We współpracy z Radą Miejską Wrocławia przedstawię propozycję systemu zapobiegania złym skutkom tzw. Lex Deweloper

Lex Developer okazało się w praktyce realną groźbą obniżenia jakości życia mieszkańców przez niekontrolowaną rozbudowę terenów mieszkaniowych lub budowę w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Postanowiłem nie uchwalać Lokalnych Standardów Urbanistycznych, informując radnych Rady Miejskiej Wrocławia o przyjętym przeze mnie trybie postępowania.

Czy „lex deweloper” jest potrzebny we Wrocławiu? Więcej tutaj