Ułatwimy korzystanie mieszkańcom z wrocławskich rzek

Ułatwimy korzystanie mieszkańcom z wrocławskich rzek

Mamy szereg rozwiązań, aby zachęcić wrocławian do spędzania wolnego czasu nad wodą.

  • Otworzymy marinę dedykowaną miłośnikom pływania.
  • Uruchomimy tramwaj wodny.
  • Stworzymy rekreacyjne pętle kajakowe na Niskich Łąkach i wokół Wielkiej Wyspy.
  • Zrewitalizujemy przedwojenne kąpielisko na Niskich Łąkach.
  • Stworzymy kąpieliska: przy ul. Połbina (obok stanicy fundacji Hobbit), w okolicach ul. Wejherowskiej, przy stanicy na Biskupinie, przy porcie węglowym u ujścia Oławy. Utworzymy tam centrum rekreacyjne i kajakowe.
  • Stworzymy 10 slipów dla poprawy rekreacji i bezpieczeństwa (dla wędkarzy, WOPR i Straży Pożarnej), m.in. przy Kładce Zwierzynieckiej, przy stanicy na Biskupinie, na Osobowicach, w okolicach mostu Milenijnego po stronie Popowic, na Strachocinie, na Maślicach.
  • Udostępnimy fosę kajakom, rowerom wodnym, smoczym łodziom – zwłaszcza na odcinku przy Wzgórzu Partyzantów.
  • Stworzymy infrastrukturę dla taksówek rzecznych.