Uruchomię program wsparcia dla rodzin z wieloraczkami

Prezydent Wrocławia przedstawił projekt uchwały w sprawie jednorazowego świadczenia w wysokości 2000 zł na każde dziecko, z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu – „Wsparcie na starcie”. Projekt trafi pod obrady podczas marcowej sesji Rady Miasta.