Zacznę udostępniać notatki zbiorcze z kolegiów prezydenckich

Będę udostępniał notatki z kolegiów prezydenckich. Dzięki temu zainteresowani mieszkańcy uzyskają bezpośredni dostęp do kluczowych informacji o toku prac w Urzędzie Miejskim. Notatki są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej