Zadania kwartalne kwiecień – czerwiec '19

Przedstawiam kolejne zadania, które zrealizuję w tym kwartale, czyli do końca czerwca 2019 r. Wśród nich znajdują się między innymi: wprowadzenie standardów ochrony drzew przy działaniach inwestycyjnych, usprawnienie działań związanych z walką o czystsze powietrze w ramach programu Kawka Plus, więcej przyjaznych miejsc użyteczności publicznej. Rozpocznę także realizację pierwszego pakietu remontów wrocławskich torowisk. Chcę, przykładem ostatnich prac na 100 dni, w takim kwartalnym trybie informować o realizacji miejskich przedsięwzięć oraz mojego programu. 
 
Te kilkadziesiąt zadań to zaledwie ułamek naszej pracy w urzędzie, cały czas mój zespół realizuje bieżące sprawy, ale także kontynuuje te zainicjowane w pierwszych 100 dniach mojej prezydentury. 
 
Bądźcie, proszę ze mną w tych wszystkich pracach. Jak dotychczas zgłaszajcie swoje uwagi, krytykujcie błędy, ale przede wszystkim włączcie się, proszę, w szukanie rozwiązań — niezmiennie twierdzę, że Wrocław to nasza wspólna sprawa.
 
 

Środowisko

1

Wprowadzę pilotaż programu dotacyjnego dla mieszkańców „Złap deszcz”

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Wprowadzę pilotaż programu dotacyjnego dla mieszkańców „Złap deszcz”

Opis Zadania

Pilotażowy program dotacyjny "Złap deszcz" pomoże mieszkańcom Wrocławia efektywniej gospodarować wodą opadową na własnej posesji. Dzięki temu więcej gospodarstw zacznie wykorzystywać wodę opadową do celów gospodarczych, np. do podlewania własnych ogrodów, jednocześnie ograniczając zużycie wody pitnej. Projekt uchwały trafi na majową sesję Rady Miejskiej.

Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi i troska o zatrzymanie deszczu w miejscu jego opadu jest jednym z działań ujętych w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu.

Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo tutaj

2

Zwiększę częstotliwość letniego oczyszczania miasta

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Zwiększę częstotliwość letniego oczyszczania miasta

Opis Zadania

Dwa razy więcej dróg, czterokrotnie częstsze mycie mechaniczne i zamiatanie. Decyzją Prezydenta Wrocławia zmieniły się zasady letniego oczyszczania miasta. W tym sezonie po raz pierwszy wyjedzie też na wrocławskie ulice w pełni elektryczna zamiatarka.

Zmiana harmonogramu oczyszczania miasta latem wynika głównie z troski o lepszą jakość powietrza. Pył, który leży na ulicach, unosząc się po przejeżdżających samochodach lub po prostu od wiatru, wpływa na komfort oddychania. Stałym oczyszczaniem we Wrocławiu objęte są również przystanki, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, trasy rowerowe, parkingi, przejścia podziemne, zieleńce, torowiska i pętle.

 

Aktualności

3

Rozpocznę pracę nad zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej, Hallera i Racławickiej we Wrocławiu

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Rozpocznę pracę nad zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej, Hallera i Racławickiej we Wrocławiu

Opis Zadania

Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej, Hallera i Racławickiej rozpoczniemy od zlecenia opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji. Ma ona objąć m.in. budowę ciągów pieszych, placu zabaw, oświetlenia, montaż elementów małej architektury - ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, a także urządzenie zieleni oraz nasadzenie drzew i krzewów.

4

Uruchomię kampanię "Wrocław nie marnuje" wpisującą się w nurt "ZERO WASTE"

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Uruchomię kampanię "Wrocław nie marnuje" wpisującą się w nurt "ZERO WASTE"

Opis Zadania

W kampanii edukacyjno-informacyjnej zachęcimy właścicieli wrocławskich lokali gastronomicznych do eliminacji plastiku: słomek, sztućców, talerzy czy kubków. Będziemy wspierać działania propagujące korzystanie z osiedlowych pchlich targów i wyprzedaży garażowych.

Podczas kampanii będziemy głośno mówić o korzyściach wynikających z prowadzenia zbiórek i selektywnej segregacji odpadów, by dążyć do ograniczania generowanych przez nas odpadów, szczególnie tych szkodliwych dla środowiska.

Aktualności

5

Rozstrzygnę przetarg na „Zadanie inwestycyjne w ramach projektu Grow Green - zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk. Adaptacja do zmian klimatu – etap I”

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Rozstrzygnę przetarg na „Zadanie inwestycyjne w ramach projektu Grow Green - zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk. Adaptacja do zmian klimatu – etap I”

Opis Zadania

Dzięki projektowi Grow Green w miejskiej przestrzeni możemy tworzyć oazy zieleni, dające schronienie przed upałem, zapewniające cień i lokalne obniżenie temperatury, a także umożliwiające zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych. Wszystko po to, by zwiększyć odporność miasta na zmiany klimatu i poprawić jakość powietrza.

9 kwietnia Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na wykonanie zadania.

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj:

http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi/p_25_2019/index.html 

6

Wypracuję nowe rozwiązania w programie miejskim "Kawka Plus"

W kolejce
Zobacz szczegóły projektu Wypracuję nowe rozwiązania w programie miejskim "Kawka Plus"

Opis Zadania

Chcemy uprościć procedury uzyskania dotacji z programu Kawka Plus, by jak najwięcej osób zdecydowało się na likwidację pieców węglowych w swoich domach. W oparciu o doświadczenia zgromadzone w trakcie dotychczasowej realizacji programu, przygotujemy zmiany do obowiązującej uchwały.

7

Powołam koordynatora do spraw wymiany pieców

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu Powołam koordynatora do spraw wymiany pieców

Opis Zadania

Uchwała „antysmogowa” nakłada na mieszkańców Wrocławia obowiązek wymiany ogrzewania na ekologiczne. Do 2024 roku muszą zniknąć tzw. „kopciuchy”, które najbardziej zanieczyszczają powietrze. Natomiast od 2028 roku będzie można ogrzewać mieszkania wyłącznie piecami najwyższej klasy. Aby pomóc mieszkańcom w uzyskaniu wszelkich informacji i maksymalnie ułatwić im wymianę pieców, wyznaczę koordynatora odpowiedzialnego za te procesy.

8

Wdrożę kampanię informacyjną na temat dzikich zwierząt we Wrocławiu

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu Wdrożę kampanię informacyjną na temat dzikich zwierząt we Wrocławiu

Opis Zadania

Analiza setek interwencji zgłaszanych do urzędu świadczy o braku wiedzy z zakresu biologii i ekologii zwierząt. Mieszkańcy często kierują się stereotypami, oczekując całkowitego wyeliminowania stwarzanego przez nie zagrożenia. Wydamy folder informacyjny o zachowaniach dzikich zwierząt oraz ich roli w ekosystemie miejskim. Folder będzie zawierał wytyczne, jak postępować w sytuacji kontaktu z dzikim zwierzęciem lub w sytuacji wypadku komunikacyjnego z udziałem zwierzęcia.

9

Poszerzę obszar całorocznej, kompleksowej deratyzacji gminnych terenów w centrum Wrocławia o rejon Starego Miasta i Przedmieścia Oławskiego

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Poszerzę obszar całorocznej, kompleksowej deratyzacji gminnych terenów w centrum Wrocławia o rejon Starego Miasta i Przedmieścia Oławskiego

Opis Zadania

W 2018 roku wdrożono pilotażową usługę całorocznej, kompleksowej deratyzacji gminnych terenów zlokalizowanych w ścisłym centrum Wrocławia. Usługa ta przyniosła zadowalające efekty. W drugim kwartale 2019 roku obszar objęty deratyzacją zostanie poszerzony o rejon Starego Miasta i Przedmieścia Oławskiego (ul. Piłsudskiego, ul. Świdnicka, ul. Podwale, ul. Komuny Paryskiej, ul. Krasińskiego, ul. Traugutta, ul. Pułaskiego oraz ul. Małachowskiego) - szczegóły znajdziecie Państwo tutaj

10

Rozpocznę opracowanie koncepcji zagospodarowania Klinu Wojszyckiego

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu Rozpocznę opracowanie koncepcji zagospodarowania Klinu Wojszyckiego

Opis Zadania

Zielony Klin Wojszyce zaplanowano jako miejsce integracji, wypoczynku, rekreacji. Aby pozyskać teren pod Zielony Klin Wojszycki (Klin Południa Wrocławia) od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należy spełnić wszystkie wymogi stawiane przez KOWR, w tym opracowanie koncepcji zagospodarowania dla tego terenu.

12

Ogłoszę przetarg na realizację Swojczyckiego Parku "Czarna Woda"

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Ogłoszę przetarg na realizację Swojczyckiego Parku "Czarna Woda"

Opis Zadania

Teren porośnięty ściśle starodrzewem wymaga uporządkowania. W ramach środków WBO opracowana została dokumentacja projektowa na zagospodarowanie całego obszaru. W pierwszym etapie inwestycji zaplanowano prace porządkowe, budowę ścieżki edukacyjnej i kładki łączącej ścieżkę z ul. Ludową, a także nasadzenia nowych krzewów, bylin i pnączy oraz traw. Inwestycję przeprowadzi Zarząd Zieleni Miejskiej, przetarg ogłoszono 12 kwietnia 2019. 

Szczegółowy zakres przetargu

Społeczeństwo i rodzina

13

Uruchomię nowe gabinety dentystyczne w ramach programu profilaktyki dentystycznej w szkołach podstawowych

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Uruchomię nowe gabinety dentystyczne w ramach programu profilaktyki dentystycznej w szkołach podstawowych

Opis Zadania

Program polityki zdrowotnej będzie realizowany od czerwca 2019 roku w łącznie 10 szkołach podstawowych. Poniżej lista placówek, w których realizowany jest program mający na celu zapobieganie próchnicy zębów:

 1. Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Kleczkowskiej 2 
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Wieczysta 105 
 3. Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Szczęśliwa 28 
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Inflancka 13 
 5. Szkoła Podstawowa 97 (Zespół Szkół nr 7), ul. Pawłowa 15 
 6. Szkoła Podstawowa nr 83, ul. Boya –Żeleńskiego  32 
 7. Szkoła Podstawowa nr 85, ul. Traugutta 37 
 8. Zespół Szkół nr 6 /Szkoła Podstawowa Integracyjna 103 ul. Nowodworska 70 
 9. Szkoła Podstawowa nr 77, ul. Św. Jerzego 4 
 10. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1, ul. Zemska 16c 
14

Ogłoszę konkurs na realizację zadania pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia w wieku 65+”

W kolejce
Zobacz szczegóły projektu Ogłoszę konkurs na realizację zadania pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia w wieku 65+”

Opis Zadania

W czerwcu ogłoszony zostanie konkurs na realizację programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia w wieku powyżej 65 lat. Planujemy zaszczepić w każdym roku realizacji programu o tysiąc osób więcej niż w roku poprzednim (licząc od 5 tys. osób zaszczepionych w sezonie epidemiologicznym 2018 / 2019).

16

Udostępnię "Otwarty klub Seniora"

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu Udostępnię "Otwarty klub Seniora"

Opis Zadania

Idea Otwartego Klubu Seniora pozwoli także na realizację tego pomysłu w Centrach Aktywizacji Lokalnej i będzie ofertą dla tych osób, które nie chcą uczestniczyć w sformalizowanych strukturach tworzących Kluby Seniora (np. w Radach Osiedla, czy Organizacjach Pozarządowych).

17

Wyłonię wykonawcę budowy dwóch nowych Centrów Aktywności Lokalnej

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu Wyłonię wykonawcę budowy dwóch nowych Centrów Aktywności Lokalnej

Opis Zadania

Dwa nowe Centra Aktywności Lokalnej powstaną na osiedlach Księże i Karłowice-Różanka. To osiedla, które nie posiadają infrastruktury społeczno-kulturalnej. W CAL-ach będą przestrzenie wielofunkcyjne do organizacji imprez i wydarzeń dedykowanych mieszkańcom osiedla, swoje siedziby zyskają tam rady osiedli.
Centra pozwolą zintegrować wielopokoleniowe lokalne społeczności poprzez angażowanie mieszkańców w życie osiedla. Będą miejscami spotkań.

18

Wyposażę Rady Osiedla w sprzęt biurowy

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Wyposażę Rady Osiedla w sprzęt biurowy

Opis Zadania

W 2018 roku wyposażyliśmy Rady Osiedla w sprzęt komputerowy oraz internet (łącznie 96 urządzeń). Kontynuujemy doposażanie jednostek pomocniczych Wrocławia. W tym roku każda Rada otrzyma wysokiej jakości drukarki. Usprawni to ich pracę i wykonywanie działań statutowych.

Rady Osiedla zostały wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy. Proces doposażania Rad w drukarki i komputery zakończył się w kwietniu.

19

Wesprę organizację i wezmę udział w 3. edycji Kongresu Organizacji Pozarządowych

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Wesprę organizację i wezmę udział w 3. edycji Kongresu Organizacji Pozarządowych

Opis Zadania

W organizację 3. już edycji Kongresu, podobnie jak w poprzednich latach, zaangażowanych jest kilkanaście organizacji pozarządowych z Wrocławia. Udział w tym wydarzeniu wzięło ostatnio ponad 400 NGO. W tym roku tematem przewodnim wydarzenia będzie 30-lecie działania organizacji społecznych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w wolnej Polsce. Kongres odbędzie się 28 maja 2019 roku na terenie zajezdni przy ul. Legnickiej 65.

20

Powołam nowych członków Rad Społecznych przy Prezydencie Wrocławia

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Powołam nowych członków Rad Społecznych przy Prezydencie Wrocławia

Opis Zadania

Rady społeczne działają we Wrocławiu od kilku lat. Są – obok Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Mikrograntów, Programu Inicjatyw Lokalnych i innych projektów partycypacyjnych – jednym z narzędzi, dających mieszkańcom wpływ na rozwój miasta. Każda z nich reprezentuje konkretną grupę wrocławian, m.in.: seniorów, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, rowerzystów czy przedsiębiorców, a w ich gronie zasiadają przedstawiciele instytucji naukowych, badawczych, organizacji pozarządowych, aktywiści, radni miejscy oraz przedstawiciele prezydenta.

W kwietniu zostali powołani członkowie pięciu wrocławskich rad społecznych w zakresie przedsiębiorczości, mobilności, polityki rowerowej, ekologii i sportu.

W maju powołano kolejnych członków rad społecznych: Wrocławskiej Rady Kobiet, Wrocławskiej Rady Edukacji, Rady Społecznej przy Prezydencie Wrocławia oraz Rady ds. Rozwoju Społecznego.

Aktualności

21

Zwiększę środki na program "WROśnij we WROcław"

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu Zwiększę środki na program "WROśnij we WROcław"

Opis Zadania

WROśnij we WROcław to kontynuacja projektu, który został rozpoczęty w 2017 roku. W ramach poprzednich edycji posadzono 418 drzew. Tegoroczna wiosenna edycja cieszyła się ogromną popularnością wrocławian. Zapisy skończyły się w niecałą dobę i już 13 kwietnia w Parku Mamuta wrocławianie posadzą kolejnych 200 drzew, upamiętniając w ten sposób narodziny swoich dzieci. Wszyscy chętni, którzy nie zdążyli się zapisać, mają szansę w kolejnej edycji, którą zaplanowano na jesień 2019 roku.

22

Ogłoszę przetarg na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych we wskazanych lokalizacjach na terenie Wrocławia

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Ogłoszę przetarg na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych we wskazanych lokalizacjach na terenie Wrocławia

Opis Zadania

Nowe nasadzenia na wrocławskich osiedlach zaplanowano w 11 lokalizacjach. Łącznie zasadzone zostaną 242 drzewa oraz przesadzonych będzie 8 drzew.

Więcej szczegółów dotyczących inwestycji oraz ogłoszonego przetargu znajdziecie Państwo tutaj:

Transport i infrastruktura

23

Rozpocznę realizację pakietu zadań związanych z remontem torowisk

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu Rozpocznę realizację pakietu zadań związanych z remontem torowisk

Opis Zadania

W oparciu o audyt torowisk powstał harmonogram, który pozwoli na rozpoczęcie pierwszych prac remontowych w sposób skoordynowany. Zapewni on sprawne oraz maksymalnie funkcjonalne poprowadzenie objazdów i komunikacji zastępczej. 

ZDiUM znalazł już wykonawców w przetargach na remont torowisk na pl. Legionów oraz na ul. Ślężnej. Prace mają zakończyć się jeszcze w wakacje. Trwa również postępowanie na naprawę nawierzchni z płyty węgierskiej na Podwalu. Na czerwiec planowane są naprawy torowe na ul. Trzebnickiej.

Aktualności

24

Przedstawię pakiet usprawnień informacji pasażerskiej na przystankach

W kolejce
Zobacz szczegóły projektu Przedstawię pakiet usprawnień informacji pasażerskiej na przystankach

Opis Zadania

Informacje dla pasażerów na przystankach wymagają uaktualnienia i uporządkowania w zakresie komunikowania treści i formy przekazu. Ma być ona przejrzysta i ułatwiać korzystanie z komunikacji miejskiej.
Analizowany pakiet usprawnień dotyczy zarówno działań możliwych do wdrożenia jeszcze w tym roku, jak i propozycji zmian możliwych do realizacji w dalszej perspektywie, tj. w latach następnych.

25

Przedstawię raport z konsultacji społecznych dot. koncepcji Promenady Krzyckiej

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu Przedstawię raport z konsultacji społecznych dot. koncepcji Promenady Krzyckiej

Opis Zadania

Projekt koncepcji Promenady Krzyckiej, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, został poddany konsultacjom społecznym w lutym 2019 r. Zakończono zbieranie uwag i opinii po spotkaniu prezentacyjnym dla zainteresowanych mieszkańców. Trwają prace nad Raportem zawierającym wnioski z konsultacji. Wydział Partycypacji Społecznej gotowy raport przedstawi na stronie Wrocław Rozmawia.

Przestrzeń

29

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Jagodna

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Jagodna

Opis Zadania

Stworzenie wytycznych przestrzennych ma na celu wzmacnianie kompleksowości osiedla i tworzenie jego autonomii. Szczególny nacisk położony będzie na współpracę z mieszkańcami, radami osiedla i przedsiębiorcami. Wyposażymy osiedla w obszary zielone, tereny usługowe, przestrzenie publiczne, w tym lokalne centra, a także powiązania lokalne, umożliwiające swobodne poruszanie się pieszo pomiędzy domem a skupiskami usług, terenami zieleni i przystankami komunikacji zbiorowej.

30

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Maślic Małych

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Maślic Małych

Opis Zadania

Stworzenie wytycznych przestrzennych ma na celu wzmacnianie kompleksowości osiedla i tworzenie jego autonomii. Szczególny nacisk położony będzie na współpracę z mieszkańcami, radami osiedla i przedsiębiorcami. Wyposażymy osiedla w obszary zielone, tereny usługowe, przestrzenie publiczne, w tym lokalne centra, a także powiązania lokalne, umożliwiające swobodne poruszanie się pieszo pomiędzy domem a skupiskami usług, terenami zieleni i przystankami komunikacji zbiorowej.

31

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Jerzmanowa i Jarnołtowa

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Jerzmanowa i Jarnołtowa

Opis Zadania

Stworzenie wytycznych przestrzennych ma na celu wzmacnianie kompleksowości osiedla i tworzenie jego autonomii. Szczególny nacisk położony będzie na współpracę z mieszkańcami, radami osiedla i przedsiębiorcami. Wyposażymy osiedla w obszary zielone, tereny usługowe, przestrzenie publiczne, w tym lokalne centra, a także powiązania lokalne, umożliwiające swobodne poruszanie się pieszo pomiędzy domem a skupiskami usług, terenami zieleni i przystankami komunikacji zbiorowej.

32

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Śródmieścia Południowego

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Śródmieścia Południowego

Opis Zadania

Stworzenie wytycznych przestrzennych ma na celu wzmacnianie kompleksowości osiedla i tworzenie jego autonomii. Szczególny nacisk położony będzie na współpracę z mieszkańcami, radami osiedla i przedsiębiorcami. Zakres? Wyposażenie osiedli w obszary zielone, tereny usługowe, przestrzenie publiczne, w tym lokalne centra, a także powiązania lokalne, umożliwiające swobodne poruszanie się pieszo pomiędzy domem a skupiskami usług, terenami zieleni i przystankami komunikacji zbiorowej.

33

Przedstawię Raport o stanie Wrocławia

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Przedstawię Raport o stanie Wrocławia

Opis Zadania

Zgodnie z nowym obowiązkiem, wynikającym z "Ustawy o samorządzie gminnym" przygotuję, a podczas sesji absolutoryjnej przedstawię Radzie Miejskiej raport o stanie Wrocławia. 

Raport został zaprezentowany podczas X sesji Rady Miejskiej Wrocławia 13 czerwca 2019 roku. Więcej informacji na temat raportu znajdziecie Państwo tutaj

35

Przygotuję przestrzeń pod targowisko na terenie po dawnym V LO przy ul. Grochowej

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Przygotuję przestrzeń pod targowisko na terenie po dawnym V LO przy ul. Grochowej

Opis Zadania

Uruchomimy bazarek targowy przy ul. Grochowej (dawny teren V LO, po boisku szkolnym) jako miejsce spotkań lokalnej społeczności.

Zagospodarowaliśmy teren poprzez m.in.: rozbiórkę istniejących utwardzeń nawierzchni, fragmentów ogrodzenia terenu i wyposażenia sportowego. Wykarczowaliśmy również pozostałości po wycince pni drzew. Utwardziliśmy teren oraz wyremontowaliśmy nawierzchnię asfaltowej.

W ramach prac związanych z zazielenianiem miejsca, dokonaliśmy m.in.: przesadzenia młodych drzew pozostających w kolizji z planowanym zjazdem. Posadziliśmy trawniki oraz nasadziliśmy krzewy. Stworzyliśmy również zjazd na teren z ulicy Jemiołowej.

Utworzyliśmy wewnętrzne instalacje terenowe: wodociągowe, sanitarne oraz elektroenergetyczne. Inwestycja zakładała także wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnej sanitarnej, elektroenergetycznego, montaż elementów małej architektury.

Postawiliśmy śmietniki oraz wygospodarowaliśmy miejsca przeznaczone do ustawienia systemowego modułu kontenerowego WC. Cały teren odgrodziliśmy.

Aktualności

Edukacja i kultura

36

Będę kontynuował wdrażanie postanowień strategii Kultura - Obecna!

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu Będę kontynuował wdrażanie postanowień strategii Kultura - Obecna!

Opis Zadania

Realizując postanowienia strategii „Kultura – Obecna!” chciałbym zachęcić wrocławianki i wrocławian do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i edukacyjnym miasta. Wdrożone postanowienia mają przyczynić się m.in.: do wsparcia czytelnictwa we Wrocławiu, a także jeszcze większego angażowania się wrocławianek i wrocławian w życie kulturalne miasta.

Wydarzenia w kwietniu:

1 kwietnia – otwarcie Wrocławskiego Teatru Współczesnego

4-6 kwietnia - Wrocławski Festiwal Podróżniczy Równoleżnik Zero – VIII edycja

7-8 kwietnia - Żywa Biblioteka 2019

26-27 kwietnia - Intensywnie Literacki Weekend w Famie

27 kwietnia - Literacki Quiz pod hasłem „Kto czyta, żyje podwójnie”

Więcej wydarzeń: www.wroclaw.pl

37

Przygotuję program lekcji i zajęć poza szkołą dla wrocławskiej młodzieży w zakresie edukacji samorządowej

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Przygotuję program lekcji i zajęć poza szkołą dla wrocławskiej młodzieży w zakresie edukacji samorządowej

Opis Zadania

Przygotowaliśmy cykl spotkań uczniów wrocławskich szkół z radnymi Rady Miejskiej Wrocławia. Spotkania odbywają się w piątki o godz. 12. Projekt zakłada organizację 10 spotkań, podczas których zaproszeni goście zwiedzą Stary Ratusz, poznając tam historię wrocławskiego samorządu, a następnie w sali sesyjnej z udziałem radnego Rady Miejskiej odbędą rozmowę o bieżących sprawach Wrocławia.

Przykładowy harmonogram spotkania:

 1. Spotkanie w Ratuszu – zwiedzanie z przewodnikiem.
 2. Przejście do Sali Sesyjnej (krótka opowieść pracownika Zajezdni o historii Miasta - miejsca).
 3. Wystąpienie Radnego – omówienie roli Rady Miejskiej w życiu miasta.
 4. Głosowanie nad przykładowym projektem uchwały.
 5. Krótkie wystąpienie przedstawiciela Młodzieżowej Rady Wrocławia.

Uczniowie otrzymują pakiet promocyjny (notes, długopis  i krasnala Rajcusia).

 

38

Przygotuję program lekcji i zajęć poza szkołą dla wrocławskiej młodzieży w zakresie edukacji prawnej

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu Przygotuję program lekcji i zajęć poza szkołą dla wrocławskiej młodzieży w zakresie edukacji prawnej

Opis Zadania

Edukacja prawna jest elementem budowania świadomości obywatelskiej. Bardzo ważne jest tutaj odpowiednie edukowanie najmłodszych, bo to oni w przyszłości będą tworzyli nasze społeczeństwo. Dlatego przygotuję program lekcji z obszaru edukacji prawnej i zawiążę współpracę z Okręgową Radą Adwokacką oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu. Po to, by każdy młody człowiek mógł skorzystać z wiedzy praktyków.

39

Przygotuję program edukacyjny i informacyjny promujący działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu Przygotuję program edukacyjny i informacyjny promujący działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Opis Zadania

Chcemy, by we Wrocławiu były przestrzegane dobre praktyki konsumenckie. Będziemy zwiększali świadomość o działaniach i możliwościach współpracy z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów, dzięki wdrożeniu programu edukacyjnego i informacyjnego.

W efekcie poszczególne grupy konsumenckie (nauczyciele, uczniowie, seniorzy, mieszkańcy wrocławskich osiedli przy współpracy z RO) będą miały okazję spotkać się z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów lub przedstawicielem Biura MRK. Dodatkowo, na oficjalnym portalu Wrocławia (wrocław.pl), uruchomimy dedykowaną mieszkańcom zakładkę, związaną z pracami MRK.

40

Wprowadzę program edukacji młodzieży na rzecz otwartości "Jewish Heritage Network"

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu Wprowadzę program edukacji młodzieży na rzecz otwartości "Jewish Heritage Network"

Opis Zadania

Program edukacji „Jewish Heritage Network” jest jednym z elementów działania na rzecz otwartości, wielokulturowości i tolerancji. To projekt w ramach programu Europa dla Obywateli, w którym sześć miast europejskich będzie wymieniać się doświadczeniami w zakresie zagospodarowania dziedzictwa żydowskiego. Program będzie realizowany na przełomie 2019 i 2020 roku i zakończy się seminarium tematycznym we Wrocławiu („Zaangażowanie społeczności lokalnej”).

Więcej informacji>>

41

Będę wspierał system kształcenia i szkolenia zawodowego

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Będę wspierał system kształcenia i szkolenia zawodowego

Opis Zadania

Złożyliśmy cztery wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dla szkół zawodowych.

Dofinansowanie ma na celu podnoszenie kwalifikacji w obszarze kształcenia zawodowego dla uczniów i kadry nauczycielskiej, a także wyposażenie specjalistycznych pracowni w szkołach uczestniczących w projekcie, co wzbogaci i uatrakcyjni ofertę kształcenia zawodowego szkół uczestniczących w projekcie. Chcemy także dostosować kształcenia i szkolenia w zawodach do obecnych realiów rynku pracy, również we współpracy z uczelniami.

42

Otworzę Centrum Sztuk Performatywnych "Piekarnia" po renowacji

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Otworzę Centrum Sztuk Performatywnych "Piekarnia" po renowacji

Opis Zadania

Odrestaurowaliśmy dawną piekarnię garnizonową przy ul. Księcia Witolda, wyposażając ją m.in. w wielofunkcyjną salę teatralną. Nowa przestrzeń kultury będzie miejscem spotkań i twórczości teatrów nurtu off  pod nazwą Centrum Sztuk Performatywnych „Piekarnia”.

Aktualności

43

Otworzę Wrocławski Teatr Współczesny po renowacji

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Otworzę Wrocławski Teatr Współczesny po renowacji

Opis Zadania

Wrocławski Teatr Współczesny otwarty ponownie dla publiczności po półrocznym remoncie i przebudowie. Zmiany w przypadku Współczesnego, miejskiej instytucji kultury, były możliwe dzięki środkom unijnym (5 561 255 zł), ale pokaźny wkład finansowy w te prace wniosło Miasto, dotując je kwotą 9 706 000 zł (w tym znalazły się dodatkowe środki w wysokości 3 200 000 zł).

Aktualności

44

Uruchomię program "Być przedsiębiorczym - lekcje inspirujące" w szkołach ponadpodstawowych

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu Uruchomię program "Być przedsiębiorczym - lekcje inspirujące" w szkołach ponadpodstawowych

Opis Zadania

Będziemy wspierać inicjatywy łączące edukację z rozwojem zawodowym ucznia, by ułatwiać młodym ludziom start na rynku pracy. Projekt „Być przedsiębiorczym” stworzy możliwość zorganizowania w szkole spotkania/lekcji z mentorem - osobą przedsiębiorczą, prowadzącą własny biznes, stowarzyszenie, fundację lub inną aktywność, w której osiągnięty został sukces.
Do projektu w charakterze mentorów zaprosiliśmy 15 osób, reprezentujących różne branże. Ich profile zostaną zamieszczone w osobnej zakładce Programu Edukacja przedsiębiorczości na stronie wroclaw.pl. Na podstawie opisów osób nauczyciel będzie dokonywał wyboru mentora, którego zaprosi do szkoły na spotkanie z klasą. Spotkania będą odbywać się w małych grupach, tj. w relacji: jeden mentor - jedna klasa - jedna godzina lekcyjna. Wśród mentorów znajdują się m.in.: dr Łukasz Srokowski, Aldona Kucner, Janusz Krzeszowski, Maja Zabokrzycka, Wojciech Wodo i Ewa Rogoż. Wkrótce ruszy promocja wraz z realizacją tego programu, który przewidziany jest do grudnia, uwzględniając zapotrzebowanie szkół.

Sport i rekreacja

45

Usprawnię infrastrukturę sportowo - rekreacyjną boiska przy ul. Wiaduktowej

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Usprawnię infrastrukturę sportowo - rekreacyjną boiska przy ul. Wiaduktowej

Opis Zadania

Młodzieżowe Centrum Sportu poprawi zagospodarowanie boiska przy ul. Wiaduktowej służącego jako obiekt sportowy oraz rekreacyjny. Pojawią się chodniki wokół boiska, nowe wiaty dla zawodników, trybuna. Kluby sportowe oraz dzieci i młodzież na co dzień korzystająca z tego obiektu zyska bardziej komfortowe miejsce rekreacji. 

Realizacja zadania została podzielona na kilka etapów. W pierwszym ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę prac na boisku. Link do przetargu znajdziecie Państwo tutaj

46

Usprawnię infrastrukturę sportowo - rekreacyjną boiska przy ul. Kominiarskiej

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Usprawnię infrastrukturę sportowo - rekreacyjną boiska przy ul. Kominiarskiej

Opis Zadania

Położony przy ulicy Kominiarskiej obiekt zostanie wyposażony w elementy umożliwiające bardziej komfortowe korzystanie z boiska: nowe wiaty dla zawodników, trybunę i chodniki wokół placu gry. Przeprowadzona zostanie także korekta piłkochwytów.

Boisko wyposażono w nową infrastrukturę. Prace zakończyły się w kwietniu 2019 r. 

47

Poprawię zaplecze szatniowo - sanitarne kompleksu "Oławka" i "Sztabowa"

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Poprawię zaplecze szatniowo - sanitarne kompleksu "Oławka" i "Sztabowa"

Opis Zadania

Remont i przebudowa pomieszczeń szatniowych przy boisku przy ul. Sztabowej oraz remont pomieszczenia natryskowego w kompleksie sportowym „Oławka” przy ul. Na Niskich Łąkach poprawią komfort korzystania z obiektów. 

Przed sezonem zostały odświeżone i pomalowane pomieszczenia szatniowe, remont w pomieszczeniach natryskowych został zakończony, wszystkie prace odebrano. Obiekt jest gotowy. Zadanie wykonane.

49

Przedstawię koncepcję i założenia programu "Tanie Granie"

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Przedstawię koncepcję i założenia programu "Tanie Granie"

Opis Zadania

Program przewiduje umożliwienie klubom, których seniorskie drużyny występują w najwyższych klasach rozgrywkowych najpopularniejszych dyscyplin sportowych, rozgrywanie swoich meczów w hali Orbita bez konieczności ponoszenia opłat za jej wynajęcie. Do programu kwalifikowane będą w pierwszej kolejności te kluby, które są w stanie gromadzić największą publiczność na meczach.

Bezpieczeństwo

50

We współpracy ze Strażą Miejską będę prowadził działania edukacyjne z przeciwdziałania mowie nienawiści

W trakcie
Zobacz szczegóły projektu We współpracy ze Strażą Miejską będę prowadził działania edukacyjne z przeciwdziałania mowie nienawiści

Opis Zadania

Będziemy kontynuować program "STOP MOWIE NIENAWIŚCI - PATRZ SERCEM", realizowany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia. Program przewiduje spotkania z młodzieżą, które odbywają się w placówkach sieci MULTIKINO. Podczas spotkań, Strażnicy poruszą tematy związane z mową nienawiści, dyskryminacją oraz aspektami prawnymi przejawów nietolerancji. W kwietniu 2019 roku zaplanowano dwa spotkania. Dokładny harmonogram spotkań jest ustalany z placówkami edukacyjnymi, Strażą Miejską oraz Multikinem.

52

Zwiększę liczbę patroli w miejscach, w których mieszkańcy najczesniej zgłaszają konieczność interwencji

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Zwiększę liczbę patroli w miejscach, w których mieszkańcy najczesniej zgłaszają konieczność interwencji

Opis Zadania

W II kwartale Straż Miejska Wrocławia zwiększy liczbę swoich patroli na następujących ulicach: Kotlarska, Świętego Antoniego, Komandorska, Zielińskiego, Gwiaździsta i Włodkowica, czyli w miejscach, w których dochodzi do największej liczby zdarzeń skutkujących obniżeniem społecznego poczucia bezpieczeństwa. 

Straż miejska zwiększyła patrole we wskazanych miejscach, w których mieszkańcy zgłaszali potrzebę patrolowania ze względów bezpieczeństwa o 20%. 

Innowacje i przedsiębiorczość

54

Ogłoszę przetarg na nowy "system kolejkowy" w urzędzie miasta

Wykonane
Zobacz szczegóły projektu Ogłoszę przetarg na nowy "system kolejkowy" w urzędzie miasta

Opis Zadania

Biuro SmartCity i Zarządzania Projektami ogłosiło przetarg na tzw. "System kolejkowy" w Urzędzie Miasta.

Głównym celem tego projektu jest podniesienie jakości usług dla mieszkańców Wrocławia poprzez scentralizowanie punktów obsługi klienta oraz wymianę urządzeń w COM-ach i COP-ach. Wymienione zostaną wszystkie automaty biletowe, wyświetlacze stanowiskowe, system nagłośnienia, przygotowana zostanie aplikacja oraz urządzenia dla pracowników w celu efektywniejszego zarządzania systemem.

Wprowadzone zostaną wyświetlacze multimedialne na których będzie istniała możliwość prezentacji dodatkowych informacji m.in. dotyczące zdarzeń/wydarzeń w mieście, informacje o czasie odjazdu tramwajów, itp. Automaty biletowe konstrukcyjnie przystosowane będą do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Wyświetlany będzie na ekranie biletomatu filmu instruktażowy (w języku migowym) dla osób „głuchoniemych”. Automaty będą dostępne w dwóch dodatkowych językach, tj. języku angielskim i ukraińskim. Automaty będą również dostosowane do drukowania na bilecie ankiet, kodów QR, itp.

Link do przetargu: http://www.bip.cui.wroclaw.pl/?app=przetargi.

Oferty na wykonanie będzie można składać do 3 czerwca 2019 r. 

Środowisko

1

Wprowadzę pilotaż programu dotacyjnego dla mieszkańców „Złap deszcz”

Zobacz szczegóły projektu Wprowadzę pilotaż programu dotacyjnego dla mieszkańców „Złap deszcz”

Opis Zadania

Pilotażowy program dotacyjny "Złap deszcz" pomoże mieszkańcom Wrocławia efektywniej gospodarować wodą opadową na własnej posesji. Dzięki temu więcej gospodarstw zacznie wykorzystywać wodę opadową do celów gospodarczych, np. do podlewania własnych ogrodów, jednocześnie ograniczając zużycie wody pitnej. Projekt uchwały trafi na majową sesję Rady Miejskiej.

Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi i troska o zatrzymanie deszczu w miejscu jego opadu jest jednym z działań ujętych w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu.

Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo tutaj

2

Zwiększę częstotliwość letniego oczyszczania miasta

Zobacz szczegóły projektu Zwiększę częstotliwość letniego oczyszczania miasta

Opis Zadania

Dwa razy więcej dróg, czterokrotnie częstsze mycie mechaniczne i zamiatanie. Decyzją Prezydenta Wrocławia zmieniły się zasady letniego oczyszczania miasta. W tym sezonie po raz pierwszy wyjedzie też na wrocławskie ulice w pełni elektryczna zamiatarka.

Zmiana harmonogramu oczyszczania miasta latem wynika głównie z troski o lepszą jakość powietrza. Pył, który leży na ulicach, unosząc się po przejeżdżających samochodach lub po prostu od wiatru, wpływa na komfort oddychania. Stałym oczyszczaniem we Wrocławiu objęte są również przystanki, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, trasy rowerowe, parkingi, przejścia podziemne, zieleńce, torowiska i pętle.

 

Aktualności

3

Rozpocznę pracę nad zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej, Hallera i Racławickiej we Wrocławiu

Zobacz szczegóły projektu Rozpocznę pracę nad zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej, Hallera i Racławickiej we Wrocławiu

Opis Zadania

Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej, Hallera i Racławickiej rozpoczniemy od zlecenia opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji. Ma ona objąć m.in. budowę ciągów pieszych, placu zabaw, oświetlenia, montaż elementów małej architektury - ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, a także urządzenie zieleni oraz nasadzenie drzew i krzewów.

4

Uruchomię kampanię "Wrocław nie marnuje" wpisującą się w nurt "ZERO WASTE"

Zobacz szczegóły projektu Uruchomię kampanię "Wrocław nie marnuje" wpisującą się w nurt "ZERO WASTE"

Opis Zadania

W kampanii edukacyjno-informacyjnej zachęcimy właścicieli wrocławskich lokali gastronomicznych do eliminacji plastiku: słomek, sztućców, talerzy czy kubków. Będziemy wspierać działania propagujące korzystanie z osiedlowych pchlich targów i wyprzedaży garażowych.

Podczas kampanii będziemy głośno mówić o korzyściach wynikających z prowadzenia zbiórek i selektywnej segregacji odpadów, by dążyć do ograniczania generowanych przez nas odpadów, szczególnie tych szkodliwych dla środowiska.

Aktualności

5

Rozstrzygnę przetarg na „Zadanie inwestycyjne w ramach projektu Grow Green - zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk. Adaptacja do zmian klimatu – etap I”

Zobacz szczegóły projektu Rozstrzygnę przetarg na „Zadanie inwestycyjne w ramach projektu Grow Green - zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk. Adaptacja do zmian klimatu – etap I”

Opis Zadania

Dzięki projektowi Grow Green w miejskiej przestrzeni możemy tworzyć oazy zieleni, dające schronienie przed upałem, zapewniające cień i lokalne obniżenie temperatury, a także umożliwiające zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych. Wszystko po to, by zwiększyć odporność miasta na zmiany klimatu i poprawić jakość powietrza.

9 kwietnia Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na wykonanie zadania.

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj:

http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi/p_25_2019/index.html 

6

Poszerzę obszar całorocznej, kompleksowej deratyzacji gminnych terenów w centrum Wrocławia o rejon Starego Miasta i Przedmieścia Oławskiego

Zobacz szczegóły projektu Poszerzę obszar całorocznej, kompleksowej deratyzacji gminnych terenów w centrum Wrocławia o rejon Starego Miasta i Przedmieścia Oławskiego

Opis Zadania

W 2018 roku wdrożono pilotażową usługę całorocznej, kompleksowej deratyzacji gminnych terenów zlokalizowanych w ścisłym centrum Wrocławia. Usługa ta przyniosła zadowalające efekty. W drugim kwartale 2019 roku obszar objęty deratyzacją zostanie poszerzony o rejon Starego Miasta i Przedmieścia Oławskiego (ul. Piłsudskiego, ul. Świdnicka, ul. Podwale, ul. Komuny Paryskiej, ul. Krasińskiego, ul. Traugutta, ul. Pułaskiego oraz ul. Małachowskiego) - szczegóły znajdziecie Państwo tutaj

7

Ogłoszę przetarg na realizację Swojczyckiego Parku "Czarna Woda"

Zobacz szczegóły projektu Ogłoszę przetarg na realizację Swojczyckiego Parku "Czarna Woda"

Opis Zadania

Teren porośnięty ściśle starodrzewem wymaga uporządkowania. W ramach środków WBO opracowana została dokumentacja projektowa na zagospodarowanie całego obszaru. W pierwszym etapie inwestycji zaplanowano prace porządkowe, budowę ścieżki edukacyjnej i kładki łączącej ścieżkę z ul. Ludową, a także nasadzenia nowych krzewów, bylin i pnączy oraz traw. Inwestycję przeprowadzi Zarząd Zieleni Miejskiej, przetarg ogłoszono 12 kwietnia 2019. 

Szczegółowy zakres przetargu

Społeczeństwo i rodzina

8

Uruchomię nowe gabinety dentystyczne w ramach programu profilaktyki dentystycznej w szkołach podstawowych

Zobacz szczegóły projektu Uruchomię nowe gabinety dentystyczne w ramach programu profilaktyki dentystycznej w szkołach podstawowych

Opis Zadania

Program polityki zdrowotnej będzie realizowany od czerwca 2019 roku w łącznie 10 szkołach podstawowych. Poniżej lista placówek, w których realizowany jest program mający na celu zapobieganie próchnicy zębów:

 1. Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Kleczkowskiej 2 
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Wieczysta 105 
 3. Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Szczęśliwa 28 
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Inflancka 13 
 5. Szkoła Podstawowa 97 (Zespół Szkół nr 7), ul. Pawłowa 15 
 6. Szkoła Podstawowa nr 83, ul. Boya –Żeleńskiego  32 
 7. Szkoła Podstawowa nr 85, ul. Traugutta 37 
 8. Zespół Szkół nr 6 /Szkoła Podstawowa Integracyjna 103 ul. Nowodworska 70 
 9. Szkoła Podstawowa nr 77, ul. Św. Jerzego 4 
 10. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1, ul. Zemska 16c 

Opis Zadania

W 2018 roku wyposażyliśmy Rady Osiedla w sprzęt komputerowy oraz internet (łącznie 96 urządzeń). Kontynuujemy doposażanie jednostek pomocniczych Wrocławia. W tym roku każda Rada otrzyma wysokiej jakości drukarki. Usprawni to ich pracę i wykonywanie działań statutowych.

Rady Osiedla zostały wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy. Proces doposażania Rad w drukarki i komputery zakończył się w kwietniu.

10

Wesprę organizację i wezmę udział w 3. edycji Kongresu Organizacji Pozarządowych

Zobacz szczegóły projektu Wesprę organizację i wezmę udział w 3. edycji Kongresu Organizacji Pozarządowych

Opis Zadania

W organizację 3. już edycji Kongresu, podobnie jak w poprzednich latach, zaangażowanych jest kilkanaście organizacji pozarządowych z Wrocławia. Udział w tym wydarzeniu wzięło ostatnio ponad 400 NGO. W tym roku tematem przewodnim wydarzenia będzie 30-lecie działania organizacji społecznych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w wolnej Polsce. Kongres odbędzie się 28 maja 2019 roku na terenie zajezdni przy ul. Legnickiej 65.

11

Powołam nowych członków Rad Społecznych przy Prezydencie Wrocławia

Zobacz szczegóły projektu Powołam nowych członków Rad Społecznych przy Prezydencie Wrocławia

Opis Zadania

Rady społeczne działają we Wrocławiu od kilku lat. Są – obok Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Mikrograntów, Programu Inicjatyw Lokalnych i innych projektów partycypacyjnych – jednym z narzędzi, dających mieszkańcom wpływ na rozwój miasta. Każda z nich reprezentuje konkretną grupę wrocławian, m.in.: seniorów, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, rowerzystów czy przedsiębiorców, a w ich gronie zasiadają przedstawiciele instytucji naukowych, badawczych, organizacji pozarządowych, aktywiści, radni miejscy oraz przedstawiciele prezydenta.

W kwietniu zostali powołani członkowie pięciu wrocławskich rad społecznych w zakresie przedsiębiorczości, mobilności, polityki rowerowej, ekologii i sportu.

W maju powołano kolejnych członków rad społecznych: Wrocławskiej Rady Kobiet, Wrocławskiej Rady Edukacji, Rady Społecznej przy Prezydencie Wrocławia oraz Rady ds. Rozwoju Społecznego.

Aktualności

12

Ogłoszę przetarg na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych we wskazanych lokalizacjach na terenie Wrocławia

Zobacz szczegóły projektu Ogłoszę przetarg na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych we wskazanych lokalizacjach na terenie Wrocławia

Opis Zadania

Nowe nasadzenia na wrocławskich osiedlach zaplanowano w 11 lokalizacjach. Łącznie zasadzone zostaną 242 drzewa oraz przesadzonych będzie 8 drzew.

Więcej szczegółów dotyczących inwestycji oraz ogłoszonego przetargu znajdziecie Państwo tutaj:

Transport i infrastruktura

Przestrzeń

Opis Zadania

Zgodnie z nowym obowiązkiem, wynikającym z "Ustawy o samorządzie gminnym" przygotuję, a podczas sesji absolutoryjnej przedstawię Radzie Miejskiej raport o stanie Wrocławia. 

Raport został zaprezentowany podczas X sesji Rady Miejskiej Wrocławia 13 czerwca 2019 roku. Więcej informacji na temat raportu znajdziecie Państwo tutaj

17

Przygotuję przestrzeń pod targowisko na terenie po dawnym V LO przy ul. Grochowej

Zobacz szczegóły projektu Przygotuję przestrzeń pod targowisko na terenie po dawnym V LO przy ul. Grochowej

Opis Zadania

Uruchomimy bazarek targowy przy ul. Grochowej (dawny teren V LO, po boisku szkolnym) jako miejsce spotkań lokalnej społeczności.

Zagospodarowaliśmy teren poprzez m.in.: rozbiórkę istniejących utwardzeń nawierzchni, fragmentów ogrodzenia terenu i wyposażenia sportowego. Wykarczowaliśmy również pozostałości po wycince pni drzew. Utwardziliśmy teren oraz wyremontowaliśmy nawierzchnię asfaltowej.

W ramach prac związanych z zazielenianiem miejsca, dokonaliśmy m.in.: przesadzenia młodych drzew pozostających w kolizji z planowanym zjazdem. Posadziliśmy trawniki oraz nasadziliśmy krzewy. Stworzyliśmy również zjazd na teren z ulicy Jemiołowej.

Utworzyliśmy wewnętrzne instalacje terenowe: wodociągowe, sanitarne oraz elektroenergetyczne. Inwestycja zakładała także wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnej sanitarnej, elektroenergetycznego, montaż elementów małej architektury.

Postawiliśmy śmietniki oraz wygospodarowaliśmy miejsca przeznaczone do ustawienia systemowego modułu kontenerowego WC. Cały teren odgrodziliśmy.

Aktualności

Edukacja i kultura

18

Przygotuję program lekcji i zajęć poza szkołą dla wrocławskiej młodzieży w zakresie edukacji samorządowej

Zobacz szczegóły projektu Przygotuję program lekcji i zajęć poza szkołą dla wrocławskiej młodzieży w zakresie edukacji samorządowej

Opis Zadania

Przygotowaliśmy cykl spotkań uczniów wrocławskich szkół z radnymi Rady Miejskiej Wrocławia. Spotkania odbywają się w piątki o godz. 12. Projekt zakłada organizację 10 spotkań, podczas których zaproszeni goście zwiedzą Stary Ratusz, poznając tam historię wrocławskiego samorządu, a następnie w sali sesyjnej z udziałem radnego Rady Miejskiej odbędą rozmowę o bieżących sprawach Wrocławia.

Przykładowy harmonogram spotkania:

 1. Spotkanie w Ratuszu – zwiedzanie z przewodnikiem.
 2. Przejście do Sali Sesyjnej (krótka opowieść pracownika Zajezdni o historii Miasta - miejsca).
 3. Wystąpienie Radnego – omówienie roli Rady Miejskiej w życiu miasta.
 4. Głosowanie nad przykładowym projektem uchwały.
 5. Krótkie wystąpienie przedstawiciela Młodzieżowej Rady Wrocławia.

Uczniowie otrzymują pakiet promocyjny (notes, długopis  i krasnala Rajcusia).

 

19

Będę wspierał system kształcenia i szkolenia zawodowego

Zobacz szczegóły projektu Będę wspierał system kształcenia i szkolenia zawodowego

Opis Zadania

Złożyliśmy cztery wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dla szkół zawodowych.

Dofinansowanie ma na celu podnoszenie kwalifikacji w obszarze kształcenia zawodowego dla uczniów i kadry nauczycielskiej, a także wyposażenie specjalistycznych pracowni w szkołach uczestniczących w projekcie, co wzbogaci i uatrakcyjni ofertę kształcenia zawodowego szkół uczestniczących w projekcie. Chcemy także dostosować kształcenia i szkolenia w zawodach do obecnych realiów rynku pracy, również we współpracy z uczelniami.

20

Otworzę Centrum Sztuk Performatywnych "Piekarnia" po renowacji

Zobacz szczegóły projektu Otworzę Centrum Sztuk Performatywnych "Piekarnia" po renowacji

Opis Zadania

Odrestaurowaliśmy dawną piekarnię garnizonową przy ul. Księcia Witolda, wyposażając ją m.in. w wielofunkcyjną salę teatralną. Nowa przestrzeń kultury będzie miejscem spotkań i twórczości teatrów nurtu off  pod nazwą Centrum Sztuk Performatywnych „Piekarnia”.

Aktualności

21

Otworzę Wrocławski Teatr Współczesny po renowacji

Zobacz szczegóły projektu Otworzę Wrocławski Teatr Współczesny po renowacji

Opis Zadania

Wrocławski Teatr Współczesny otwarty ponownie dla publiczności po półrocznym remoncie i przebudowie. Zmiany w przypadku Współczesnego, miejskiej instytucji kultury, były możliwe dzięki środkom unijnym (5 561 255 zł), ale pokaźny wkład finansowy w te prace wniosło Miasto, dotując je kwotą 9 706 000 zł (w tym znalazły się dodatkowe środki w wysokości 3 200 000 zł).

Aktualności

Sport i rekreacja

22

Usprawnię infrastrukturę sportowo - rekreacyjną boiska przy ul. Wiaduktowej

Zobacz szczegóły projektu Usprawnię infrastrukturę sportowo - rekreacyjną boiska przy ul. Wiaduktowej

Opis Zadania

Młodzieżowe Centrum Sportu poprawi zagospodarowanie boiska przy ul. Wiaduktowej służącego jako obiekt sportowy oraz rekreacyjny. Pojawią się chodniki wokół boiska, nowe wiaty dla zawodników, trybuna. Kluby sportowe oraz dzieci i młodzież na co dzień korzystająca z tego obiektu zyska bardziej komfortowe miejsce rekreacji. 

Realizacja zadania została podzielona na kilka etapów. W pierwszym ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę prac na boisku. Link do przetargu znajdziecie Państwo tutaj

23

Usprawnię infrastrukturę sportowo - rekreacyjną boiska przy ul. Kominiarskiej

Zobacz szczegóły projektu Usprawnię infrastrukturę sportowo - rekreacyjną boiska przy ul. Kominiarskiej

Opis Zadania

Położony przy ulicy Kominiarskiej obiekt zostanie wyposażony w elementy umożliwiające bardziej komfortowe korzystanie z boiska: nowe wiaty dla zawodników, trybunę i chodniki wokół placu gry. Przeprowadzona zostanie także korekta piłkochwytów.

Boisko wyposażono w nową infrastrukturę. Prace zakończyły się w kwietniu 2019 r. 

24

Poprawię zaplecze szatniowo - sanitarne kompleksu "Oławka" i "Sztabowa"

Zobacz szczegóły projektu Poprawię zaplecze szatniowo - sanitarne kompleksu "Oławka" i "Sztabowa"

Opis Zadania

Remont i przebudowa pomieszczeń szatniowych przy boisku przy ul. Sztabowej oraz remont pomieszczenia natryskowego w kompleksie sportowym „Oławka” przy ul. Na Niskich Łąkach poprawią komfort korzystania z obiektów. 

Przed sezonem zostały odświeżone i pomalowane pomieszczenia szatniowe, remont w pomieszczeniach natryskowych został zakończony, wszystkie prace odebrano. Obiekt jest gotowy. Zadanie wykonane.

26

Przedstawię koncepcję i założenia programu "Tanie Granie"

Zobacz szczegóły projektu Przedstawię koncepcję i założenia programu "Tanie Granie"

Opis Zadania

Program przewiduje umożliwienie klubom, których seniorskie drużyny występują w najwyższych klasach rozgrywkowych najpopularniejszych dyscyplin sportowych, rozgrywanie swoich meczów w hali Orbita bez konieczności ponoszenia opłat za jej wynajęcie. Do programu kwalifikowane będą w pierwszej kolejności te kluby, które są w stanie gromadzić największą publiczność na meczach.

Bezpieczeństwo

27

Zwiększę liczbę patroli w miejscach, w których mieszkańcy najczesniej zgłaszają konieczność interwencji

Zobacz szczegóły projektu Zwiększę liczbę patroli w miejscach, w których mieszkańcy najczesniej zgłaszają konieczność interwencji

Opis Zadania

W II kwartale Straż Miejska Wrocławia zwiększy liczbę swoich patroli na następujących ulicach: Kotlarska, Świętego Antoniego, Komandorska, Zielińskiego, Gwiaździsta i Włodkowica, czyli w miejscach, w których dochodzi do największej liczby zdarzeń skutkujących obniżeniem społecznego poczucia bezpieczeństwa. 

Straż miejska zwiększyła patrole we wskazanych miejscach, w których mieszkańcy zgłaszali potrzebę patrolowania ze względów bezpieczeństwa o 20%. 

Innowacje i przedsiębiorczość

29

Ogłoszę przetarg na nowy "system kolejkowy" w urzędzie miasta

Zobacz szczegóły projektu Ogłoszę przetarg na nowy "system kolejkowy" w urzędzie miasta

Opis Zadania

Biuro SmartCity i Zarządzania Projektami ogłosiło przetarg na tzw. "System kolejkowy" w Urzędzie Miasta.

Głównym celem tego projektu jest podniesienie jakości usług dla mieszkańców Wrocławia poprzez scentralizowanie punktów obsługi klienta oraz wymianę urządzeń w COM-ach i COP-ach. Wymienione zostaną wszystkie automaty biletowe, wyświetlacze stanowiskowe, system nagłośnienia, przygotowana zostanie aplikacja oraz urządzenia dla pracowników w celu efektywniejszego zarządzania systemem.

Wprowadzone zostaną wyświetlacze multimedialne na których będzie istniała możliwość prezentacji dodatkowych informacji m.in. dotyczące zdarzeń/wydarzeń w mieście, informacje o czasie odjazdu tramwajów, itp. Automaty biletowe konstrukcyjnie przystosowane będą do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Wyświetlany będzie na ekranie biletomatu filmu instruktażowy (w języku migowym) dla osób „głuchoniemych”. Automaty będą dostępne w dwóch dodatkowych językach, tj. języku angielskim i ukraińskim. Automaty będą również dostosowane do drukowania na bilecie ankiet, kodów QR, itp.

Link do przetargu: http://www.bip.cui.wroclaw.pl/?app=przetargi.

Oferty na wykonanie będzie można składać do 3 czerwca 2019 r. 

Środowisko

Opis Zadania

Uchwała „antysmogowa” nakłada na mieszkańców Wrocławia obowiązek wymiany ogrzewania na ekologiczne. Do 2024 roku muszą zniknąć tzw. „kopciuchy”, które najbardziej zanieczyszczają powietrze. Natomiast od 2028 roku będzie można ogrzewać mieszkania wyłącznie piecami najwyższej klasy. Aby pomóc mieszkańcom w uzyskaniu wszelkich informacji i maksymalnie ułatwić im wymianę pieców, wyznaczę koordynatora odpowiedzialnego za te procesy.

2

Wdrożę kampanię informacyjną na temat dzikich zwierząt we Wrocławiu

Zobacz szczegóły projektu Wdrożę kampanię informacyjną na temat dzikich zwierząt we Wrocławiu

Opis Zadania

Analiza setek interwencji zgłaszanych do urzędu świadczy o braku wiedzy z zakresu biologii i ekologii zwierząt. Mieszkańcy często kierują się stereotypami, oczekując całkowitego wyeliminowania stwarzanego przez nie zagrożenia. Wydamy folder informacyjny o zachowaniach dzikich zwierząt oraz ich roli w ekosystemie miejskim. Folder będzie zawierał wytyczne, jak postępować w sytuacji kontaktu z dzikim zwierzęciem lub w sytuacji wypadku komunikacyjnego z udziałem zwierzęcia.

3

Rozpocznę opracowanie koncepcji zagospodarowania Klinu Wojszyckiego

Zobacz szczegóły projektu Rozpocznę opracowanie koncepcji zagospodarowania Klinu Wojszyckiego

Opis Zadania

Zielony Klin Wojszyce zaplanowano jako miejsce integracji, wypoczynku, rekreacji. Aby pozyskać teren pod Zielony Klin Wojszycki (Klin Południa Wrocławia) od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należy spełnić wszystkie wymogi stawiane przez KOWR, w tym opracowanie koncepcji zagospodarowania dla tego terenu.

Społeczeństwo i rodzina

Opis Zadania

Idea Otwartego Klubu Seniora pozwoli także na realizację tego pomysłu w Centrach Aktywizacji Lokalnej i będzie ofertą dla tych osób, które nie chcą uczestniczyć w sformalizowanych strukturach tworzących Kluby Seniora (np. w Radach Osiedla, czy Organizacjach Pozarządowych).

7

Wyłonię wykonawcę budowy dwóch nowych Centrów Aktywności Lokalnej

Zobacz szczegóły projektu Wyłonię wykonawcę budowy dwóch nowych Centrów Aktywności Lokalnej

Opis Zadania

Dwa nowe Centra Aktywności Lokalnej powstaną na osiedlach Księże i Karłowice-Różanka. To osiedla, które nie posiadają infrastruktury społeczno-kulturalnej. W CAL-ach będą przestrzenie wielofunkcyjne do organizacji imprez i wydarzeń dedykowanych mieszkańcom osiedla, swoje siedziby zyskają tam rady osiedli.
Centra pozwolą zintegrować wielopokoleniowe lokalne społeczności poprzez angażowanie mieszkańców w życie osiedla. Będą miejscami spotkań.

8

Zwiększę środki na program "WROśnij we WROcław"

Zobacz szczegóły projektu Zwiększę środki na program "WROśnij we WROcław"

Opis Zadania

WROśnij we WROcław to kontynuacja projektu, który został rozpoczęty w 2017 roku. W ramach poprzednich edycji posadzono 418 drzew. Tegoroczna wiosenna edycja cieszyła się ogromną popularnością wrocławian. Zapisy skończyły się w niecałą dobę i już 13 kwietnia w Parku Mamuta wrocławianie posadzą kolejnych 200 drzew, upamiętniając w ten sposób narodziny swoich dzieci. Wszyscy chętni, którzy nie zdążyli się zapisać, mają szansę w kolejnej edycji, którą zaplanowano na jesień 2019 roku.

Transport i infrastruktura

9

Rozpocznę realizację pakietu zadań związanych z remontem torowisk

Zobacz szczegóły projektu Rozpocznę realizację pakietu zadań związanych z remontem torowisk

Opis Zadania

W oparciu o audyt torowisk powstał harmonogram, który pozwoli na rozpoczęcie pierwszych prac remontowych w sposób skoordynowany. Zapewni on sprawne oraz maksymalnie funkcjonalne poprowadzenie objazdów i komunikacji zastępczej. 

ZDiUM znalazł już wykonawców w przetargach na remont torowisk na pl. Legionów oraz na ul. Ślężnej. Prace mają zakończyć się jeszcze w wakacje. Trwa również postępowanie na naprawę nawierzchni z płyty węgierskiej na Podwalu. Na czerwiec planowane są naprawy torowe na ul. Trzebnickiej.

Aktualności

10

Przedstawię raport z konsultacji społecznych dot. koncepcji Promenady Krzyckiej

Zobacz szczegóły projektu Przedstawię raport z konsultacji społecznych dot. koncepcji Promenady Krzyckiej

Opis Zadania

Projekt koncepcji Promenady Krzyckiej, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, został poddany konsultacjom społecznym w lutym 2019 r. Zakończono zbieranie uwag i opinii po spotkaniu prezentacyjnym dla zainteresowanych mieszkańców. Trwają prace nad Raportem zawierającym wnioski z konsultacji. Wydział Partycypacji Społecznej gotowy raport przedstawi na stronie Wrocław Rozmawia.

Przestrzeń

11

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Jagodna

Zobacz szczegóły projektu Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Jagodna

Opis Zadania

Stworzenie wytycznych przestrzennych ma na celu wzmacnianie kompleksowości osiedla i tworzenie jego autonomii. Szczególny nacisk położony będzie na współpracę z mieszkańcami, radami osiedla i przedsiębiorcami. Wyposażymy osiedla w obszary zielone, tereny usługowe, przestrzenie publiczne, w tym lokalne centra, a także powiązania lokalne, umożliwiające swobodne poruszanie się pieszo pomiędzy domem a skupiskami usług, terenami zieleni i przystankami komunikacji zbiorowej.

12

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Maślic Małych

Zobacz szczegóły projektu Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Maślic Małych

Opis Zadania

Stworzenie wytycznych przestrzennych ma na celu wzmacnianie kompleksowości osiedla i tworzenie jego autonomii. Szczególny nacisk położony będzie na współpracę z mieszkańcami, radami osiedla i przedsiębiorcami. Wyposażymy osiedla w obszary zielone, tereny usługowe, przestrzenie publiczne, w tym lokalne centra, a także powiązania lokalne, umożliwiające swobodne poruszanie się pieszo pomiędzy domem a skupiskami usług, terenami zieleni i przystankami komunikacji zbiorowej.

13

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Jerzmanowa i Jarnołtowa

Zobacz szczegóły projektu Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Jerzmanowa i Jarnołtowa

Opis Zadania

Stworzenie wytycznych przestrzennych ma na celu wzmacnianie kompleksowości osiedla i tworzenie jego autonomii. Szczególny nacisk położony będzie na współpracę z mieszkańcami, radami osiedla i przedsiębiorcami. Wyposażymy osiedla w obszary zielone, tereny usługowe, przestrzenie publiczne, w tym lokalne centra, a także powiązania lokalne, umożliwiające swobodne poruszanie się pieszo pomiędzy domem a skupiskami usług, terenami zieleni i przystankami komunikacji zbiorowej.

14

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Śródmieścia Południowego

Zobacz szczegóły projektu Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Śródmieścia Południowego

Opis Zadania

Stworzenie wytycznych przestrzennych ma na celu wzmacnianie kompleksowości osiedla i tworzenie jego autonomii. Szczególny nacisk położony będzie na współpracę z mieszkańcami, radami osiedla i przedsiębiorcami. Zakres? Wyposażenie osiedli w obszary zielone, tereny usługowe, przestrzenie publiczne, w tym lokalne centra, a także powiązania lokalne, umożliwiające swobodne poruszanie się pieszo pomiędzy domem a skupiskami usług, terenami zieleni i przystankami komunikacji zbiorowej.

Edukacja i kultura

16

Będę kontynuował wdrażanie postanowień strategii Kultura - Obecna!

Zobacz szczegóły projektu Będę kontynuował wdrażanie postanowień strategii Kultura - Obecna!

Opis Zadania

Realizując postanowienia strategii „Kultura – Obecna!” chciałbym zachęcić wrocławianki i wrocławian do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i edukacyjnym miasta. Wdrożone postanowienia mają przyczynić się m.in.: do wsparcia czytelnictwa we Wrocławiu, a także jeszcze większego angażowania się wrocławianek i wrocławian w życie kulturalne miasta.

Wydarzenia w kwietniu:

1 kwietnia – otwarcie Wrocławskiego Teatru Współczesnego

4-6 kwietnia - Wrocławski Festiwal Podróżniczy Równoleżnik Zero – VIII edycja

7-8 kwietnia - Żywa Biblioteka 2019

26-27 kwietnia - Intensywnie Literacki Weekend w Famie

27 kwietnia - Literacki Quiz pod hasłem „Kto czyta, żyje podwójnie”

Więcej wydarzeń: www.wroclaw.pl

17

Przygotuję program lekcji i zajęć poza szkołą dla wrocławskiej młodzieży w zakresie edukacji prawnej

Zobacz szczegóły projektu Przygotuję program lekcji i zajęć poza szkołą dla wrocławskiej młodzieży w zakresie edukacji prawnej

Opis Zadania

Edukacja prawna jest elementem budowania świadomości obywatelskiej. Bardzo ważne jest tutaj odpowiednie edukowanie najmłodszych, bo to oni w przyszłości będą tworzyli nasze społeczeństwo. Dlatego przygotuję program lekcji z obszaru edukacji prawnej i zawiążę współpracę z Okręgową Radą Adwokacką oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu. Po to, by każdy młody człowiek mógł skorzystać z wiedzy praktyków.

18

Przygotuję program edukacyjny i informacyjny promujący działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Zobacz szczegóły projektu Przygotuję program edukacyjny i informacyjny promujący działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Opis Zadania

Chcemy, by we Wrocławiu były przestrzegane dobre praktyki konsumenckie. Będziemy zwiększali świadomość o działaniach i możliwościach współpracy z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów, dzięki wdrożeniu programu edukacyjnego i informacyjnego.

W efekcie poszczególne grupy konsumenckie (nauczyciele, uczniowie, seniorzy, mieszkańcy wrocławskich osiedli przy współpracy z RO) będą miały okazję spotkać się z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów lub przedstawicielem Biura MRK. Dodatkowo, na oficjalnym portalu Wrocławia (wrocław.pl), uruchomimy dedykowaną mieszkańcom zakładkę, związaną z pracami MRK.

19

Wprowadzę program edukacji młodzieży na rzecz otwartości "Jewish Heritage Network"

Zobacz szczegóły projektu Wprowadzę program edukacji młodzieży na rzecz otwartości "Jewish Heritage Network"

Opis Zadania

Program edukacji „Jewish Heritage Network” jest jednym z elementów działania na rzecz otwartości, wielokulturowości i tolerancji. To projekt w ramach programu Europa dla Obywateli, w którym sześć miast europejskich będzie wymieniać się doświadczeniami w zakresie zagospodarowania dziedzictwa żydowskiego. Program będzie realizowany na przełomie 2019 i 2020 roku i zakończy się seminarium tematycznym we Wrocławiu („Zaangażowanie społeczności lokalnej”).

Więcej informacji>>

20

Uruchomię program "Być przedsiębiorczym - lekcje inspirujące" w szkołach ponadpodstawowych

Zobacz szczegóły projektu Uruchomię program "Być przedsiębiorczym - lekcje inspirujące" w szkołach ponadpodstawowych

Opis Zadania

Będziemy wspierać inicjatywy łączące edukację z rozwojem zawodowym ucznia, by ułatwiać młodym ludziom start na rynku pracy. Projekt „Być przedsiębiorczym” stworzy możliwość zorganizowania w szkole spotkania/lekcji z mentorem - osobą przedsiębiorczą, prowadzącą własny biznes, stowarzyszenie, fundację lub inną aktywność, w której osiągnięty został sukces.
Do projektu w charakterze mentorów zaprosiliśmy 15 osób, reprezentujących różne branże. Ich profile zostaną zamieszczone w osobnej zakładce Programu Edukacja przedsiębiorczości na stronie wroclaw.pl. Na podstawie opisów osób nauczyciel będzie dokonywał wyboru mentora, którego zaprosi do szkoły na spotkanie z klasą. Spotkania będą odbywać się w małych grupach, tj. w relacji: jeden mentor - jedna klasa - jedna godzina lekcyjna. Wśród mentorów znajdują się m.in.: dr Łukasz Srokowski, Aldona Kucner, Janusz Krzeszowski, Maja Zabokrzycka, Wojciech Wodo i Ewa Rogoż. Wkrótce ruszy promocja wraz z realizacją tego programu, który przewidziany jest do grudnia, uwzględniając zapotrzebowanie szkół.

Bezpieczeństwo

21

We współpracy ze Strażą Miejską będę prowadził działania edukacyjne z przeciwdziałania mowie nienawiści

Zobacz szczegóły projektu We współpracy ze Strażą Miejską będę prowadził działania edukacyjne z przeciwdziałania mowie nienawiści

Opis Zadania

Będziemy kontynuować program "STOP MOWIE NIENAWIŚCI - PATRZ SERCEM", realizowany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia. Program przewiduje spotkania z młodzieżą, które odbywają się w placówkach sieci MULTIKINO. Podczas spotkań, Strażnicy poruszą tematy związane z mową nienawiści, dyskryminacją oraz aspektami prawnymi przejawów nietolerancji. W kwietniu 2019 roku zaplanowano dwa spotkania. Dokładny harmonogram spotkań jest ustalany z placówkami edukacyjnymi, Strażą Miejską oraz Multikinem.

Innowacje i przedsiębiorczość

Środowisko

1

Wypracuję nowe rozwiązania w programie miejskim "Kawka Plus"

Zobacz szczegóły projektu Wypracuję nowe rozwiązania w programie miejskim "Kawka Plus"

Opis Zadania

Chcemy uprościć procedury uzyskania dotacji z programu Kawka Plus, by jak najwięcej osób zdecydowało się na likwidację pieców węglowych w swoich domach. W oparciu o doświadczenia zgromadzone w trakcie dotychczasowej realizacji programu, przygotujemy zmiany do obowiązującej uchwały.

Społeczeństwo i rodzina

2

Ogłoszę konkurs na realizację zadania pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia w wieku 65+”

Zobacz szczegóły projektu Ogłoszę konkurs na realizację zadania pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia w wieku 65+”

Opis Zadania

W czerwcu ogłoszony zostanie konkurs na realizację programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia w wieku powyżej 65 lat. Planujemy zaszczepić w każdym roku realizacji programu o tysiąc osób więcej niż w roku poprzednim (licząc od 5 tys. osób zaszczepionych w sezonie epidemiologicznym 2018 / 2019).

Transport i infrastruktura

3

Przedstawię pakiet usprawnień informacji pasażerskiej na przystankach

Zobacz szczegóły projektu Przedstawię pakiet usprawnień informacji pasażerskiej na przystankach

Opis Zadania

Informacje dla pasażerów na przystankach wymagają uaktualnienia i uporządkowania w zakresie komunikowania treści i formy przekazu. Ma być ona przejrzysta i ułatwiać korzystanie z komunikacji miejskiej.
Analizowany pakiet usprawnień dotyczy zarówno działań możliwych do wdrożenia jeszcze w tym roku, jak i propozycji zmian możliwych do realizacji w dalszej perspektywie, tj. w latach następnych.