Uruchomię 2 nowe Kluby Ojca

Całkiem nową sprofilowaną ofertą są Kluby Ojca. Podobnie jak w przypadku Klubów Rodzica, będą one prowadzone w Miejskich Bibliotekach Publicznych.

Od 21 grudnia 2018 roku Centrum Innowacji Przejście przy ul. Świdnickiej 19 jest nowym, kolejnym już miejscem, w którym zaczął funkcjonować wrocławski Klub Ojcowski.

Klub Ojcowski spotyka się również w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8.

Nowym punktem na mapie klubów ojca jest Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej.

Pierwszym założeniem było stworzenie tylko 2 klubów ojca. Obecnie, dostępne środki oraz przestrzeń pozwoliły powołać do życia 4 kluby.

1 marca rozpoczynamy działania w ramach konkursu dotacyjnego w 3 Klubach Ojca. 15 marca odbędą się w nich pierwsze warsztaty. Poszerzając ofertę klubów ojca, chcemy:

  • zorganizować 30 spotkań warsztatowych (po 10 w każdym Klubie Ojca, raz na miesiąc)
  • przeprowadzić 3 duże spotkania ( spotkanie połączonych 3 klubów, zaproszenie autorytetów z danych dziedzin, organizacja wykładów)
  • zorganizować 2 turnieje sportowe (ojcowie z dziećmi)
  • skoordynować 10 spotkań promocyjnych (w różnych instytucjach i firmach – spotkania miałyby mieć charakter motywacyjny i trwałyby około godziny)