Wdrożę program dialogu międzykulturowego dla wrocławskich szkół

Pamiętając o tym, że Wrocław jest miastem spotkań, chciałbym poprzez dialog międzykulturowy uwrażliwić dzieci i młodzież oraz podnieść wiedzę pracowników oświaty we Wrocławiu. Program dialogu międzykulturowego jest odpowiedzią na zwiększającą się liczbę obcokrajowców przyjeżdżających do naszego miasta, ale ma także przyczynić się do poprawy jakości zajęć szkolnych w wymiarze wielokulturowym. Realizacja zadania wynika z Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego oraz Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej.

Planujemy przeprowadzić grupowe konsultacje międzykulturowe dla dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, innych pracowników szkół (i przedszkoli), z ekspertami (cykl spotkań 1-2 x miesiąc, we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego). Chodzi szczególnie o tych pedagogów, którzy mają kontakt z wielokulturowością i chcieliby wymienić się swoimi spostrzeżeniami i dobrymi praktykami w obszarze integracji dzieci we Wrocławiu.
W wydarzeniach wezmą udział specjaliści (m.in. z Uniwersytetu Wrocławskiego), którzy jednocześnie dokonają diagnozy bieżących potrzeb w zakresie dialogu międzykulturowego w szkołach.

Przyjęliśmy następujący harmonogram działań:

Grudzień 2018 – rozpoczęcie kampanii informacyjnej wśród potencjalnych uczestników.

09.01.2019 – pierwsze konsultacje międzykulturowe z ekspertami (WCRS).

18.01.2019 – drugie konsultacje międzykulturowe z ekspertami (WCRS).

15.02.2019 – trzecie konsultacje międzykulturowe z ekspertami (WCRS).

26.02.2019 – czwarte konsultacje międzykulturowe z ekspertami (WCRS).

Do 28.02.2019 – podsumowanie konsultacji i zaplanowanie dalszych działań.

Wrocław wprowadzi do szkół lekcje o tolerancji i wielokulturowości.