teren oraz wyremontowaliśmy nawierzchnię asfaltowej.

W ramach prac związanych z zazielenianiem miejsca, przesadziliśmy młode drzewa, pozostające w kolizji z planowanym zjazdem. Posadziliśmy trawniki oraz nasadziliśmy krzewy. Stworzyliśmy  zjazd na teren z ulicy Jemiołowej.

Utworzyliśmy wewnętrzne instalacje terenowe: wodociągowe, sanitarne oraz elektroenergetyczne. Inwestycja zakładała również wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnej sanitarnej, elektroenergetycznego, montaż elementów małej architektury.

Postawiliśmy śmietniki oraz wygospodarowaliśmy miejsca przeznaczone do ustawienia systemowego modułu kontenerowego WC. Cały teren odgrodziliśmy.

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Strategii i Rozwoju
Biuro Rozwoju Wrocławia
tel. 71 777 86 60, 777 73 25
brw@um.wroc.pl

 

 

 

Aktualności

22

Ogłoszę przetarg na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych we wskazanych lokalizacjach na terenie Wrocławia

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Społeczeństwo i rodzina

Opis Zadania

Nowe nasadzenia na wrocławskich osiedlach zaplanowano w 11 lokalizacjach. Łącznie zasadzone zostaną 242 drzewa oraz przesadzonych będzie 8 drzew.

Więcej szczegółów dotyczących inwestycji oraz ogłoszonego przetargu tutaj.

 

Odpowiedzialny:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Ewa Mazur
tel. 71 355 90 76
ewa.mazur@zdium.wroc.pl

 

21

Będę kontynuował wdrażanie postanowień strategii Kultura - Obecna!

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Edukacja i kultura

Opis Zadania

Realizując postanowienia strategii „Kultura – Obecna!” chciałbym zachęcić wrocławianki i wrocławian do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i edukacyjnym miasta. Wdrożone postanowienia mają przyczynić się m.in.: do wsparcia czytelnictwa we Wrocławiu, a także jeszcze większego angażowania się wrocławianek i wrocławian w życie kulturalne miasta.

Rozwój czytelnictwa to proces, a jego efekty można badać z jednej strony poprzez zainteresowanie/ uczestnictwo w danym wydarzeniu, z drugiej w dłuższej perspektywie, jako wzrost ilości czytelników, wypożyczeń. Konsekwencją procesu rozwoju czytelnictwa są lepsze wyniki uczniów w nauce i rozwój przemysłów kreatywnych, co potwierdzają doświadczenia z innych krajów np. Norwegia, Finlandia, Szwecja. Trwałe efekty rozwoju czytelnictwa można osiągnąć przez systematyczną pracę z najmłodszym odbiorcą i jego otoczeniem (Kluby Rodzica) z jednej strony, dbałość o zapewnienie dostępu do wartościowej literatury i atrakcyjnej oferty dla stałych odbiorców oraz zabiegając o tych którzy nie czytają. 

 

Odpowiedzialny:

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

tel. 71 364 69 68, 364 69 73 do 76 
aoc@biblioteka.wroc.pl

 

20

Przygotuję program lekcji i zajęć poza szkołą dla wrocławskiej młodzieży w zakresie edukacji samorządowej

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Edukacja i kultura

Opis Zadania

Przygotowaliśmy cykl spotkań uczniów wrocławskich szkół z radnymi Rady Miejskiej Wrocławia. Spotkania odbywają się w piątki o godz. 12. Projekt zakłada organizację 10 spotkań, podczas których zaproszeni goście zwiedzą Stary Ratusz, poznając tam historię wrocławskiego samorządu, a następnie w sali sesyjnej z udziałem radnego Rady Miejskiej odbędą rozmowę o bieżących sprawach Wrocławia.

Przykładowy harmonogram spotkania:

 1. Spotkanie w Ratuszu – zwiedzanie z przewodnikiem.
 2. Przejście do Sali Sesyjnej (krótka opowieść pracownika Zajezdni o historii Miasta - miejsca).
 3. Wystąpienie Radnego – omówienie roli Rady Miejskiej w życiu miasta.
 4. Głosowanie nad przykładowym projektem uchwały.
 5. Krótkie wystąpienie przedstawiciela Młodzieżowej Rady Wrocławia.

Uczniowie otrzymują pakiet promocyjny (notes, długopis  i krasnala Rajcusia).

Odpowiedzialny:

Biuro Rady Miejskiej Wrocławia

Marcin Szeloch

+48 71 777 83 50

brm@um.wroc.pl 

19

Przygotuję program lekcji i zajęć poza szkołą dla wrocławskiej młodzieży w zakresie edukacji prawnej

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Edukacja i kultura

Opis Zadania

Edukacja prawna jest elementem budowania świadomości obywatelskiej. Bardzo ważne jest tutaj odpowiednie edukowanie najmłodszych, bo to oni w przyszłości będą tworzyli nasze społeczeństwo. Dlatego przygotowałem program lekcji z obszaru edukacji prawnej.

Już od przyszłego roku szkolnego szkoły będą mogły czerpać z wiedzy praktyków, dzięki zawiązaniu współpracy z Okręgową Radą Adwokacką oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajęcia będą także współogranizowane przez organizacje pozarządowe, które na co dzień budują społeczeństwo obywatelskie.

W ramach programu młodzież spotka się również ze Strażą Miejską oraz będzie mogła brać udział w rozprawach sądowych pod okiem pedagogów.

Jednocześnie przy wsparciu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz kolegów z Młodzieżowej Rady Miejskiej pozna miejskie instytucje, zakres oraz formalno-prawne ramy ich działania – podglądając, jak miasto funkcjonuje w praktyce.

Program składa się z modułów, które mogą być realizowane w trakcie zajęć szkolnych (zgodnie z programem nauczania) lub poza szkołą. W ramach spotkań młodzież dowie się m.in. jak budować postawy obywatelskie i demokrację w ich najbliższym otoczeniu, jak ważne są prawa i wolności człowieka, jaka jest istota wyborów, czy jak aktywnie działać w organizacjach pozarządowych.

Dodatkowo przeprowadzone zostaną lekcje z zakresu przeciwdziałania skutkom mowy nienawiści, z zakresu ochrony prawa własności intelektualnej, szczególnie w kontekście korzystania z Internetu. Młodzież zapozna się z podstawami z zakresu prawa z różnych gałęzi, tak, aby w przyszłości być świadomym obywatelem.

Odpowiedzialny:

Maria Hejda

+48 71 777 89 18

maria.hejda@um.wroc.pl

18

Przygotuję program edukacyjny i informacyjny promujący działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Edukacja i kultura

Opis Zadania

Chcemy, by we Wrocławiu były przestrzegane dobre praktyki konsumenckie. Będziemy zwiększali świadomość o działaniach i możliwościach współpracy z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów, dzięki wdrożeniu programu edukacyjnego i informacyjnego.

W efekcie poszczególne grupy konsumenckie (nauczyciele, uczniowie, seniorzy, mieszkańcy wrocławskich osiedli przy współpracy z RO) będą miały okazję spotkać się z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów lub przedstawicielem Biura MRK. Dodatkowo, na oficjalnym portalu Wrocławia (wrocław.pl), uruchomimy dedykowaną mieszkańcom zakładkę, związaną z pracami MRK.

Gdzie szukać MRK

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
tel. 71 777 79 02
brk@um.wroc.pl

 

Aktualności

17

Wprowadzę program edukacji młodzieży na rzecz otwartości "Jewish Heritage Network"

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Edukacja i kultura

Opis Zadania

Program edukacji „Jewish Heritage Network” jest jednym z elementów działania na rzecz otwartości, wielokulturowości i tolerancji. To projekt w ramach programu Europa dla Obywateli, w którym sześć miast europejskich będzie wymieniać się doświadczeniami w zakresie zagospodarowania dziedzictwa żydowskiego. Program będzie realizowany na przełomie 2019 i 2020 roku i zakończy się seminarium tematycznym we Wrocławiu („Zaangażowanie społeczności lokalnej”).

W tym projekcie dążymy do stworzenia „Sieci Dziedzictwa Żydowskiego” – sieci regionów, miast, które posiadają elementy dziedzictwa żydowskiego jako część swojej oferty kulturalnej. Celem jest ułatwienie dialogu i wymiany w obszarze ochrony i prezentacji żydowskiego dziedzictwa kulturalnego.

Główne działania w ramach projektu będą koncentrować się na dzieleniu się między uczestnikami wiedzą na temat sposobu pracy, przykładów najlepszych praktyk, nowych modelów zarządzania dziedzictwem żydowskim oraz doświadczeń związanych z projektami, które zakończyły się sukcesem lub niepowodzeniem.

Projekt stworzy bazę danych praktyków oraz ekspertów w obszarze różnych aspektów dziedzictwa żydowskiego, którzy mogą zaoferować porady i wsparcie praktyczne.

Pierwsze spotkanie grupy projektowej w Saragossie

Opis spotkania grupy projektowej  "Jewish Heritage Network" w wersji angielskiej wynika z międzynarodowego charakteru projektu oraz uczestnictwa w nim podmiotów, dla których język angielski jest podstawowym językiem komunikacji. 

Więcej informacji>>

Odpowiedzialny:

Biuro Współpracy z Zagranicą

Jan Wais

+48 71 777 82 61

 bwz@um.wroc.pl

16

Będę wspierał system kształcenia i szkolenia zawodowego

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Edukacja i kultura

Opis Zadania

Złożyliśmy cztery wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dla szkół zawodowych.

Dofinansowanie ma na celu podnoszenie kwalifikacji w obszarze kształcenia zawodowego dla uczniów i kadry nauczycielskiej, a także wyposażenie specjalistycznych pracowni w szkołach uczestniczących w projekcie, co wzbogaci i uatrakcyjni ofertę kształcenia zawodowego szkół uczestniczących w projekcie. Chcemy także dostosować kształcenia i szkolenia w zawodach do obecnych realiów rynku pracy, również we współpracy z uczelniami.

15

Otworzę Centrum Sztuk Performatywnych "Piekarnia" po renowacji

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Edukacja i kultura

Opis Zadania

Odrestaurowaliśmy dawną piekarnię garnizonową przy ul. Księcia Witolda, wyposażając ją m.in. w wielofunkcyjną salę teatralną. Nowa przestrzeń kultury będzie miejscem spotkań i twórczości teatrów nurtu off  pod nazwą Centrum Sztuk Performatywnych „Piekarnia”.

Aktualności

14

Otworzę Wrocławski Teatr Współczesny po renowacji

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Edukacja i kultura

Opis Zadania

Wrocławski Teatr Współczesny otwarty ponownie dla publiczności po półrocznym remoncie i przebudowie. Zmiany w przypadku Współczesnego, miejskiej instytucji kultury, były możliwe dzięki środkom unijnym (5 561 255 zł), ale pokaźny wkład finansowy w te prace wniosło Miasto, dotując je kwotą 9 706 000 zł (w tym znalazły się dodatkowe środki w wysokości 3 200 000 zł).

W ciągu sześciu miesięcy:
zamontowano 24 baterie fotowoltaiczne na dachu (fot. powyżej WTW), co sprzyja środowisku – obniża emisję CO2, pozwala oszczędzać energię;
ocieplono budynek i wymieniono w nim 103 okna;
wymieniono 300 km kabli instalacji elektrycznej, system wentylacyjny i klimatyzację, która teraz przetwarza w ciągu godziny 23 000 m sześc. powietrza;
wymieniono oświetlenie sceniczne, a w pozostałej przestrzeni, w całym budynku, zainstalowano 1300 oszczędnych lamp ledowych i zainstalowano system zarządzania energią – co zwiększyło efektywność energetyczną o 66,13%;
przy remont widowni Dużej Sceny, gdzie wymieniono wszystkie fotele, i przebudowie foyer zużyto ponad 500 litrów farby;
na budynku zamontowano ponad 500 mkw. betonowych płyt elewacyjnych i ponad 15 ton konstrukcji stalowych w postaci pionowych, perforowanych elementów z blachy kortenowej, pojawiły się także balkony, z których widzowie mogą teraz korzystać, czekając na spektakl lub podczas przerwy.

Aktualności

13

Uruchomię program "Być przedsiębiorczym - lekcje inspirujące" w szkołach ponadpodstawowych

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Edukacja i kultura

Opis Zadania

Będziemy wspierać inicjatywy łączące edukację z rozwojem zawodowym ucznia, by ułatwiać młodym ludziom start na rynku pracy. Projekt „Być przedsiębiorczym” stworzy możliwość zorganizowania w szkole spotkania/lekcji z mentorem - osobą przedsiębiorczą, prowadzącą własny biznes, stowarzyszenie, fundację lub inną aktywność, w której osiągnięty został sukces.
Do projektu w charakterze mentorów zaprosiliśmy 15 osób, reprezentujących różne branże. Ich profile zostaną zamieszczone w osobnej zakładce Programu Edukacja przedsiębiorczości na stronie wroclaw.pl. Na podstawie opisów osób nauczyciel będzie dokonywał wyboru mentora, którego zaprosi do szkoły na spotkanie z klasą. Spotkania będą odbywać się w małych grupach, tj. w relacji: jeden mentor - jedna klasa - jedna godzina lekcyjna. Wśród mentorów znajdują się m.in.: dr Łukasz Srokowski, Aldona Kucner, Janusz Krzeszowski, Maja Zabokrzycka, Wojciech Wodo i Ewa Rogoż. Wkrótce ruszy promocja wraz z realizacją tego programu, który przewidziany jest do grudnia, uwzględniając zapotrzebowanie szkół.

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Strategii i Rozwoju
Biuro Rozwoju Wrocławia
tel. 71 777 86 60, 777 73 25
brw@um.wroc.pl

 

Aktualności

12

Usprawnię infrastrukturę sportowo - rekreacyjną boiska przy ul. Wiaduktowej

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Sport i rekreacja

Opis Zadania

Młodzieżowe Centrum Sportu poprawi zagospodarowanie boiska przy ul. Wiaduktowej służącego jako obiekt sportowy oraz rekreacyjny. Pojawią się chodniki wokół boiska, nowe wiaty dla zawodników, trybuna. Kluby sportowe oraz dzieci i młodzież na co dzień korzystająca z tego obiektu zyska bardziej komfortowe miejsce rekreacji. 

Realizacja zadania została podzielona na kilka etapów. W pierwszym ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę prac na boisku. Link do przetargu znajdziecie Państwo tutaj

 

Odpowiedzialny:

Młodzieżowe Centrum Sportu
Marcin Janiszewski
tel. 71 733 40 60
marcin.janiszewski@mcs.wroc.pl

 

11

Usprawnię infrastrukturę sportowo - rekreacyjną boiska przy ul. Kominiarskiej

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Sport i rekreacja

Opis Zadania

Położony przy ulicy Kominiarskiej obiekt zostanie wyposażony w elementy umożliwiające bardziej komfortowe korzystanie z boiska: nowe wiaty dla zawodników, trybunę i chodniki wokół placu gry. Przeprowadzona zostanie także korekta piłkochwytów.

Boisko wyposażono w nową infrastrukturę. Prace zakończyły się w kwietniu 2019 r. 

Odpowiedzialny:

Młodzieżowe Centrum Sportu
Marcin Janiszewski
tel. 71 733 40 60
marcin.janiszewski@mcs.wroc.pl

 

10

Poprawię zaplecze szatniowo - sanitarne kompleksu "Oławka" i "Sztabowa"

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Sport i rekreacja

Opis Zadania

Remont i przebudowa pomieszczeń szatniowych przy boisku przy ul. Sztabowej oraz remont pomieszczenia natryskowego w kompleksie sportowym „Oławka” przy ul. Na Niskich Łąkach poprawią komfort korzystania z obiektów. 

Przed sezonem zostały odświeżone i pomalowane pomieszczenia szatniowe, remont w pomieszczeniach natryskowych został zakończony, wszystkie prace odebrano. Obiekt jest gotowy. Zadanie wykonane.

 

Odpowiedzialny:

Młodzieżowe Centrum Sportu
Marcin Janiszewski
tel. 71 733 40 60
marcin.janiszewski@mcs.wroc.pl

 

9

Ogłoszę przetarg na wymianę nawierzchni sztucznej dwóch boisk pilkarskich przy ul. Lotniczej

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Sport i rekreacja

Opis Zadania

Inwestycja objęta przetargiem polega na wymianie wyeksploatowanej nawierzchni dwóch boisk do piłki nożnej na nową. 

Szczegóły przetargu

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław w czerwcu zakończyło postępowanie przetargowe dotyczące wymiany nawierzchni ze sztucznej trawy dwóch treningowych boisk piłkarskich na Stadionie Sportowym „Lotnicza”, a wraz z początkiem lipca realizacja prac dobiega końca. Po odpowiednich odbiorach mieszkańcy skorzystają z wyremontowanego obiektu prawdopodobnie w połowie lipca.

Trwa wymiana nawierzchni boisk na Stadionie Sportowym „Lotnicza”

Odpowiedzialny:

Młodzieżowe Centrum Sportu
Marcin Janiszewski
tel. 71 733 40 60
marcin.janiszewski@mcs.wroc.pl

 

8

Przedstawię koncepcję i założenia programu "Tanie Granie"

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Sport i rekreacja

Opis Zadania

Program przewiduje umożliwienie klubom, których seniorskie drużyny występują w najwyższych klasach rozgrywkowych najpopularniejszych dyscyplin sportowych, rozgrywanie swoich meczów w hali Orbita bez konieczności ponoszenia opłat za jej wynajęcie. Do programu kwalifikowane będą w pierwszej kolejności te kluby, które są w stanie gromadzić największą publiczność na meczach.

Około 400 tysięcy złotych przeznaczył jeszcze w tym roku Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, na projekt pn. „Tanie Granie”, będący wsparciem miejskich gier zespołowych. Operatorem projektu jest Młodzieżowe Centrum Sportu. Program obejmuje sezon rozgrywkowy 2019/2020, który ruszy już we wrześniu i potrwa do późnej wiosny, w zależności od uzyskiwanych rezultatów.

Odpowiedzialny:


Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych
Biuro Sportu i Rekreacji
tel. 71 777 88 33
bsr@um.wroc.pl

 

Aktualności

7

We współpracy ze Strażą Miejską będę prowadził działania edukacyjne z przeciwdziałania mowie nienawiści

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Bezpieczeństwo

Opis Zadania

Będziemy kontynuować program "STOP MOWIE NIENAWIŚCI - PATRZ SERCEM", realizowany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia. Program przewiduje spotkania z młodzieżą, które odbywają się w placówkach sieci MULTIKINO. Podczas spotkań, Strażnicy poruszą tematy związane z mową nienawiści, dyskryminacją oraz aspektami prawnymi przejawów nietolerancji. 

Straż Miejska Wrocławia przeprowadziła 14 zajęć profilaktyczno-edukacyjnych
w placówkach oświatowych w temacie „Stop mowie nienawiści – patrz sercem", w których brało udział 487 uczniów.

Ponadto na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia w 11 zgłoszonych przypadkach zamalowano symbole mowy nienawiści, a w przypadku 17 prowadzone są nadal czynności służbowe zmierzające do ich usunięcia.

Odpowiedzialny:


Straż Miejska Wrocławia
Waldemar Forysiak
tel. 71 347 16 40
rzecznik@strazmiejska.wroclaw.pl

 

 

6

Uruchomię posterunek Straży Miejskiej w Sukiennicach

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Bezpieczeństwo

Opis Zadania

W celu poprawy bezpieczeństwa, porządku, efektywności oraz przyspieszenia czasu reakcji na zdarzenia w ścisłym centrum, 24 czerwca 2019 r. uruchomiliśmy posterunek Straży Miejskiej Wrocławia w Sukiennicach.

 

Odpowiedzialny:


Straż Miejska Wrocławia
Waldemar Forysiak
tel. 71 347 16 40
rzecznik@strazmiejska.wroclaw.pl

 

 

Aktualności

5

Zwiększę liczbę patroli w miejscach, w których mieszkańcy najczęściej zgłaszają konieczność interwencji

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Bezpieczeństwo

Opis Zadania

W II kwartale Straż Miejska Wrocławia zwiększy liczbę swoich patroli na następujących ulicach: Kotlarska, Świętego Antoniego, Komandorska, Zielińskiego, Gwiaździsta i Włodkowica, czyli w miejscach, w których dochodzi do największej liczby zdarzeń skutkujących obniżeniem społecznego poczucia bezpieczeństwa. 

Straż miejska zwiększyła patrole we wskazanych miejscach, w których mieszkańcy zgłaszali potrzebę patrolowania ze względów bezpieczeństwa o 20%. 


Odpowiedzialny:


Straż Miejska Wrocławia
Waldemar Forysiak
tel. 71 347 16 40
rzecznik@strazmiejska.wroclaw.pl

 

4

Zaktualizuję aplikację umożliwiającą studentom uczelni wyższych składanie wniosków o stypendia

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Innowacje i przedsiębiorczość

Opis Zadania

Bardziej funkcjonalna i przyjazna aplikacja znacznie uprości procedurę składania wniosków i zapewni bezawaryjny proces.

Z końcem maja oddało do użytkowania nową wersję aplikacji SPS – rozwiązania webowego wspierającego Studencki Program Stypendialny. 

Więcej szczegółów na temat aplikacji znajdziecie Państwo tutaj

Odpowiedzialny:

 

Centrum Usług Informatycznych

Dagmara Zabolska

tel. 71 777 90 92
dagmara.zabolska@cui.wroclaw.pl

 

3

Ogłoszę przetarg na nowy "system kolejkowy" w urzędzie miasta

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Innowacje i przedsiębiorczość

Opis Zadania

Biuro SmartCity i Zarządzania Projektami ogłosiło przetarg na tzw. "System kolejkowy" w Urzędzie Miasta.

Głównym celem tego projektu jest podniesienie jakości usług dla mieszkańców Wrocławia poprzez scentralizowanie punktów obsługi klienta oraz wymianę urządzeń w COM-ach i COP-ach. Wymienione zostaną wszystkie automaty biletowe, wyświetlacze stanowiskowe, system nagłośnienia, przygotowana zostanie aplikacja oraz urządzenia dla pracowników w celu efektywniejszego zarządzania systemem.

Wprowadzone zostaną wyświetlacze multimedialne na których będzie istniała możliwość prezentacji dodatkowych informacji m.in. dotyczące zdarzeń/wydarzeń w mieście, informacje o czasie odjazdu tramwajów, itp. Automaty biletowe konstrukcyjnie przystosowane będą do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Wyświetlany będzie na ekranie biletomatu filmu instruktażowy (w języku migowym) dla osób „głuchoniemych”. Automaty będą dostępne w dwóch dodatkowych językach, tj. języku angielskim i ukraińskim. Automaty będą również dostosowane do drukowania na bilecie ankiet, kodów QR, itp.

Link do przetargu: http://www.bip.cui.wroclaw.pl/?app=przetargi.

Oferty na wykonanie będzie można składać do 3 czerwca 2019 r. 

Odpowiedzialny:

Centrum Usług Informatycznych

Dagmara Zabolska

tel. 71 777 90 92
dagmara.zabolska@cui.wroclaw.pl

2

Uruchomię punkty ładowania dla inwalidzkich wózków elektrycznych w miejscach użyteczności publicznej

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Innowacje i przedsiębiorczość

Opis Zadania

Uruchomiliśmy punkty ładowania wózków inwalidzkich w miejscach użyteczności publicznej. 

Poniżej lista adresów punktów:

Ratusz: Sukiennice 9

Urząd Miejski Wrocławia: pl. Nowy Targ

Urząd Miejski Wrocławia: ul. Bogusławskiego 8

Regulamin użytkowania

 

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Wrocław Bez Barier
tel. 71 777 89 61
bwb@um.wroc.pl

1

Rozwinę współpracę w ramach metropolii wrocławskiej

 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
 • Innowacje i przedsiębiorczość

Opis Zadania

Współpraca w ramach metropolii wrocławskiej pozwoli wszystkim zaangażowanym podmiotom sprawniej zadbać o czyste powietrze, poprawić komunikację, wspierać realizację projektów międzygminnych.

 

Aktualności