Uruchomię program stypendialny dla uzdolnionych artystów

Program stypendialny dla uzdolnionych artystów to długo wyczekiwane działanie w polityce kulturalnej Wrocławia. Zostało zapowiedziane w dokumencie Kultura – Obecna!, który współtworzyłem. Przedstawiam Państwu projekt uchwały, który w tej sprawie złożyłem do konsultacji społecznych: http://bip.um.wroc.pl/artykul/127/37734/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-trybu-przyznawania-i-wysokosci-stypendiow-dla-osob-zajmujacych-sie-tworczoscia-artystyczna-oraz-upowszechnianiem-kultury. Program stypendiów indywidualnych przeznaczony będzie dla osób zajmujących się działalnością kulturalną – przyznaje się je osobom, które ukończyły 18. rok, a ich miejscem zamieszkania lub tworzenia jest Wrocław. Muszą one realizować projekt wprost dotyczący Wrocławia. Chcemy wpierać lokalnych artystów poza obiegiem instytucjonalnej kultury. Stypendia będą przyznawane w następujących dziedzinach:

  • film,
  • literatura,
  • muzyka,
  • taniec,
  • teatr,
  • sztuki wizualne,
  • upowszechnianie kultury.

  Wysokość miesięcznego stypendium – półrocznego lub rocznego - wyniesie 2500 zł brutto. Kandydaci będą musieli przedstawić m.in. swój życiorys artystyczny, a także portfolio lub dokumentację dorobku artystycznego z trzech ostatnich lat. Wnioski rozpatrzy Komisja Stypendialna. Jeżeli uchwała zostanie przyjęta przez Radę Miejską, pierwszy nabór do programu ruszy już w tym roku. Wnioski o przyznanie stypendium będzie można złożyć:

  • do 30 września roku kalendarzowego, jeśli dotyczą stypendium półrocznego w pierwszych dwóch kwartałach roku następnego oraz stypendium całorocznego na rok następny.
  • do 31 marca roku kalendarzowego – jeśli dotyczą stypendium półrocznego w trzecim i czwartym kwartale danego roku.